Europejski rynek energii elektrycznej - diagnoza

Europejski rynek energii elektrycznej - diagnoza

Sytuowanie obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii NN

Sytuowanie obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii NN

Część terenu zajmowanego przez linie elektroenergetyczne najwyższych napięć jest całkowicie wyłączona z użytkowania, a na części istnieją ograniczenia w użytkowaniu. W artykule przedstawiono zasady ustalania szerokości pasa technologicznego, opisano oddziaływanie linii na środowisko oraz wymagania  związane z sytuowanie obiektów w pobliżu linii.