Instrukcje użytkownika

Rejestr Rynku Mocy - Instrukcje użytkownika

 

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji ogólnej (Wersja: 1.5)

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta (Wersja: 1.1)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji (Wersja: 1.2)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Udział w aukcji mocy (Wersja: 1.0)

Instrukcja dotycząca składania oświadczenia o spełnieniu finansowego kamienia milowego (FKM) (Wersja: 1.1)

Instrukcja dotycząca składania oświadczenia o spełnieniu operacyjnego kamienia milowego (OKM) (Wersja: 1.0)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji dodatkowych (Wersja: 1.0)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Udział w aukcjach dodatkowych (Wersja: 1.0)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Zgłaszanie transakcji obrotu wtórnego (Wersja 1.0)

Instrukcja dotycząca składania oświadczeń zawierających raport o stanie zaawansowania inwestycji oraz plan naprawczy (Wersja 1.0)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej (Wersja 1.0)

Portal Uczestnika Rynku Mocy User Manual. (Version: 1.0)