Dokumenty - Usługi DSR
  • Instrukcja dotycząca certyfikowania ORed (tryb podstawowy) - pdf
  • Wzór Certyfikatu dla ORed - pdf
  • WNIOSEK O WYDANIE Certyfikatu dla Obiektu redukcji (ORed) - pdf | docx
  • WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ CERTYFIKATU dla Obiektu redukcji (ORed) - pdf | docx
  • OŚWIADCZENIA ODBIORCY w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed - pdf | docx