Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

18 stycznia 2021, 15:34

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 28.01.2021
OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w dniu 28.01.2021 r. w godz. od 17:55 do 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Ponadto w godzinach tych nie będą obsługiwane i realizowane transakcje handlowe w ramach alokacji explicit...

Więcej...

15 stycznia 2021, 15:18

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 22.01.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 22.01.2021 r. w godz. od 12:55 do 14:45 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

8 stycznia 2021, 20:46

Przerwa konserwacyjna w udostępnianych raportach z pracy KSE i RB
Informujemy, że w najbliższą niedzielę, tj. 10 stycznia 2021 r., w godz. 18 – 22 zaplanowane są prace konserwacyjne, które mogą spowodować niedostępność części raportów z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego publikowanych pod adresem: https://www.pse.pl/dane-systemowe

Więcej...

31 grudnia 2020, 14:56

Zaktualizowany Standard Techniczny w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowany Standard Techniczny: ZASADY KODOWANIA FDMB (nr kodowy: PSE-ST.BE.RB.FDMBv1.1/2020) Specyfikacja została zaktualizowana w związku ze zmianami dokumentu Warunki Dotyczące Bilansowania (Zmiany nr 1/2020 WDB), który wchodzi w życie od dnia 1.01.2021 r. W ramach wprowadzonych aktualizacji uwzględniono w dokumencie nowe kody Miejsc...

Więcej...

31 grudnia 2020, 10:32

Komunikat dotyczący zmian w zakresie informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowanych na stronie internetowej OSP
OSP informuje, że zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zmianami nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, Kartą aktualizacji nr CK/13/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz Kartą aktualizacji nr CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, z datą wdrożenia od 1 stycznia 2021 r., zakres informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowanych na stronie...

Więcej...

30 grudnia 2020, 17:31

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmian Regulaminu rynku mocy określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 poz. 247 z późn. zm., dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.44.2020.BPe z dnia 30 grudnia 2020 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu oraz tekst jednolity Regulaminu uwzględniający...

Więcej...

30 grudnia 2020, 12:43

Zmiany w zasadach realizacji procesów planowania i prowadzenia ruchu określonych w IRiESP i TCM
W związku ze zmianami w zasadach realizacji procesów planowania i prowadzenia ruchu, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r., określonych w następujących dokumentach: IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci; IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi; TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL – Warunki dotyczące bilansowania; OSP informuje o zmianach w...

Więcej...

28 grudnia 2020, 15:23

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2021 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2021 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2021 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2021 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 grudnia 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

23 grudnia 2020, 17:05

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 30.12.2020
OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE w dniu 30.12.2020 r. w godz. od 06:55 do 15:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska). Ponadto w godzinach tych nie będą obsługiwane i realizowane transakcje handlowe w ramach alokacji explicit intraday...

Więcej...

23 grudnia 2020, 14:24

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie oraz CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 23 grudnia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że...

Więcej...

21 grudnia 2020, 21:07

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 22.12.2020.
OSP informuje, że z uwagi na nieplanowe prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE w dniu 22.12.2020 r. w godz. od 16:55 do 21:30, planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: 50Hertz-PSE (Niemcy - Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa - Polska), SvK-PSE (Szwecja -Polska).

Więcej...

18 grudnia 2020, 12:31

Zatwierdzenie Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 18 grudnia 2020 r. dotyczący zmian Warunków Dotyczących Bilansowania wprowadzonych Zmianami nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją o znaku DRR.WRE.744.28.2020.MZS z dnia 16 grudnia 2020 r. postanowił: Zmienić decyzję o znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt...

Więcej...

18 grudnia 2020, 09:20

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 18 grudnia 2020 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.5.21.2020.BTS zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2021 r. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 284 (3238) z dnia 17 grudnia 2020 r. i stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833...

Więcej...

15 grudnia 2020, 13:02

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 22.12.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operator systemu Republiki Czeskiej), w dniu 22.12.2020 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) w godz. 18:55 – 21:30 . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

14 grudnia 2020, 16:50

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego
OSP informuje o przywróceniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 14.12.2020 od godz. 16:30 na przekrojach handlowych z: SvK, 50 Hertz, Litgrid.

Więcej...

14 grudnia 2020, 16:11

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego
OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 14.12.2020 od godz.15:45 na przekrojach handlowych z: 50Hertz-PSE (Niemcy - Polska), Litgrid-PSE (Litwa - Polska), SvK-PSE (Szwecja -Polska) na wniosek operatora EMCO (operatora rynku NORDPOOL).

Więcej...

9 grudnia 2020, 11:30

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 09.12.2020 (AKTUALIZACJA)
OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w dniu 09.12.2020 r. w godz. od 18:55 do 21:55 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach SIDC nie będzie...

Więcej...

8 grudnia 2020, 12:21

Errata do Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych w wersji 3.0.
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że podczas prac implementacyjnych wspierających wdrożenie zapisów dokumentu "Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE" zidentyfikowana została konieczność wprowadzenia autokorekt w dokumencie „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych” w wersji 3.0. W związku z tym w dniu 8 grudnia na stronie internetowej została opublikowana Errata...

Więcej...

2 grudnia 2020, 12:29

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 10.12.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 10.12.2020 r. w godz. od 09:55 do 11:40 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

1 grudnia 2020, 15:54

Zmiany nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania przekazane do URE
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 grudnia 2020 r. dotyczący Projektu Zmian nr 2/2020 do Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 27 października 2020 r., zakończył w dniu 27 listopada 2020 r. proces konsultacji zmian Warunków Dotyczących Bilansowania, określonych w Projekcie Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. Zgodnie z powołanym wyżej...

Więcej...

Strona 4 z 41
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 61 - 80 z 812 rezultatów.