Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

4 sierpnia 2020, 10:22

Konsultacje projektu aktualizacji dokumentu Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE
PSE S.A. planują wprowadzenie zmian do dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. W tym celu opracowany został projekt aktualizacji Dokumentu, który został zamieszczony na stronie internetowej PSE wraz z niniejszym komunikatem. Zgodnie z art. 40 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej:...

Więcej...

30 lipca 2020, 15:23

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy, konsultacje te zakończyły się w dniu 16 lipca 2020 r. W związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych,...

Więcej...

28 lipca 2020, 08:43

Nagranie spotkania informacyjnego ws. Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania
Nagranie oraz prezentacja ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 29 lipca br. w trybie zdalnym. Dokumenty do pobrania: Prezentacja - Spotkanie informacyjne...

Więcej...

23 lipca 2020, 16:21

Ruszyła druga edycja programu PSE "WzMOCnij swoje otoczenie"
enie" Ruszył nabór wniosków do II edycji inicjatywy społecznej „WzMOCnij swoje otoczenie”, która w tym roku – ze względu na pandemię koronawirusa – przyjęła formę całorocznego programu grantowego. Ze wsparcia skorzystać mogą wybrane gminy i ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe. Formularz...

Więcej...

16 lipca 2020, 14:56

Moc pomocy w czasie pandemii
Infrastruktura Polskich Sieci Elektroenergetycznych, dzięki której prąd jest dostarczany do wszystkich regionów kraju, jest obecna w ponad 1000 gmin w całej Polsce. Dlatego też ważną częścią działalności firmy jest współpraca ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza w czasie pandemii. PSE podjęły szereg działań, które pomagają w walce z koronawirusem mieszkańcom tych regionów, w których...

Więcej...

10 lipca 2020, 12:45

Informacja OSP nt. aktualizacji dokumentu pt. „NC ER – Wymagania Techniczne Dla Systemów Łączności Głosowej”
osowej” W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2196). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R2196-20171128&from=EN Na podstawie art. 41...

Więcej...

9 lipca 2020, 10:05

Projekt rozszerzenia zasięgu Single Intra-Day Coupling o kolejne granice
Operatorzy systemów przesyłowych oraz nominowani operatorzy rynków energii (NEMO) ze Słowacji, Czech, Polski i Węgier powołali projekt rozszerzenia mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (SIDC) o kolejne granice. W ramach tzw. lokalnego projektu implementacyjnego SIDC zostanie wprowadzony na granicach między Słowacją a Czechami, Węgrami i Polską. Więcej informacji o planach rozszerzenia...

Więcej...

6 lipca 2020, 15:07

Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych
W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentów: „Oświetlenie elektryczne na stacji elektroenergetycznej”, określa wymagania techniczne i funkcjonalne, dotyczące oświetlenia elektrycznego miejsc pracy we wnętrzach budynków technologicznych i w przestrzeniach zewnętrznych...

Więcej...

2 lipca 2020, 16:13

Konsultacje projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”), w dniu 2 lipca 2020 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020. Szczegółowe informacje nt. konsultacji znajdują się pod adresem: ...

Więcej...

2 lipca 2020, 14:25

PSE partnerem akcji #WdzięczniMedykom
Caritas Polska otrzymał od Polskich Sieci Elektroenergetycznych darowiznę, która umożliwi zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do skutecznej walki z pandemią w szpitalach w gminach, w których znajduje się infrastruktura PSE. To część ogólnopolskiej akcji wsparcia szpitali i pracowników służby zdrowia #WdzięczniMedykom. – Caritas nie ustaje w niesieniu...

Więcej...

1 lipca 2020, 08:30

Wznowienie działania infolinii rynku mocy
Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. działanie infolinii rynku mocy zostało wznowione. Infolinia jest dostępna pod numerem +48 22 242 24 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 . Niezależnie od działania infolinii, wszelkie pytania dotyczące rynku mocy mogą Państwo kierować także na adres email: rynek.mocy@pse.pl .

Więcej...

30 czerwca 2020, 14:26

Sprawozdanie PSE dotyczące bilansowania za lata 2018-2019
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zgodnie z wymaganiami art. 60 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania przygotowały sprawozdanie dotyczące bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w latach 2018-2019. Raport został podzielony na trzy części. Pierwsza zawiera opis podstawowych zasad funkcjonowania Rynku...

Więcej...

30 czerwca 2020, 14:01

W środę rozpocznie się proces składania raportów o stanie zaawansowania inwestycji
PSE S.A. przypominają o rozpoczynającym się 1 lipca 2020 r. procesie składania raportów o stanie zaawansowania inwestycji w ramach monitorowania realizacji umów mocowych. Zgodnie z pkt. 14.1.3.1, pkt. 14.2.9 oraz pkt. 14.2.23 regulaminu rynku mocy, dostawca mocy zobowiązany jest do dostarczania raportów o stanie zaawansowania inwestycji w odniesieniu do: nowych i modernizowanych jednostek rynku mocy...

Więcej...

25 czerwca 2020, 17:06

Dialog z rynkiem wykonawców realizujących inwestycje infrastrukturalne
W czwartek 25 czerwca odbyły się zorganizowane przez PSE konsultacje online z rynkiem wykonawców budowlanych. Spotkanie dotyczyło projektu postanowień przyszłych umów inwestycyjnych w zakresie waloryzacji wynagrodzeń oraz rekompensowania kosztów finansowania w przypadku wydłużenia czasu realizacji inwestycji z powodu braku wyłączeń. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób reprezentujących kilkanaście polskich i zagranicznych firm,...

Więcej...

16 czerwca 2020, 12:48

Opiniowanie specyfikacji technicznych
W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowych Specyfikacji Technicznych autotransformatorów zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. Dotyczy standardów: PSE-ST.ATR.KEP_2020, PSE-ST.ATR.220.160.PWT_2020, PSE-ST.ATR.220.275.PWT_2020, PSE-ST.ATR.400.330.PWT_2020, PSE-ST.ATR.400.450.PWT_2020 oraz...

Więcej...

15 czerwca 2020, 16:08

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Budynek transformatorów PW SN. Część architektoniczno – konstrukcyjna oraz instalacyjna Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce obejmuje wymagania dla budynku transformatorów PW SN przewidywanego do zlokalizowania na stacjach elektroenergetycznych 110 kV,...

Więcej...

15 czerwca 2020, 15:33

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych
Z dniem 01.07.2020 r. wejdzie w życie nowa wersja dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w...

Więcej...

9 czerwca 2020, 14:46

PSE laureatem Złotego Listka CSR POLITYKI 2020!
Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz trzeci sięgnęły po najwyższe laury w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. 9 czerwca br. kapituła konkursu Listki CSR, złożona z przedstawicieli redakcji tygodnika „Polityka”, firmy doradczej Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyznała PSE Złoty Listek CSR. To już dziewiąta edycja zestawienia...

Więcej...

9 czerwca 2020, 14:18

PSE liderem branżowym w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zajęły pierwsze miejsce w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii paliwa, energetyka, wydobycie. To awans o jedną pozycję w stosunku do zeszłego roku. Spółka awansowała także w klasyfikacji generalnej - znalazła się na piątym miejscu wobec szóstej pozycji sprzed roku. PSE są jednym z największych operatorów systemu przesyłowego w Europie...

Więcej...

3 czerwca 2020, 17:06

Publikacja Standardów Technicznych
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania następujące Standardy Techniczne: • Przekładniki Kombinowane 400 kV, 220 kV, 110 kV Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce określa wymagania jakie muszą spełniać przekładniki kombinowane przeznaczone do pracy w stacjach elektroenergetycznych krajowego systemu elektroenergetycznego o...

Więcej...

Strona 2 z 38
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 21 - 40 z 742 rezultatów.