Platforma Zakupowa PSE
Platforma Zakupowa PSE

Wszystkie ogłoszenia o prowadzonych przez PSE S.A. postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych publikowane są na Platformie Zakupowej PSE.

 

https://przetargi.pse.pl/

 

 

 


Wszyscy pracownicy Spółki biorący udział w prowadzonych postępowaniach,  związanych z udzielaniem zamówień, są objęci programem dedykowanych szkoleń z zakresu tematyki przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Rozwiązanie to jest elementem wdrożonego w Spółce Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.