Powrót

Zmiana terminu wejścia w życie Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie oraz Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania dot. projektu Core Flow-Based Market Coupling

14 kwietnia 2022, 13:03

Zmiana terminu wejścia w życie Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie oraz Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania dot. projektu Core Flow-Based Market Coupling

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) w nawiązaniu do:

informują, iż zmiany wynikające ze Zmian nr 5/2021 WDB i Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP – Bilansowanie, dot. projektu Core Flow-Based Market Coupling, których wejście w życie planowano na 20 kwietnia 2022 r., wejdą w życie w późniejszym terminie uzgodnionym pomiędzy operatorami systemu przesyłowego oraz wyznaczonymi operatorami rynku energii elektrycznej – uczestnikami projektu Core Flow-Based Market Coupling.

Informację w zakresie nowego terminu wejścia w życie Zmian nr 5/2021 WDB i Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP – Bilansowanie, OSP przekaże w stosownym komunikacie, opublikowanym na stronie internetowej OSP, z należytym wyprzedzeniem umożliwiającym uczestnikom rynku zapoznanie się z tym terminem.