Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij

2017-09-15 / Informacja OSP w sprawie opracowania wstępnej propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

(Kodeks Sieci RfG) i rozpoczęcia procesu konsultacji z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) i opiniowania propozycji wymogów. więcej...

2017-09-11 / Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. współorganizatorem i partnerem konkursu "Samorząd Przyjazny Energii"

Pula nagród w wysokości 90 tysięcy złotych oraz tytuły „Samorządu przyjaznego energii” czekają na gminy, które w minionym roku zrealizowały ciekawe projekty z zakresu energetyki. więcej...

2017-09-11 / Zaproszenie na spotkanie dotyczące Interwencyjnych Programów DSR

W związku z zakończeniem testów w Programie Gwarantowanym oraz dalszymi pracami rozwojowymi dot. usługi redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP (Interwencyjne Programy DSR) zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno-konsultacyjne mające na celu wymianę doświadczeń i spostrzeżeń oraz propozycji udoskonalenia usługi IP DSR. więcej...

2017-09-05 / Profesor Leszek Jesień, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE - członkiem Rady Nadzorczej TSCNET!

Profesor Leszek Jesień, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE, został wybrany na członka Rady Nadzorczej spółki TSCNET Services GmbH. Nowe stanowisko będzie piastował przez ponad 3-letnią kadencję, do 31 grudnia 2020 r. więcej...

2017-09-05 / Informacja dotycząca udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej

Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. więcej...

Wszystkie aktualności

2017-09-14 / Komunikat OSP w sprawie określenia wartości bazowych napięcia na jednostkę względną (pu)

W dniu 14 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. UE z dnia 25.08.2017 L 220/1), (dalej: „Wytyczne SO GL”, od angielskiej nazwy wytycznych – System Operation Guideline). więcej...

2017-09-13 / Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2017 r.

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r. i kończący się z dniem 31 października 2017 r.) więcej...

2017-09-13 / Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji IRiESP nr: CO/2/2017 IRiESP - Część Ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), polegających na doregulowaniu zasad współpracy OSP z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, celem skoordynowania rozwoju sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV. Dodatkowo OSP wprowadza do IRiESP korekty porządkowe i redakcyjne, w tym wynikające ze zmian organizacyjnych w PSE S.A., w szczególności obejmujących powstanie zamiejscowych komórek organizacyjnych PSE S.A., które przejęły funkcje i zadania dawnych Oddziałów PSE S.A. więcej...

2017-09-05 / Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2017 r.

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2017 r. więcej...

2017-08-25 / Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2017 r.

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r. i kończący się z dniem 31 października 2017 r.) więcej...

Wszystkie aktualności

2017-09-21 / Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej pod projektowane stanowiska słupowe dla nowej dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna

więcej...

2017-09-21 / Utrzymanie czystości w obiektach na stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć na terenie działania PSE S.A.

więcej...

2017-09-20 / Dostawa 128 szt. akumulatorów do systemu napięcia gwarantowanego MODULA 2x80kVA w ODM Radom

więcej...

2017-09-20 / Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

więcej...

2017-09-05 / Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej

więcej...

2017-08-31 / Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II)

więcej...

2017-08-29 / Budowa stacji 400(220)/110 kV Wyszków

więcej...

Wszystkie przetargi