Powrót

Komunikat OSP w sprawie rozszerzenia zakresu danych publikowanych na stronie PSE

30 maja 2018, 08:39

Komunikat OSP w sprawie rozszerzenia zakresu danych publikowanych na stronie PSE

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez uczestników rynku, OSP poszerzył zakres danych publikowanych na stronie internetowej https://www.pse.pl/dane-systemowe, dotyczących raportu z godzinowymi cenami uprawnień do emisji CO2, wyznaczonymi zgodnie z pkt  5.3.1.3.4.2.3. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Opublikowany raport zawiera dane od 1 stycznia 2017 r.