Instrukcje użytkownika

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

 

Certyfikacja ogólna

Proces certyfikacji ogólnej (Wersja: 1.5)


Certyfikacja do aukcji

Proces certyfikacji do aukcji (Wersja: 1.4)

Proces certyfikacji do aukcji dodatkowych (Wersja: 1.2)

Proces certyfikacji do aukcji jednostek zagranicznych (Wersja 1.0)


Aukcje mocy

Udział w aukcji mocy (Wersja: 1.0)

Udział w aukcjach dodatkowych (Wersja: 1.0)


Dysponent i oferent

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta (Wersja: 1.1)


Rynek wtórny

Zgłaszanie transakcji obrotu wtórnego (Wersja 1.1)

Zgłaszanie transakcji realokacji (Wersja 1.1).


Monitorowanie umów mocowych

Składanie oświadczeń o spełnieniu finansowego kamienia milowego (FKM) (Wersja 1.3)

Składanie oświadczeń o spełnieniu operacyjnego kamienia milowego (OKM) (Wersja 1.2)

Składanie oświadczeń zawierających raport inwestycyjny (Wersja 1.2)


Obsługa jednostek redukcji zapotrzebowania (DSR)

Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej (Wersja 1.1)

Obsługa jednostek redukcji zapotrzebowania (Wersja 1.0)


Wykonanie obowiązku mocowego

Wykonanie obowiązku mocowego  demonstracja (Wersja: 1.2)

Wykonanie obowiązku mocowego – testowy okres przywołania na rynku mocy (Wersja: 1.3)

Wykonanie obowiązku mocowego – okres przywołania na rynku mocy (Wersja: 1.2)

Raporty danych pomiarowych (Wersja: 1.0)

Subskrypcja informacji o okresach przywołania na rynku mocy oraz powiadomień o testowych okresach przywołania na rynku mocy (Wersja: 1.4)


Rozliczenia

Proces rozliczeń rynku mocy wynagrodzenia kary i premie (Wersja 1.3)


Oświadczenia dotyczące limitu emisji oraz oświadczenia dotyczące daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej

Składanie oświadczeń dotyczących limitu emisji (Wersja 1.0)


English version

Portal Uczestnika Rynku Mocy User Manual (Version: 1.1)

Portal Uczestnika Rynku Mocy User Manual. Main certification process (Version 1.2)


Narzędzia obliczeniowe

Narzędzie umożliwiające obliczenie wielkości mocy dostarczonej do systemu (wersja: 1.0)

Przykład obliczenia wielkości mocy dostarczonej do systemu

Narzędzie umożliwiające wyznaczenie wielkości wykonania obowiązku mocowego DSR (Plik umożliwia obliczenie wykonania dla doby, w której okres przywołania wystąpił więcej niż raz. Wersja: 1.2)

Przykład obliczenia wielkości mocy dostarczonej do systemu DSR