Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie

15 maja 2020, 12:37

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie

Komunikat OSP dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatami OSP z dnia:

  • 11 marca 2020 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dostępny tutaj), oraz
  • 26 marca 2020 r., w sprawie przedłużenia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci,(dostępny tutaj)
zakończony został w dniu 8 kwietnia 2020 r. proces konsultacji zmian IRiESP zaproponowanych w ww. Karcie aktualizacji. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia ww. Kartę aktualizacji, opracowaną po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

 

Karta aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji projektu tej Karty aktualizacji, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w zakładce „Dokumenty”.