Powrót

Komunikat w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy

26 listopada 2020, 13:29

Komunikat w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”)  informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 8 października 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy, konsultacje te zakończyły się w dniu 22 października 2020 r.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych, PSE S.A., działając na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy, przedłożyły Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu, opracowaną w wyniku przeprowadzenia konsultacji publicznych wraz z Raportem z procesu konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy (dalej „Raport z konsultacji”), zawierającym informacje o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich rozpoznania.

Karta aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu, po przeprowadzonym procesie konsultacji publicznych oraz Raport z konsultacji, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A., pod adresem https://www.pse.pl/karta-aktualizacji-nr-rrm/z/2/2020