Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Cele działalności

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Główne cele działalności PSE S.A. to:

 

  • zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
  • zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
  • udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
  • tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

 

Rola i zadania

Najważniejsze krajowe uwarunkowania prawne działalności PSE S.A. jako operatora systemu przesyłowego wynikają z art. 9c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.
więcej...
 

Zakres działania

PSE S.A. jest operatorem systemu przesyłowego (OSP) - zdefiniowanym w ustawie Prawo energetyczne - jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za:
więcej...
 

PSE - pracujemy dla Ciebie 24h/7 – broszura informacyjna

Jakie są główne zadania Polskich Sieci Elektroenergetycznych jako Operatora Sieci Przesyłowej w Polsce? – dowiedz się więcej na temat naszej działalności z broszury informacyjnej.
więcej...
 

Statut spółki

Statut Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna w wersji PDF.
więcej...
 

Dane handlowe

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna,
NIP: 526 - 27 - 48 - 966
REGON: 015668195
więcej...