Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

5 sierpnia 2022, 10:47

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2027
Realizując postanowienia pkt. 3.2.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2027. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać w terminie 8 - 21 września 2022 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji” .

Więcej...

29 lipca 2022, 14:53

Informacja OSP nt. decyzji ACER ws. zmiany metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności
ACER 1 wydał decyzję nr 10/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. zatwierdzającą zmianę metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności. 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: 1. Art. 5 ust.2 Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) 2. Art. 4 ust.5, art. 4 ust. 6 lit. 3),...

Więcej...

28 lipca 2022, 14:08

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej: „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów. Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna „ Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć ” zawiera podstawowe wymagania techniczne, które powinny spełniać stacje elektroenergetyczne z rozdzielniami o napięciu...

Więcej...

25 lipca 2022, 10:44

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. odstępstwa mFRR oraz odstępstwa aFRR
W dniu 17 grudnia 2021 r. PSE S.A., wystąpiły do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) z wnioskami o udzielenie odstępstw od wymogów terminów, w jakim OSP ma korzystać z: europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (dalej: odstępstwo mFRR ) oraz europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy...

Więcej...

22 lipca 2022, 08:58

2,7 mld zł na aparaturę i urządzenia do rozwoju sieci przesyłowej najwyższych napięć
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozwijają program dostaw inwestorskich, w ramach którego zakupiona zostanie aparatura i urządzenia niezbędne do rozbudowy i eksploatacji sieci przesyłowej najwyższych napięć. Spółka prowadzi lub przygotowuje w tym celu aż 25 postępowań przetargowych, w ramach których planuje wydać około 2,7 mld zł. W maju i czerwcu br. PSE S.A. ogłosiły trzy przetargi o łącznej wartości ponad...

Więcej...

19 lipca 2022, 08:55

Aktualizacja Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii
Publikujemy kolejną aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE. Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE oraz zmian prawnych, dostępny jest tutaj.

Więcej...

14 lipca 2022, 15:13

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Agregaty prądotwórcze (nr kodowy: PSE-ST.Agregat/2022) Specyfikacja zawiera wymagania techniczne, które muszą spełniać agregaty prądotwórcze stacjonarne zasilające urządzenia potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych. Standard ten zastępuje dotychczasową wersję o nr...

Więcej...

13 lipca 2022, 12:19

Ostrożnie z wypoczynkiem pod liniami przesyłowymi
Lato to czas ekstremalnych zjawisk pogodowych – huraganowych wiatrów i burz. W takiej sytuacji osoby spędzające czas w sąsiedztwie linii najwyższych napięć powinny zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to zwłaszcza para- i motolotniarzy oraz osób organizujących biwaki i pikniki w pobliżu linii. Tylko w czerwcu doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów – na linii...

Więcej...

8 lipca 2022, 10:31

Do złożenia ostatecznych ofert na CSIRE zaproszono cztery podmioty
W postępowaniu przetargowym na wykonanie CSIRE zakończył się etap negocjacji. Do złożenia ofert ostatecznych zastali zaproszeni czterej wykonawcy. Planowany termin otwarcia ofert wyznaczono na 12.08.2022 r. Wykonawca 1: Lider Konsorcjum: Atende S.A., Plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa Atende Industries sp. z o.o. ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa A2 Customer Care sp. z o.o. ul....

Więcej...

7 lipca 2022, 13:08

Aktualizacja Strategii Monitorowania Rynku Bilansującego
6 lipca 2022 r. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. przyjęło zaktualizowaną wersję strategii monitorowania RB w celu identyfikacji podejrzeń Naruszeń REMIT. Aktualizacja strategii wprowadza m.in. monitorowanie bieżące dwóch nowych obszarów: Monitorowanie dot. procesów zgłaszania remontów Jednostek Wytwórczych w perspektywie...

Więcej...

6 lipca 2022, 14:24

PSE zawarły umowę na wykonanie usługi migracji danych do CSIRE
PSE, pełniące funkcję Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), podpisały umowę na wykonanie usługi migracji danych do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Wykonawca - Asseco Poland S.A. - przygotuje dane niezbędne do uruchomienia CSIRE. OIRE jest odpowiedzialny za uruchomienie CSIRE od 1 lipca 2024 r. Aby było to możliwe konieczna jest migracja danych pochodzących od kilkuset...

Więcej...

6 lipca 2022, 11:29

PSE branżowym liderem Odpowiedzialnego Biznesu 2022
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zajęły pierwsze miejsce w kategorii „energetyka, paliwa, wydobycie” w XVI Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W klasyfikacji generalnej operator systemu przesyłowego zajął piąte miejsce na ponad 70 firm, uzyskując 90 punktów na 100 możliwych. Ranking Odpowiedzialnych Firm to prestiżowe zestawienie, które powstaje w oparciu o ocenę jakości systemu...

Więcej...

4 lipca 2022, 15:21

Aktualizacja modelu danych migracji CSIRE
OIRE zaktualizowało model migracji danych inicjalnych (wersja 3.0), które Uczestnicy Rynku mają obowiązek dostarczyć do CSIRE. Zmianie uległa forma publikacji. Opis modelu znajduje się w dokumencie Model danych migracji (30.06.2022) , natomiast szczegółowe informacje dotyczące atrybutów wymaganych w procesie migracji znajdują się w pliku Zakres Danych Migracji CSIRE 3.0...

Więcej...

30 czerwca 2022, 10:11

Program stażowy „Energia dla Przyszłości”
Interesujesz się sektorem energetycznym? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w dużych firmach energetycznych oraz Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także zyskać perspektywę interesującej pracy sektorze energetycznym? Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” (VII edycja) organizowanym przez Ministerstwo Klimatu...

Więcej...

14 czerwca 2022, 12:14

Pięć umów na usługę Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców (IRP). Nowe firmy nadal mogą się zgłaszać.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały dotychczas pięć umów na świadczenie usługi IRP do 31.03.2022 r. Wykonawcy - CMC Poland Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Lerta JRM Sp. z o.o. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. - zostali wybrani w drodze nowego modelu kontraktowania usługi. Zainteresowane firmy nadal mogą składać wnioski o zawarcie umowy. IRP to jedna z usług w ramach tzw. Demand Side Response (DSR), czyli zarządzania...

Więcej...

8 czerwca 2022, 17:08

Mechanizm Flow-Based Market Coupling wdrożony w Regionie CORE
Od środy 8 czerwca w regionie CORE funkcjonuje mechanizm jednolitego łączenia rynków energii elektrycznej wykorzystujący metodę optymalizującą dostępne zdolność przesyłowe opartą na fizycznych rozpływach energii (flow-based). Dzięki temu handel energią elektryczną będzie bardziej efektywny, stąd lepiej odpowie na wyzwania transformacji energetycznej. W przygotowania do uruchomienia CORE...

Więcej...

7 czerwca 2022, 11:39

Operatorzy systemów przesyłowych z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski podpisali umowy na wsparcie UE dla projektów związanych z synchronizacją
AST, Elering, Litgrid i PSE, operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) krajów bałtyckich i Polski, podpisały z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) umowę na 170 mln euro unijnego wsparcia. Środki posłużą do sfinansowania planowanych inwestycji w ramach II części 2 fazy projektu synchronizacji systemów państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej. Umowa zakłada wsparcie w wysokości: PSE – 75 mln...

Więcej...

6 czerwca 2022, 13:51

Publikacja podsumowania certyfikacji ogólnej 2022
PSE S.A. opublikowały podsumowanie certyfikacji ogólnej przeprowadzonej w 2022 roku. Plik dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/certyfikacja-ogolna.

Więcej...

3 czerwca 2022, 10:31

PSE z piątym Złotym Listkiem CSR
Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz kolejny otrzymały Złoty Listek CSR, wyróżnienie przyznawane firmom zwracającym szczególną uwagę na zrównoważony rozwój oraz swój wpływ na otoczenie. Spółkę doceniono m.in. za zaangażowanie w obszar ESG, czyli środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz zarządzania. Listki CSR wręczono po raz 11. PSE zdobyły tę nagrodę...

Więcej...

1 czerwca 2022, 14:37

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zmiany procedur rezerwowych dotyczących regionu wyznaczania zdolności przesyłowych CORE
Na podstawie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 13 oraz art. 44 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197/24 z dnia 25.7.2015, ze zm., dalej „CACM” operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych opracowali zmianę procedur rezerwowych dotyczących regionu wyznaczania zdolności przesyłowych CORE, zgodnie z art. 44 CACM (dalej: zmiana...

Więcej...

Strona 1 z 50
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 1 - 20 z 991 rezultatów.