Mapa KSE Mapa KSE

Mapa prezentuje planowe i chwilowe przepływy mocy na przekrojach handlowych
SE HVDC:
PLAN:
DE:
PLAN:
CZ:
PLAN:
LT:
PLAN:
UA:
PLAN:
SK:
PLAN:
SALDO:
PLAN:
ZAPOTRZEBOWANIE [MW]
GENERACJA [MW]
el. cieplne
el. wodne
el. wiatrowe
el. fotowoltaiczne
el. inne odnawialne
SALDO WYMIANY CAŁKOWITEJ [MW]
CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]
Eksport
Import
SALDO Saldo KSE - plan i wykonanie
CZ Przekrój handlowy polsko-czeski
SK Przekrój handlowy polsko-słowacki
DE Przekrój handlowy polsko-niemiecki
LT Przekrój handlowy polsko-litewski
UA Przekrój handlowy polsko-ukraiński
SE HVDC Przekrój handlowy polsko-szwedzki
(połączenie prądu stałego Polska-Szwecja)