Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

18 lipca 2024, 15:02

Komunikat OIRE w sprawie zatwierdzenia zmian w Technicznych Standardach Przyłączenia Systemów
OIRE zakończył konsultacje Technicznych Standardów Przyłączenia Systemów (TSPS), które trwały od 28 czerwca do 12 lipca 2024 r. W procesie nie wpłynęły żadne uwagi. W związku z powyższym, OIRE dokonał aktualizacji TSPS wynikających z zatwierdzenia TSSI 1.2 Zaktualizowane standardy będą obowiązywać od 31 sierpnia 2024 r. Opublikowana wersja 1.2 dokumentacji będzie obowiązywać do daty uruchomienia produkcyjnego CSIRE....

Więcej...

18 lipca 2024, 08:37

Przedłużamy termin testów technicznych systemów IT Użytkowników profesjonalnych
OIRE informuje o wydłużeniu do 13 września 2024 r. terminu realizacji zadania „S3.10 Testy techniczne integracji systemów IT Użytkowników profesjonalnych z CSIRE (opcjonalne dla Użytkowników profesjonalnych)” określonego w Planie wdrożenia CSIRE. Po tej dacie zostanie udostępniony System Certyfikacji CSIRE i testy techniczne będą realizowane z jego wykorzystaniem.

Więcej...

16 lipca 2024, 14:00

OIRE rozpoczyna zapisy na Pilotaż rynkowy I systemu CSIRE
OIRE zaprasza Użytkowników Profesjonalnych oraz Nadawców Fizycznych do udziału w procesie weryfikacji swoich systemów informatycznych w zakresie współdziałania z systemem CSIRE przy realizacji wybranych procesów rynku energii. Warunkiem uczestnictwa w Pilotażu rynkowym I jest: podpisana umowa CSIRE – dotyczy podmiotów będących Użytkownikami Profesjonalnymi podpisana...

Więcej...

15 lipca 2024, 09:45

PSE i Litgrid będą współpracować przy realizacji Harmony Link jako połączenia lądowego
PSE i Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych w Polsce i na Litwie, podpisali porozumienie w sprawie realizacji Harmony Link – drugiego połączenia elektroenergetycznego między tymi krajami – w wariancie linii lądowej. Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy PSE i Litgrid przy realizacji Harmony Link. Projekt zakłada budowę nowej, dwutorowej linii prądu zmiennego o napięciu 220 kV pomiędzy...

Więcej...

12 lipca 2024, 12:21

Linia 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina z kompletem pozwoleń dla odcinka na Pomorzu Zachodnim
rzu Zachodnim Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę 98-kilometrowego odcinka linii najwyższych napięć Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina, przebiegającego przez województwo zachodniopomorskie. PSE uzyskały tym samym wszystkie decyzje i zgody niezbędne dla budowy tej części inwestycji. Linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV zastąpi działającą od lat 70. linię 220 kV i połączy Dunowo w pobliżu Koszalina...

Więcej...

11 lipca 2024, 15:36

Komunikat OIRE dotyczący publikacji wzoru Umowy o umożliwienie realizowania usług przez Nadawcę fizycznego
Operator informacji rynku energii (OIRE) informuje, że opublikował wzór Umowy dostępowej z Nadawcą fizycznym * (NF), czyli umowy zawieranej pomiędzy OIRE oraz podmiotem pełniącym rolę NF, która umożliwia temu NF dostęp do Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz świadczenie usług związanych z rolą NF w imieniu i na rzecz Użytkownika profesjonalnego lub Użytkownika uprawnionego. Wzór Umowy wraz z wnioskiem o...

Więcej...

11 lipca 2024, 10:55

Komunikat OIRE dotyczący wyników konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CC/02/2024 IRiESP-OIRE
W związku z planowanym wprowadzeniem zmian do IRiESP-OIRE*, Operator informacji rynku energii (OIRE) opracował projekt Karty aktualizacji nr CC/02/2024 IRiESP-OIRE, który został poddany konsultacjom publicznym. Proces konsultacji trwał od 23.05.2024 r. do 24.06.2024 r. W trakcie konsultacji użytkownicy systemu zgłosili łącznie 16 uwag: Uwagi ogólne 3 Uwagi szczegółowe do...

Więcej...

10 lipca 2024, 16:20

Spólka Evolution System pozytywnie zakończyła testy integracji z CSIRE
Testowane oprogramowanie spełnia wymogi techniczne komunikacji z CSIRE za pomocą protokołu AS4. Nieobligatoryjne testy zostały przeprowadzone w ramach zadania określonego w Planie wdrożenia CSIRE.

Więcej...

9 lipca 2024, 11:52

Pierwszy kamień milowy Stoen Operator w integracji systemów informatycznych z CSIRE
Stołeczny operator systemu dystrybucyjnego finalizuje techniczny etap integracji z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii. Stoen Operator zakończył testy, które potwierdziły, że spełnia wymogi techniczne komunikacji z CSIRE za pomocą protokołu AS4.

Więcej...

5 lipca 2024, 14:48

Migracja inicjalna informacji rynku energii do CSIRE - punkt kontrolny 4
OIRE prezentuje stan procesu migracji inicjalnej informacji rynku energii do CSIRE dla punktu kontrolnego 4 – tj. wg stanu na 30.06.2024 r. Dokument dostępny jest tutaj.

Więcej...

1 lipca 2024, 10:07

Komunikat OIRE w sprawie wnioskowania o dokonanie zmian w Standardach Wymiany Informacji lub Technicznych Standardach Komunikacji Biznesowej
OIRE rozpoczyna 14 dniowy okres przyjmowania wniosków o dokonanie zmian w Standardach Wymiany Informacji (SWI) oraz Technicznych Standardach Komunikacji Biznesowej (TSKB). Zgodnie z postanowieniami IRiESP-OIRE (pkt. 2.5.) wnioski mogą składać: * Użytkownicy profesjonalni, * Użytkownicy uprawnieni, oraz * Użytkownicy instytucjonalni. Termin zgłaszania propozycji zmian upływa 15 lipca 2024 r. Zgłoszenia propozycji zmian należy przekazać w formie...

Więcej...

28 czerwca 2024, 13:30

Komunikat OIRE w sprawie konsultacji zmian w Technicznych Standardach Przyłączenia Systemów (TSPS)
Rozpoczynamy konsultacje planowanych zmian w TSPS, opisanych w „Projekcie TSPS”. Prosimy o zapoznanie się z kompletem dokumentów: Techniczne Standardy Przyłączenia Systemów (TSPS) - projekt Techniczne Standardy Przyłączenia Systemów (TSPS) - projekt w trybie zmian TSPS - Wzór wniosku o przyłączenie - Załącznik 4 TSPS - Wzór raportu z testów technicznych - Załącznik 5 TSPS - Komunikaty (WSDL, zip) TSPS...

Więcej...

28 czerwca 2024, 08:43

Aktualizacja Scenariuszy wykorzystania procesów rynku energii CSIRE
OIRE publikuje zaktualizowane Scenariusze wykorzystania procesów rynku energii CSIRE (wersja 3.0). Aktualizacja wynika z potrzeby dostosowania dokumentu do zmian wprowadzonych w TSKB z 21 czerwca 2024 r., a także potrzeb zgłoszonych przez Interesariuszy CSIRE. Scenariusze to materiał pomocniczy do Standardów Wymiany Informacji (SWI) oraz Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej (TSKB). ...

Więcej...

28 czerwca 2024, 07:58

Zaktualizowany Plan wdrożenia CSIRE
OIRE publikuje zaktualizowany Plan Wdrożenia CSIRE. Wprowadzone aktualizacje dotyczą aktualizacji stanu realizacji zadań oraz doprecyzowanie zadań dotyczących Pilotażu I oraz określenie zadań Nadawcy fizycznego. Cykliczna aktualizacja Planu jest wynikiem bieżącej oceny stanu procesu wdrożenia CSIRE i zawiera aktualizacje stanu zadań ocenionych jako zakończone lub...

Więcej...

25 czerwca 2024, 14:39

INNSOFT pomyślnie zakończył testy techniczne systemów IT z CSIRE
Testowane oprogramowanie INNSOFT spełnia wymogi techniczne komunikacji z CSIRE za pomocą protokołu AS4. Firma uczestniczyła w testach jako Dostawca rozwiązań IT i planuje oferować swoje usługi jako Nadawca Fizyczny. Testy przeprowadzone w ramach nieobligatoryjnego zadania określonego w Planie wdrożenia CSIRE, potwierdziły gotowość INNSOFT do pełnej integracji z CSIRE.

Więcej...

21 czerwca 2024, 13:23

Komunikat OIRE: Zatwierdzenie zmian w Technicznych Standardach Komunikacji Biznesowej
OIRE publikuje zaktualizowaną Kartę Aktualizacji nr TSKB/01/2024 (KA) uwzględniającą zmiany wynikające z uwzględnionych uwag zgłoszonych w procesie konsultacji przez Użytkowników profesjonalnych lub Użytkowników uprawnionych. OIRE publikuje również * zestawienie uwag do zmian TSKB zgłoszonych przez Użytkowników profesjonalnych lub Użytkowników uprawnionych do KA wraz ze stanowiskiem OIRE, * zaktualizowane i...

Więcej...

19 czerwca 2024, 15:56

Komunikat OIRE w sprawie konsultacji zmian w Technicznych Standardach Systemów Informacyjnych (TSSI)
OIRE planuje wprowadzenie zmian do TSSI. W związku z tym został opracowany projekt TSSI wskazujący zmiany planowane do wprowadzenia. OIRE publikuje: projekt TSSI (teks jednolity), załączniki do TSSI (brak zmian), projekt TSSI (pomocniczo w trybie zmian), formularz składania uwag. Uwagi do projektu TSSI można zgłaszać do końca dnia 3 lipca 2024 poprzez umieszczenie ich w formularzu oraz przesłanie na...

Więcej...

18 czerwca 2024, 11:09

Energetyka wchodzi do pomorskich szkół
Pomorze niebawem stanie się kluczowym regionem dla polskiej energetyki. To tutaj powstaną pierwsze morskie farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku oraz elektrownia jądrowa. Wpłynie to na lokalny rynek pracy, a zapotrzebowanie na specjalistów od energetyki będzie rosnąć. "W praktyce będziesz mógł się przekonać, że to praca czeka na elektryków, a nie elektrycy na...

Więcej...

17 czerwca 2024, 10:28

PSE po raz pierwszy z Listkiem ESG „Polityki”
Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały Biały Listek ESG, nagrodę przyznawaną przez tygodnik „Polityka” we współpracy z firmą doradczą Deloitte. Są nim nagradzane przedsiębiorstwa, które wdrażają istotne zmiany związane z obszarem środowiskowym, społecznym i zarządczym (ang. Environmental, Social, Governance, ESG). Dotychczas „Polityka” przyznawała Listki CSR, których...

Więcej...

13 czerwca 2024, 11:15

Wejście w życie kodeksu sieci dotyczącego zasad sektorowych w zakresie aspektów cyberbezpieczeństwa w transgranicznych przepływach energii elektrycznej
W dniu 13 czerwca 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2024/1366 z dnia 11 marca 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 poprzez ustanowienie kodeksu sieci dotyczącego zasad sektorowych w zakresie aspektów cyberbezpieczeństwa w transgranicznych przepływach energii elektrycznej (dalej: „NC CS”, od angielskiej nazwy kodeksu - Network Code on sector-specific rules for CyberSecurity aspects of cross-border electricity flows). ...

Więcej...

Strona 1 z 61
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 1 - 20 z 1 215 rezultatów.