Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

1 września 2020, 19:01

Stanowisko PSE S.A. w odniesieniu do raportu „Wymiana międzynarodowa energii elektrycznej” autorstwa mgr. inż. Dawida Chudego oraz prof. dr. hab. Władysława Mielczarskiego
Na stronach portalu CIRE 1.09.2020 r. został opublikowany raport pt. „Wymiana międzynarodowa energii elektrycznej” (dalej „raport”), autorstwa mgr. inż. Dawida Chudego oraz prof. dr. hab. Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej ( https://www.cire.pl/item,203519,2,0,0,0,0,0,raport-wymiana-miedzynarodowa-energii-elektrycznej.html ). Raport zawiera niepoprawne lub nieprecyzyjne informacje mogące wprowadzać w błąd podmioty działające na rynku energii elektrycznej. PSE S.A. udzieliły...

Więcej...

31 sierpnia 2020, 17:27

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie Planu testów
Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. Planu testów opracowanego na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych. W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks...

Więcej...

24 sierpnia 2020, 15:06

Zmiany w strategii Monitorowania rynku bilansującego
W dniu 12 sierpnia 2020 r. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. przyjęło nową strategię monitorowania RB w celu identyfikacji podejrzeń Naruszeń REMIT. Aktualizacja strategii wprowadza monitorowanie bieżące dwóch nowych obszarów oraz rozszerzenie zakresu monitorowania w jednym z dotychczasowych obszarów: Monitorowanie...

Więcej...

24 sierpnia 2020, 09:52

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2025
Realizując postanowienia pkt. 3.2.1. regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2025. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać od 7 września do 16 września 2020 r. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji” .

Więcej...

19 sierpnia 2020, 13:53

Information package on the pre-auction
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. with its registered office in Konstancin-Jeziorna, acting as an operator within the Act of 8 December 2017 on Capacity Market (i.e. Journal of Laws of 2020, item 247, hereinafter referred to as the "Capacity Market Act") announced the date of pre-auction for the main auction for delivery year 2025, organised for the zone referred to in Article 6(6)(2)...

Więcej...

19 sierpnia 2020, 13:47

Pakiet informacyjny dotyczący aukcji wstępnej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, dalej „ustawa”), ogłosiły termin aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2025 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 2 ustawy. Aukcja wstępna dla jednostek fizycznych zagranicznych zlokalizowanych na...

Więcej...

17 sierpnia 2020, 17:24

PSE ogłaszają termin aukcji wstępnej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, dalej „ustawa”), realizując postanowienia pkt. 5.2.2.3. Regulaminu Rynku Mocy, ogłaszają: datę i godzinę rozpoczęcia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2025 dla...

Więcej...

7 sierpnia 2020, 13:47

Opiniowanie specyfikacji technicznych
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” (nr kodowy: PSE-ST.OW.NN.WN/2020). Przedmiotowa Specyfikacja została przygotowana na podstawie dotychczas obowiązujących...

Więcej...

7 sierpnia 2020, 13:39

Opiniowanie specyfikacji technicznych
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” (nr kodowy: PSE-ST.EAZ.NN.WN/2020). Przedmiotowa Specyfikacja została przygotowana na...

Więcej...

4 sierpnia 2020, 10:22

Konsultacje projektu aktualizacji dokumentu Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE
PSE S.A. planują wprowadzenie zmian do dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. W tym celu opracowany został projekt aktualizacji Dokumentu, który został zamieszczony na stronie internetowej PSE wraz z niniejszym komunikatem. Zgodnie z art. 40 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej:...

Więcej...

30 lipca 2020, 15:23

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy, konsultacje te zakończyły się w dniu 16 lipca 2020 r. W związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych,...

Więcej...

28 lipca 2020, 08:43

Nagranie spotkania informacyjnego ws. Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania
Nagranie oraz prezentacja ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 29 lipca br. w trybie zdalnym. Dokumenty do pobrania: Prezentacja - Spotkanie informacyjne...

Więcej...

23 lipca 2020, 16:21

Ruszyła druga edycja programu PSE "WzMOCnij swoje otoczenie"
enie" Ruszył nabór wniosków do II edycji inicjatywy społecznej „WzMOCnij swoje otoczenie”, która w tym roku – ze względu na pandemię koronawirusa – przyjęła formę całorocznego programu grantowego. Ze wsparcia skorzystać mogą wybrane gminy i ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe. Formularz...

Więcej...

16 lipca 2020, 14:56

Moc pomocy w czasie pandemii
Infrastruktura Polskich Sieci Elektroenergetycznych, dzięki której prąd jest dostarczany do wszystkich regionów kraju, jest obecna w ponad 1000 gmin w całej Polsce. Dlatego też ważną częścią działalności firmy jest współpraca ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza w czasie pandemii. PSE podjęły szereg działań, które pomagają w walce z koronawirusem mieszkańcom tych regionów, w których...

Więcej...

10 lipca 2020, 12:45

Informacja OSP nt. aktualizacji dokumentu pt. „NC ER – Wymagania Techniczne Dla Systemów Łączności Głosowej”
osowej” W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2196). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R2196-20171128&from=EN Na podstawie art. 41...

Więcej...

9 lipca 2020, 10:05

Projekt rozszerzenia zasięgu Single Intra-Day Coupling o kolejne granice
Operatorzy systemów przesyłowych oraz nominowani operatorzy rynków energii (NEMO) ze Słowacji, Czech, Polski i Węgier powołali projekt rozszerzenia mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (SIDC) o kolejne granice. W ramach tzw. lokalnego projektu implementacyjnego SIDC zostanie wprowadzony na granicach między Słowacją a Czechami, Węgrami i Polską. Więcej informacji o planach rozszerzenia...

Więcej...

6 lipca 2020, 15:07

Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych
W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentów: „Oświetlenie elektryczne na stacji elektroenergetycznej”, określa wymagania techniczne i funkcjonalne, dotyczące oświetlenia elektrycznego miejsc pracy we wnętrzach budynków technologicznych i w przestrzeniach zewnętrznych...

Więcej...

2 lipca 2020, 16:13

Konsultacje projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”), w dniu 2 lipca 2020 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020. Szczegółowe informacje nt. konsultacji znajdują się pod adresem: ...

Więcej...

2 lipca 2020, 14:25

PSE partnerem akcji #WdzięczniMedykom
Caritas Polska otrzymał od Polskich Sieci Elektroenergetycznych darowiznę, która umożliwi zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do skutecznej walki z pandemią w szpitalach w gminach, w których znajduje się infrastruktura PSE. To część ogólnopolskiej akcji wsparcia szpitali i pracowników służby zdrowia #WdzięczniMedykom. – Caritas nie ustaje w niesieniu...

Więcej...

1 lipca 2020, 08:30

Wznowienie działania infolinii rynku mocy
Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. działanie infolinii rynku mocy zostało wznowione. Infolinia jest dostępna pod numerem +48 22 242 24 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 . Niezależnie od działania infolinii, wszelkie pytania dotyczące rynku mocy mogą Państwo kierować także na adres email: rynek.mocy@pse.pl .

Więcej...

Strona 11 z 47
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 201 - 220 z 929 rezultatów.