Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

11 maja 2022, 15:34

Działania wyjaśniające przyczyn decouplingu, do którego doszło w ramach SDAC 10.05.2022 r.
Market Coupling Steering Committee - Komitet właściwy dla Single Day Ahead Marekt Coupling (SDAC) i Single Intraday Market Coupling (SIDC) zainicjował działania w celu wyjaśnienia przyczyn decouplingu, do którego doszło w ramach SDAC 10.05.2022 r. Pełna informacja w języku angielskim .

Więcej...

11 maja 2022, 11:51

Techniczne standardy komunikacji biznesowej CSIRE - ruszają wstępne konsultacje
PSE S.A., jako Operator Informacji Rynku Energii, przystępują do konsultacji projektu Technicznych standardów komunikacji biznesowej CSIRE. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2022 r. Konsultacje Techniczne standardów komunikacji biznesowej (dalej „TSKB”) są kolejnym krokiem w procesie konsultacji zasad funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). TSKB precyzują wymagania techniczne i...

Więcej...

10 maja 2022, 17:38

Konsultacje publiczne IRiESP-OIRE rozpoczęte
PSE S.A., jako Operator Systemu Informacji Rynku Energii, rozpoczęły publiczne konsultacje projektu „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii”...

Więcej...

9 maja 2022, 13:48

PSE w ramach programu dostaw inwestorskich uruchomiły postępowania o wartości 370 mln zł
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły w kwietniu br. dziewięć postępowań przetargowych na dostawy aparatury oraz materiałów do eksploatacji i rozbudowy sieci przesyłowej najwyższych napięć. Ich łączna wartość to ponad 370 mln zł. Już w maju ogłoszone będzie kolejne postępowanie. PSE realizują program zakupów kluczowej aparatury bezpośrednio u dostawców. W kwietniu br. spółka ogłosiła przetargi na zakup...

Więcej...

28 kwietnia 2022, 10:38

Linia Morzyczyn - Recław 220 kV poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej na Pomorzu Zachodnim
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zmodernizowały linię energetyczną łączącą stacje Morzyczyn koło Stargardu oraz Recław koło Wolina. W kwietniu ruszył próbny przesył energii elektrycznej o napięciu 220 kV. Linia łącząca obie stacje została odkupiona od Enei Operator S.A.. PSE dostosowały ją do pracy na napięciu 220 kV. Na stacji elektroenergetycznej Recław powstała również rozdzielnia 220 kV oraz nowa linia 220 kV łącząca Recław...

Więcej...

25 kwietnia 2022, 12:57

Nowy termin uruchomienia mechanizmu Flow-Based Market Coupling w regionie Core
Strony biorące udział w projekcie wdrożenia Flow-Based Market Coupling w regionie Core, po przeprowadzeniu analizy możliwości zarządzenia przyczynami przesunięcia operacyjnego uruchomienia mechanizmu z 20 kwietnia 2022 r., uzgodniły nową datę planowanego uruchomienia na 8 czerwca 2022 r. Pełna informacja w języku angielskim

Więcej...

25 kwietnia 2022, 11:08

Aktualizacja modelu danych migracji CSIRE
OIRE zaktualizowało model migracji danych inicjalnych, które uczestnicy rynku mają dostarczyć CSIRE. Najważniejsze zmiany w dokumencie: aktualizacja diagramu wysokopoziomowej struktury danych podlegających migracji (model HLD), dodanie nowych sekcji dla paczki Obiekt pomiarowy, np. Wspólnota prosumencka, Beneficjent systemu wsparcia i inne, aktualizacja nazw...

Więcej...

19 kwietnia 2022, 14:13

Aktualizacja Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii
OIRE opublikował aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE. Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE oraz zmian prawnych, dostępny jest tutaj .

Więcej...

19 kwietnia 2022, 11:45

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Standard budowy systemu sterowania i nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych (nr kodowy: PSE-ST.SSIN.PL/2022v1) Niniejszy standard przedstawia podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne oraz środowiskowe dla zdalnego systemu sterowania i nadzoru (SSiN)...

Więcej...

14 kwietnia 2022, 14:17

Linia 400 kV Ostrów - Kromolice z pozwoleniem na budowę
Wojewoda Wielkopolski wydał pozwolenie na budowę dla podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów – Kromolice. Drugi tor podwoi moce przesyłowe tej istniejącej od 2007 r. linii i umożliwi jej pełne wykorzystanie – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne. – Uruchomienie drugiego toru linii 400 kV między Ostrowem Wielkopolskim i Kromolicami...

Więcej...

13 kwietnia 2022, 14:50

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023
Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2023 przeprowadzonych w dniu 17 marca 2022 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane ...

Więcej...

8 kwietnia 2022, 16:10

Przesunięcie terminu uruchomienia mechanizmu Flow-Based Market Coupling
Strony projektu Day-Ahead Core Flow-Based Market Coupling uznały, że uruchomienie operacyjne planowane na 20 kwietnia 2022 r. musi zostać przełożone ze względu na brak wsparcia dla utrzymania tego terminu przez niektórych z uczestników projektu. Pełna informacja w języku angielskim

Więcej...

8 kwietnia 2022, 09:16

Proces rejestracji konta Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (ABPB)
Obowiązujący proces rejestracji konta ABPB, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego (Regulamin), został szczegółowo opisany w Podręczniku Użytkownika Portalu Partnera Biznesowego. Niżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego procesu. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem rejestracji konta ABPB. Załącznik nr 1...

Więcej...

1 kwietnia 2022, 12:01

Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego nowego systemu kwalifikowania dostawców usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru
30 marca 2022 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowego systemu kwalifikowania dostawców usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (IRP) w okresie od 25 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Podczas spotkania zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące zasad realizacji usługi IRP, zakres zmian modelu kontraktowania oraz zasady nowego systemu kwalifikowania dostawców, w tym wymagania formalne. Poniżej zamieszczamy...

Więcej...

1 kwietnia 2022, 10:58

Opracowane nowe wymagania oraz zaktualizowany standard techniczny
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania opracowane wymagania techniczne dotyczące elementów zespołu urządzeń do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz zaktualizowany standard techniczny dotyczący wymagań dla ceramicznych wsporczych izolatorów stacyjnych. Wytyczne techniczne dla morskiej stacji transformatorowej (nr kodowy: PSE-WT.WTMST/2021) Opracowany...

Więcej...

31 marca 2022, 10:31

Projekt Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii 5.1 jest już dostępny
Operator Informacji Rynku Energii odpowiada za opracowanie i wdrożenie Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”). Najnowsza wersja SWI 5.1 została opublikowana. Najnowsze SWI w wersji 5.1 zawierają kompletny opis wszystkich procesów, które będą realizowane za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („CSIRE”). Dokumentację zaktualizowano w oparciu o zmiany w przepisach...

Więcej...

29 marca 2022, 10:58

Zaktualizowany standard techniczny Zasady kodowania FDMB
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowany Standard Techniczny „ZASADY KODOWANIA FDMB” (nr kodowy: PSE-ST.BE.RB.FDMBv1.2/2022). Specyfikacja została zaktualizowana w związku ze zmianami wynikającymi z: Obowiązków wynikających z art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw...

Więcej...

25 marca 2022, 11:42

Nowy system kwalifikowania dostawców usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (spotkanie informacyjne)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadzają nowy model kontraktowania usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (IRP) na okres od 25 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Umożliwi on sprawną i efektywną weryfikację dostawców oraz zawieranie umów na usługę IRP przez cały okres obowiązywania IRP. PSE zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się on-line 30 marca 2022 roku o godz. 10:30. Podmioty spełniające kryteria...

Więcej...

24 marca 2022, 10:48

Wypalanie traw zagraża liniom energetycznym
Pomimo licznych apeli, każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do tysięcy pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Tylko do połowy marca strażacy musieli interweniować w 9139 takich przypadkach. Pożary traw nie są samoistnie - 94% z nich to efekt celowych podpaleń. Oprócz zagrożenia dla przyrody i ludzi, wypalanie traw może także zakłócić funkcjonowanie systemu...

Więcej...

22 marca 2022, 19:13

Uruchomienie rynku wtórnego na rok 2023
W związku z opublikowaniem wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), realizując przepisy art. 48 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, informują o uruchomieniu...

Więcej...

Strona 1 z 49
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 1 - 20 z 967 rezultatów.