Lista Odbiorców posiadających Certyfikaty dla ORed

Odbiorcy energii, którzy mogą brać udział w usłudze Interwencyjna Redukcja Poboru to Obiekty Redukcji, które przeszły odpowiednią certyfikację u operatora, do którego sieci są przyłączone (zasady certyfikacji określone są w WDB).

W przypadku podmiotów podlegającym ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej warunkiem przystąpienia do usługi Interwencyjna Redukcja Poboru jest aktywacja swojego certyfikatu poprzez  wysłanie  wniosku zawierającą „Oświadczenia odbiorcy w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed” do operatora, od którego ORed otrzymał informację o wydaniu certyfikatu (każdy operator wskazuje sposób przekazania wniosku na swojej stronie internetowej).

Również podmioty niepodlegające ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mają możliwość przystąpienia do usługi Interwencyjna Redukcja Poboru – w tym celu konieczne jest wysłanie wniosku zawierającego „Wniosek o wydanie Certyfikatu dla Obiektu redukcji (ORed)” do operatora, do którego sieci przyłączony jest obiekt.

Wzory wniosków: „Oświadczenia odbiorcy w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed” oraz „Wniosek o wydanie Certyfikatu dla Obiektu redukcji (ORed)„ zostały zamieszczone do pobrania na stronie internetowej PSE: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr

UWAGA: Aktywacja Certyfikatu dla ORed nie jest równoznaczna ze świadczeniem usługi Interwencyjna Redukcja Poboru. W tym celu należy zawrzeć odpowiednią umowę z PSE lub agregatorem posiadającym umowę z PSE. Sposoby przystąpienia do usługi Interwencyjna Redukcja Poboru opisano powyżej.

W tabeli zamieszczono zestawienie ORed, dla których w procesie certyfikacji wyrażana została zgoda na publikację danych adresowych odbiorcy ORed poprzez zaznaczenie pola: „Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej OSP informacji o uzyskaniu przez Odbiorcę w ORed Certyfikatu dla ORed”.

Aktualna lista Odbiorców ORed, którzy wyrazili zgodę na publikację jest opublikowana w poniższym raporcie.