Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

2 grudnia 2019, 14:53

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrożyły system z zakresu sieci inteligentnych - Special Protection Scheme (SPS)
PSE, polski operator systemu przesyłowego, wdrożyły nowatorskie rozwiązanie - system SPS, który automatycznie eliminuje przeciążenia na elementach sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej 110 kV. System obejmuje północną część Polski i zwiększa bezpieczeństwo pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. Jego uruchomienie to pierwszy efekt wspólnego projektu polskich i japońskich firm – Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), ENERGA-OPERATOR (EOP), Energa OZE...

Więcej...

2 grudnia 2019, 12:58

4 grudnia 2019 ostatnim dniem na zgłoszenie się do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021
PSE przypominają, że wnioski o certyfikację do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021, w ramach rynku mocy, można składać do 4 grudnia 2019 r. do godziny 23:59:59. Złożenie wniosku i uzyskanie certyfikatu jest warunkiem uczestnictwa w aukcjach dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021, które odbędą się 18 marca 2020 r. Wnioski o certyfikację można składać za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (...

Więcej...

29 listopada 2019, 14:08

PSE podpisały umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 rok
W wyniku przeprowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dwóch postępowań przetargowych czterech wykonawców będzie świadczyło usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w 2020 roku - zarówno w ramach programu Bieżącego, jak również programu Bieżącego Uproszczonego. Usługę redukcji zapotrzebowania na moc na polecenie OSP, w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r., w...

Więcej...

26 listopada 2019, 16:16

Opiniowanie specyfikacji technicznej dla transformatorów potrzeb własnych
Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej dla transformatorów potrzeb własnych 6/0,4kV, 10/0,4kV, 15/0,4kV, 20/0,4kV, 30/0,4kV w izolacji żywicznej. W związku z aktualizacją specyfikacji technicznej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne, które muszą spełniać transformatory...

Więcej...

22 listopada 2019, 13:18

Wyniki aukcji testowej na rynku mocy
W dniu 21 listopada 2019 r. PSE S.A. przeprowadziły aukcję testową, która miała na celu zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzącej aukcji głównej. PSE S.A. przypominają przy tym, że wszelkie czynności uczestników aukcji testowej miały charakter wyłącznie symulacyjny i nie rodzą żadnych skutków prawnych i nie mogą...

Więcej...

22 listopada 2019, 09:55

Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok 2024
Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2024. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „ Aukcja główna na rok dostaw 2024 ”.

Więcej...

21 listopada 2019, 14:55

Polska włączona do europejskiego mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Single Intra-Day Coupling – SIDC/XBID)
C/XBID) Po dwóch latach intensywnych przygotowań polski obszar rynkowy 19 listopada 2019 r. dołączył do mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Single Intra-Day Coupling – SIDC) realizowanego z wykorzystaniem platformy XBID. Mechanizmem SIDC zostały początkowo objęte cztery granice Polski (CZ-PL, DE-PL, LT-PL, PL-SE*). W pierwszym dniu funkcjonowania SIDC wolumen wymiany międzysystemowej na granicach Polski wyniósł 2 173 MWh w kierunku eksportowym i 494 MWh w...

Więcej...

20 listopada 2019, 15:00

Opiniowanie specyfikacji technicznej
Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Realizacja testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT, SAT i Końcowych”. W związku z opracowaniem specyfikacji technicznej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. Specyfikacja technczna określa m. in. cel, warunki przeprowadzenia, wymagane dokumenty oraz...

Więcej...

19 listopada 2019, 12:47

Opiniowanie Specyfikacji Technicznej "Oznakowanie przeszkodowe"
dowe" W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych PSE projektu aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Oznakowanie przeszkodowe”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. Specyfikacja została opracowana w wyniku weryfikacji dotychczasowej i wprowadzono następujące zmiany: Dodano wymagania dotyczące...

Więcej...

18 listopada 2019, 18:05

Opiniowanie specyfikacji technicznej
W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag do przedmiotowego dokumentu. Udziału w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie...

Więcej...

18 listopada 2019, 16:00

Zaktualizowana wersja standardów dla węzłów lokalnych systemu LFC jest już dostępna
Wymogi europejskich kodeksów sieciowych wpływają na rozwój mechanizmów rynkowych oraz wprowadzają zmiany w zakresie sterowania jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. W celu wprowadzenia zmienionych wymagań technicznych, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (opublikowane 12.11.2019) oraz...

Więcej...

18 listopada 2019, 15:30

(Akt.) Informacja o planowanym uruchomieniu europejskiego rynku Intra-Day (SIDC) na połączeniach transgranicznych Polski
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r., ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, określa model handlu ciągłego jako podstawowy dla europejskiego rynku dnia bieżącego (ang. Intra-Day). Wdrożenie tego rozwiązania jest realizowane z wykorzystaniem platformy XBID, w ramach projektu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Single Intra-Day Coupling - SIDC) prowadzonego...

Więcej...

8 listopada 2019, 15:45

Informacja w sprawie procesu konsultacji koncepcji zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego
7 listopada 2019 r. w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie, podczas którego PSE zaprezentowały koncepcję zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce („Koncepcja zmian RB”) planowanych do wdrożenia z dniem 18 grudnia 2020 r. Spotkanie zapoczątkowało proces konsultacji opracowanego przez PSE dokumentu Koncepcja zmian RB . Prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentu Koncepcja zmian RB na Formularzu...

Więcej...

8 listopada 2019, 14:49

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zatwierdzającej drugą zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych (LTTR) dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) Core
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: Rozporządzenie (UE) 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT Na podstawie art. 31 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 operatorzy systemu przesyłowego (dalej: OSP ) w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej: CCR ), w którym istnieją długoterminowe prawa przesyłowe, zostali...

Więcej...

6 listopada 2019, 14:30

Opiniowanie specyfikacji technicznej dla szaf pomiarowych stosowanych na stacjach elektroenergetycznych PSE
W związku z opracowaniem zaktualizowanej wersji Standardowej Specyfikacji Technicznej dla szaf pomiarowych stosowanych na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A., zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. Specyfikacja techniczna określa wymagania dla szaf pomiarowych przeznaczonych do zabudowy w stacjach elektroenergetycznych własności PSE S.A. i dedykowanych do: instalacji układów...

Więcej...

6 listopada 2019, 12:57

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021
Realizując postanowienia pkt. 3.2.1. regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać od 25 listopada do 4 grudnia 2019 r. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „ Certyfikacja do aukcji ”.

Więcej...

28 października 2019, 14:16

Spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie konsultacyjne zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego, planowanych do wdrożenia z początkiem 2021 roku. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2019 r., w godzinach od 11.00 do 15.00, w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Zapisy na spotkanie odbywały się poprzez formularz rejestracyjny. Ze względu na wyczerpanie liczby miejsc zapisy zostały zamknięte. ...

Więcej...

28 października 2019, 13:53

Nowy obowiązujący Standard Techniczny w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE zatwierdził do stosowania nowy Standard Techniczny: Szafki kablowe rozdzielni napowietrznych. Powyższa Specyfikacja obejmuje wymagania techniczne oraz funkcjonalne, które powinny spełniać szafki kablowe i skrzynki pośredniczące dla obwodów prądowych i napięciowych instalowane w stacjach elektroenergetycznych z rozdzielniami napowietrznymi 110, 220,...

Więcej...

24 października 2019, 14:39

PSE po raz drugi uhonorowane statuetką Tourist Owl
Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały nagrodę Tourist Owl za stworzenie wartościowego dla nauki filmu edukacyjnego – „Napełniany Polskę mocą”. Zaprezentowano w nim wypływ działalności PSE na gospodarczy, środowiskowy oraz społeczny rozwój kraju. Tourist Owl to najbardziej prestiżowa statuetka przyznawana przez jury w ramach międzynarodowego Festiwalu Filmów...

Więcej...

10 października 2019, 14:56

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE
Komitet standaryzacyjny działający w PSE zatwierdził do stosowania zaktualizowane standardy techniczne: Standard Profilu Podłużnego Napowietrznej Linii Elektroenergetycznej NN Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce określa wymagania w zakresie opracowywania profilu podłużnego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN, będącej własnością PSE S.A. ...

Więcej...

Strona 7 z 39
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 121 - 140 z 769 rezultatów.