Dokumenty - Usługi IRP
  • Instrukcja dotycząca certyfikowania ORed (tryb podstawowy) - pdf
  • Wzór Certyfikatu dla ORed - pdf
  • WNIOSEK O WYDANIE Certyfikatu dla Obiektu redukcji (ORed) - pdf | docx
  • WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ CERTYFIKATU dla Obiektu redukcji (ORed) - pdf | docx
  • OŚWIADCZENIA ODBIORCY w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed - pdf | docx

Szczegółowe informacje dotyczące nowego Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP oraz niezbędne dokumenty, w tym wzór Wniosku oraz Regulamin Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP, znajdują się na Platformie Zakupowej PSE S.A. pod adresem https://przetargi.pse.pl/ pod nazwą: SKD/IRP/2022 System Kwalifikacji Dostawców Usługi IRP.