Powrót

PSE S.A. opublikowały instrukcję obsługi jednostek redukcji zapotrzebowania

27 października 2020, 11:14

PSE S.A. opublikowały instrukcję obsługi jednostek redukcji zapotrzebowania

PSE S.A. opublikowały instrukcję obsługi Portalu Uczestnika Rynku Mocy (PURM) w zakresie jednostek redukcji zapotrzebowania obejmującą:

  • obsługę wniosku o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania,
  • obsługę wniosku o wydanie potwierdzenia wykonania testu redukcji zapotrzebowania ze zmniejszoną mocą,
  • obsługę wniosku o zmianę metody wyznaczania profilu bazowego, oraz
  • zarządzanie planami dostaw energii elektrycznej.

Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika.

Powyższe funkcjonalności dot. obsługi jednostek redukcji zapotrzebowania udostępnione są w PURM https://purm.pse.pl (zakładka „DSR” -> „Test DSR”).

Dodatkowo, pod adresem: https://www.pse.pl/obsluga-dsr zamieszczony został sugerowany wzór pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania czynności dotyczących testu redukcji zapotrzebowania dla użytkownika rejestru składającego wniosek.