Rynek wtórny

Instrukcja zgłaszania transakcji obrotu wtórnego

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Zgłaszanie transakcji obrotu wtórnego (Wersja 1.1)


Transakcje w ramach obrotu wtórnego a limit emisji

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131, dalej „ustawa”), transakcje w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowych na okres począwszy od 1 lipca 2025 r. nie mogą dotyczyć jednostek rynku mocy niespełniających w tym okresie limitu emisji.

Wyjątkiem od tej zasady są transakcje obowiązkami mocowymi powstałymi przed 31 grudnia 2019 r. (art. 49a pkt 1 ustawy), czyli obowiązkami z umów mocowych zawartych w wyniku aukcji głównych na lata 2021 – 2024.

W przypadku jednostek rynku mocy posiadających certyfikaty z certyfikacji do aukcji głównych na lata 2021 – 2024, chcących nabywać obowiązki mocowe powstałe po 31 grudnia 2019 r., dostawcy mocy zobowiązani są, na mocy art. 49a pkt 2) ustawy, do złożenia przez rejestr oświadczenia o planowanym spełnieniu limitu emisji w danym roku dostaw przez daną jednostkę (dalej „oświadczenie o spełnieniu limitu emisji”).

 


Identyfikatory obowiązków mocowych

Lista identyfikatorów obowiązków mocowych powstałych w aukcjach mocy 2021 - 2028.


Infografika - obrót wtórny