Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie konsultacyjne zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego, planowanych do wdrożenia z początkiem 2021 roku. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2019 r., w godzinach od 11.00 do 15.00, w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Zapisy na spotkanie odbywają się poprzez formularz rejestracyjny załączony do niniejszego komunikatu w formie linku.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego 07.11.2019 Siedziba PSE w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” (nr kodowy: PSE-ST.OW.NN.WN/2020).
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” (nr kodowy: PSE-ST.EAZ.NN.WN/2020).
PSE S.A. planują wprowadzenie zmian do dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. W tym celu opracowany został projekt aktualizacji Dokumentu, który został zamieszczony na stronie internetowej PSE wraz z niniejszym komunikatem.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Linia kablowa SN do zasilania potrzeb własnych”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Linia kablowa 110 kV” wraz załącznikiem „Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 110 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Konsultacje dotyczą opracowanej przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych (OSP), którzy przeprowadzają proces zastępowania rezerw, zmienionej propozycji ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (RRIF), zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB GL).