Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

17 grudnia 2018, 12:35

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2022
Działając na podstawie art. 39 ust. 3 w zw. z art. 94 ust. 9 pkt 2) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022 przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2018 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem ...

Więcej...

14 grudnia 2018, 15:17

Opiniowanie „Instrukcja prekwalifikacji aparatów elektrycznych do stosowania na stacjach elektroenergetycznych w PSE S.A.”
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych dokumentu „Instrukcja prekwalifikacji aparatów elektrycznych do stosowania na stacjach elektroenergetycznych w PSE S.A.”, zwracamy się do Dostawców aparatów elektrycznych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Udziału w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej klauzuli poufności, która...

Więcej...

13 grudnia 2018, 11:57

Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej
Realizując zapisy pkt. 3.1.1. regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej organizowanej w 2019 r. Wnioski o wpis do rejestru będzie można składać od 3 do 12 stycznia 2019 r. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „ Certyfikacja ogólna ”.

Więcej...

12 grudnia 2018, 14:05

PSE ogłaszają nowy przetarg na DSR - Program Gwarantowany
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 12 grudnia br. ogłosiły postępowanie publiczne w trybie przetargu na: świadczenie Usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Gwarantowany , na okres: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty za pomocą Platformy Zakupowej do 21 stycznia 2019 r. do godz. 11:45. PSE planują zakupić do 300 MW wolumenu redukcji. ...

Więcej...

12 grudnia 2018, 13:58

6 chętnych do Programu Bieżącego Uproszczonego – DSR
13; DSR 10 grudnia 2018 r. otwarto oferty w postępowaniu na Redukcję zapotrzebowania na polecenie OSP Program Bieżący Uproszczony . Swoje oferty przedstawiło łącznie 6 potencjalnych Wykonawców. Udział w postępowaniu mogły wziąć podmioty posiadające zdolności przesunięcia lub redukcji zapotrzebowania energii elektrycznej w wysokości 1 MW mocy redukcji lub więcej oraz podmioty...

Więcej...

11 grudnia 2018, 15:02

Działania PSE S.A. na rzecz wdrożenia europejskiego rynku intra-day (XBID) na połączeniach transgranicznych Polski
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r., ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi określa model handlu ciągłego jako docelowy dla europejskiego rynku dnia bieżącego (intra-day). Wdrożenie tego rozwiązania jest realizowane w ramach projektu XBID prowadzonego wspólnie przez europejskich OSP i NEMO (wyznaczeni operatorzy rynku energii). System XBID umożliwia...

Więcej...

7 grudnia 2018, 19:58

Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok 2023
Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2023. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „ Aukcja główna na rok dostaw 2023 ”.

Więcej...

7 grudnia 2018, 19:29

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2022
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022, przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2018 r. zgodnie z...

Więcej...

7 grudnia 2018, 12:44

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące działań PSE w zakresie monitorowania rynku bilansującego w ramach wymagań Rozporządzenia REMIT
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym działań prowadzonych przez PSE w zakresie monitorowania rynku bilansującego w ramach wymagań Rozporządzenia REMIT. Zgodnie z tym Rozporządzeniem, PSE jako osoba zajmująca się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na rynku bilansującym, są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania krajowego organu regulacyjnego o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia art. 3 lub...

Więcej...

6 grudnia 2018, 09:58

PSE i Szkoła Główna Służby Pożarniczej będą razem prowadzić badania naukowe i rozwojowe
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) zawarły porozumienie o współpracy w zakresie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Uroczyste podpisanie umowy z udziałem Eryka Kłossowskiego – Prezesa Zarządu PSE SA i nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki, prof. SGSP – Rektora-Komendanta SGSP, odbyło się 5 grudnia 2018 r. w siedzibie PSE. Porozumienie określa obszary...

Więcej...

5 grudnia 2018, 15:01

Aukcja główna na rok 2022 została zakończona
Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że aukcja główna na rok dostaw 2022 zakończyła się w 7 rundzie. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

5 grudnia 2018, 07:56

Aukcja główna na rok 2022 została rozpoczęta
Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że aukcja główna na rok dostaw 2022 rozpoczęła się o godzinie 8:00. Pełny harmonogram aukcji głównej znajduje się pod adresem: https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2022

Więcej...

29 listopada 2018, 14:57

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2021
Działając na podstawie art. 39 ust. 3 w zw. z art. 94 ust. 9 pkt 1) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021 przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2018 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem ...

Więcej...

28 listopada 2018, 12:32

ENTSO-E opublikowało prognozy na zimę
Stowarzyszenie europejskich operatorów sieci przesyłowych ENTSO-E opublikowało raport „Winter Outlook 2018/2019” z prognozami dotyczącymi sytuacji na rynku energii elektrycznej w czasie nadchodzącej zimy. Komunikat prasowy na temat opracowania jest dostępny na stronie ENTSO-E . „Winter Outlook 2018/2019” – pełny raport.

Więcej...

26 listopada 2018, 15:10

DSR Program Bieżący Uproszczony - przetarg w nowej formule PZP
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 31 października br. uruchomiły postępowanie publiczne w trybie przetargu na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Bieżący Uproszczony (DSR PBU) na okres: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. Potencjalni Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu powinni składać oferty za pomocą Platformy Zakupowej do 10 grudnia 2018 r. do godz. 11:45...

Więcej...

23 listopada 2018, 12:53

Publikacja wymagań technicznych dla systemów komunikacji głosowej
Informacja OSP nt. opracowania wymagań technicznych dla systemów komunikacji głosowej, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych. PSE S.A. informują, że realizując obowiązek określony w art. 41 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24...

Więcej...

22 listopada 2018, 15:45

PSE: potrzebna jest zmiana architektury rynku energii elektrycznej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zorganizowały 22 listopada br. debatę zatytułowaną „Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce”. Funkcjonujący obecnie w Unii Europejskiej strefowy model rynku energii elektrycznej nie zapewnia optymalnego wykorzystania zasobów wytwórczych i sieciowych oraz przyczynia się do zwiększenia emisji CO2 –...

Więcej...

22 listopada 2018, 12:46

Informacja nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji, zatwierdzającej Propozycję OSP wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych
Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2018 r., zatwierdzającej Propozycję OSP wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631. W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dalej: Rozporządzenie 2016/631). ...

Więcej...

21 listopada 2018, 16:13

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce"
lsce" Zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line debaty pt. „Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce” organizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej. Debata będzie transmitowana na stronie http://centrumprasowe.pap.pl/ 22 listopada od godz. 10:00 . Udział w debacie wezmą: Tomasz Dąbrowski , Podsekretarz...

Więcej...

21 listopada 2018, 15:57

Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok 2022
Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2022. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „ Aukcja główna na rok dostaw 2022 ”.

Więcej...

Strona 11 z 38
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 201 - 220 z 742 rezultatów.