Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

23 września 2022, 11:36

Operator systemu przesyłowego ogłasza okres zagrożenia na rynku mocy
W piątek, 23 września 2022 r. PSE ogłosiły okresy zagrożenia na rynku mocy: w godz. 19-20 i 20-21. Jest to sygnał tylko dla jednostek rynku mocy, by w tych godzinach zrealizowały swoje obowiązki mocowe. Ogłoszenie okresu zagrożenia nie ma wpływu na odbiorców energii elektrycznej, chyba że uczestniczą w rynku mocy jako jednostki redukcji zapotrzebowania. Ogłoszenie okresu zagrożenia wynika z...

Więcej...

14 września 2022, 15:12

Informacja OSP dot. planowanej na 13.10.2022 r. sesji testowej Procesu Rezerwowego Przetargów dobowych (SDAC Decoupling training session) z UWM
PSE S.A. informuje, że w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (SDAC) został wyznaczony termin corocznych testów Procesu Rezerwowego w Przetargach dobowych z Uczestnikami Wymiany Międzysystemowej. Celem planowanych testów, jest stworzenie dla wszystkich zaangażowanych stron, możliwości potwierdzenia, że są odpowiednio przygotowane do obsługi ww. Procesu Rezerwowego. W załączeniu pełen komunikat wraz z planowanym harmonogramem.

Więcej...

13 września 2022, 17:59

Webinar poświęcony uruchomieniu Lokalnych Projektów Implementacyjnych SIDC (LIP14 i LIP17)
Market Coupling Steering Committee zaprasza na webinar poświęcony, planowanemu na Q4/2022, uruchomieniu Lokalnych Projektów Implementacyjnych SIDC (LIP14 i LIP17)”. LIP17 jest projektem, w ramach którego, dzięki dołączeniu Słowacji do SIDC, będzie możliwe objecie mechanizmem SIDC m.in. granicy PL-SK. Szczegółowe informacje w załączonym zaproszeniu .

Więcej...

5 września 2022, 15:06

Aktualny projekt Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii 5.3
Operator Informacji Rynku Energii publikuje najnowszą wersję Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, które w ramach IRiESP-OIRE zostały przekazane Prezesowi URE do zatwierdzenia. Dokumentację zaktualizowano w oparciu o uwagi zgłoszone w procesie konsultacji IRIESP-OIRE. SWI wersja 5.3 zostały zaktualizowane m.in. w zakresie: powiązania przebiegu procesu Wprowadzenia użytkownika KSE...

Więcej...

1 września 2022, 09:27

Złożono dwie oferty ostateczne na wykonanie CSIRE
W postępowaniu przetargowym na wykonanie CSIRE oferty ostateczne złożyły dwa konsorcja wykonawców. Zamówienie obejmuje prace projektowe i wdrożeniowe, oprogramowanie, platformę sprzętową, prawo opcji i usługi utrzymywania systemu. Otwarcie ofert nastąpiło 31.08.2022 r. Wykonawca 1: Lider Konsorcjum CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o.o., ul....

Więcej...

22 sierpnia 2022, 09:47

Informacja OSP nt. decyzji ACER ws. zmiany wymagań dotyczących wspólnej platformy alokacji oraz metody podziału kosztów ustanowienia, rozwoju i obsługi wspólnej platformy alokacji
ACER 1 w dniu 18 lipca 2022 r. wydała decyzję nr 9/2022 zatwierdzającą zmianę wymagań dotyczących wspólnej platformy alokacji oraz metody podziału kosztów ustanowienia, rozwoju i obsługi wspólnej platformy alokacji 2 . PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji 3 . Podstawa prawna Art. 5 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Art. 4 ust. 6 lit. c) i f), art. 4 ust. 12, art. 49...

Więcej...

17 sierpnia 2022, 15:19

PSE announces pre-auctions for the main auction for delivery year 2027
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. with its registered office in Konstancin-Jeziorna, acting as the operator within the Act of 8 December 2017 on Capacity Market (i.e. Journal of Laws of 2021, item 1854, hereinafter referred to as the "Act"), according to Section 5.2.2.3 of the Capacity Market Rules, announces: start date and time of the pre-auction for the main auction for delivery...

Więcej...

17 sierpnia 2022, 15:13

PSE ogłaszają terminy aukcji wstępnych do aukcji głównej na rok dostaw 2027
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), realizując postanowienia pkt. 5.2.2.3. Regulaminu Rynku Mocy, ogłaszają: datę i godzinę rozpoczęcia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt...

Więcej...

5 sierpnia 2022, 10:47

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2027
Realizując postanowienia pkt. 3.2.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2027. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać w terminie 8 - 21 września 2022 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji” .

Więcej...

29 lipca 2022, 14:53

Informacja OSP nt. decyzji ACER ws. zmiany metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności
ACER 1 wydał decyzję nr 10/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. zatwierdzającą zmianę metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności. 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: 1. Art. 5 ust.2 Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) 2. Art. 4 ust.5, art. 4 ust. 6 lit. 3),...

Więcej...

28 lipca 2022, 14:08

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej: „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów. Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna „ Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć ” zawiera podstawowe wymagania techniczne, które powinny spełniać stacje elektroenergetyczne z rozdzielniami o napięciu...

Więcej...

25 lipca 2022, 10:44

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. odstępstwa mFRR oraz odstępstwa aFRR
W dniu 17 grudnia 2021 r. PSE S.A., wystąpiły do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) z wnioskami o udzielenie odstępstw od wymogów terminów, w jakim OSP ma korzystać z: europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (dalej: odstępstwo mFRR ) oraz europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy...

Więcej...

22 lipca 2022, 08:58

2,7 mld zł na aparaturę i urządzenia do rozwoju sieci przesyłowej najwyższych napięć
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozwijają program dostaw inwestorskich, w ramach którego zakupiona zostanie aparatura i urządzenia niezbędne do rozbudowy i eksploatacji sieci przesyłowej najwyższych napięć. Spółka prowadzi lub przygotowuje w tym celu aż 25 postępowań przetargowych, w ramach których planuje wydać około 2,7 mld zł. W maju i czerwcu br. PSE S.A. ogłosiły trzy przetargi o łącznej wartości ponad...

Więcej...

19 lipca 2022, 08:55

Aktualizacja Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii
Publikujemy kolejną aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE. Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE oraz zmian prawnych, dostępny jest tutaj.

Więcej...

14 lipca 2022, 15:13

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Agregaty prądotwórcze (nr kodowy: PSE-ST.Agregat/2022) Specyfikacja zawiera wymagania techniczne, które muszą spełniać agregaty prądotwórcze stacjonarne zasilające urządzenia potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych. Standard ten zastępuje dotychczasową wersję o nr...

Więcej...

13 lipca 2022, 12:19

Ostrożnie z wypoczynkiem pod liniami przesyłowymi
Lato to czas ekstremalnych zjawisk pogodowych – huraganowych wiatrów i burz. W takiej sytuacji osoby spędzające czas w sąsiedztwie linii najwyższych napięć powinny zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to zwłaszcza para- i motolotniarzy oraz osób organizujących biwaki i pikniki w pobliżu linii. Tylko w czerwcu doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów – na linii...

Więcej...

8 lipca 2022, 10:31

Do złożenia ostatecznych ofert na CSIRE zaproszono cztery podmioty
W postępowaniu przetargowym na wykonanie CSIRE zakończył się etap negocjacji. Do złożenia ofert ostatecznych zastali zaproszeni czterej wykonawcy. Planowany termin otwarcia ofert wyznaczono na 12.08.2022 r. Wykonawca 1: Lider Konsorcjum: Atende S.A., Plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa Atende Industries sp. z o.o. ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa A2 Customer Care sp. z o.o. ul....

Więcej...

7 lipca 2022, 13:08

Aktualizacja Strategii Monitorowania Rynku Bilansującego
6 lipca 2022 r. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. przyjęło zaktualizowaną wersję strategii monitorowania RB w celu identyfikacji podejrzeń Naruszeń REMIT. Aktualizacja strategii wprowadza m.in. monitorowanie bieżące dwóch nowych obszarów: Monitorowanie dot. procesów zgłaszania remontów Jednostek Wytwórczych w perspektywie...

Więcej...

6 lipca 2022, 14:24

PSE zawarły umowę na wykonanie usługi migracji danych do CSIRE
PSE, pełniące funkcję Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), podpisały umowę na wykonanie usługi migracji danych do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Wykonawca - Asseco Poland S.A. - przygotuje dane niezbędne do uruchomienia CSIRE. OIRE jest odpowiedzialny za uruchomienie CSIRE od 1 lipca 2024 r. Aby było to możliwe konieczna jest migracja danych pochodzących od kilkuset...

Więcej...

6 lipca 2022, 11:29

PSE branżowym liderem Odpowiedzialnego Biznesu 2022
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zajęły pierwsze miejsce w kategorii „energetyka, paliwa, wydobycie” w XVI Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W klasyfikacji generalnej operator systemu przesyłowego zajął piąte miejsce na ponad 70 firm, uzyskując 90 punktów na 100 możliwych. Ranking Odpowiedzialnych Firm to prestiżowe zestawienie, które powstaje w oparciu o ocenę jakości systemu...

Więcej...

Strona 1 z 50
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 1 - 20 z 999 rezultatów.