Instrukcje użytkownika

Rejestr Rynku Mocy - Instrukcje użytkownika

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego - demonstracja (Wersja: 1.1)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – testowy okres zagrożenia (Wersja: 1.2)

Podręcznik Użytkownika PURM. Proces rozliczeń rynku mocy - wynagrodzenia i kary (Wersja 1.1)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji ogólnej (Wersja: 1.5)

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta (Wersja: 1.1)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji (Wersja: 1.3)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Udział w aukcji mocy (Wersja: 1.0)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Składnie oświadczeń o spełnieniu finansowego kamienia milowego (FKM)(wersja 1.3)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Składnie oświadczeń o spełnieniu operacyjnego kamienia milowego (OKM)(wersja 1.2)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji dodatkowych (Wersja: 1.2)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Udział w aukcjach dodatkowych (Wersja: 1.0)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Zgłaszanie transakcji obrotu wtórnego (Wersja 1.1)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Składanie oświadczeń zawierających raport inwestycyjny. (Wersja 1.2)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej (Wersja 1.1)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Obsługa jednostek redukcji zapotrzebowania (Wersja 1.0)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Subskrypcja informacji o okresach zagrożenia oraz powiadomień o testowym okresie zagrożenia (Wersja: 1.3)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – okres zagrożenia (Wersja: 1.0)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Raporty danych pomiarowych (Wersja: 1.0)

Portal Uczestnika Rynku Mocy User Manual. (Version: 1.1)

Portal Uczestnika Rynku Mocy User Manual. Main certification process. (Version 1.0)

 

Narzędzia obliczeniowe

Narzędzie umożliwiające obliczenie wielkości mocy dostarczonej do systemu (wersja: 1.0)

Przykład obliczenia wielkości mocy dostarczonej do systemu

Narzędzie umożliwiające wyznaczenie wielkości wykonania obowiązku mocowego DSR (Plik umożliwia obliczenie wykonania dla doby, w której okres zagrożenia wystąpił więcej niż raz. Wersja: 1.1)

Przykład obliczenia wielkości mocy dostarczonej do systemu DSR