Powrót

Dane handlowe

Dane handlowe
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna,
NIP: 526 - 27 - 48 - 966
REGON: 015668195

Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie
ul. Nowogrodzka 11, 00-950 Warszawa

Rachunek podstawowy prowadzony w PLN
Nr rachunku 56 1240 5918 1111 0000 4913 7468

Rachunek pomocniczy prowadzony w walucie EUR
Nr rachunku PL 94 1240 5918 1978 0000 4908 1309

Wysokość kapitału zakładowego PSE S.A.: 9.605.473.000,00 PLN,
kapitał zakładowy w całości wpłacony

Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Więcej informacji o usłudze pod adresem: http://www.pse.pl/efaktura