Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

29 grudnia 2004, 00:00

Zmiany okna czasowego przesyłania dokumentów ZGWM w trybie dobowym
Opublikowano komunikat dotyczący zmiany okna czasowego przesyłania dokumentów ZGWM w trybie dobowym Dokumenty do pobrania: Komunikat OSP z dnia 29.12.2004r.

Więcej...

22 grudnia 2004, 14:04

Zatwierdzona Taryfa dla Energii Elektrycznej PSE - Operator S.A.
Opublikowano zatwierdzoną w dniu 15 grudnia 2004 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfę dla Energii Elektrycznej PSE - Operator S.A. Taryfa będzie obowiązywała w rozliczeniach za świadczone usługi przesyłowe w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r.

Więcej...

21 grudnia 2004, 00:00

Wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia do Krajowej Sieci Przesyłowej
Opublikowano wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia do Krajowej Sieci Przesyłowej Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

16 grudnia 2004, 00:00

Redukcja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej
Opublikowano komunikat dotyczący redukcji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej Dokumenty do pobrania: 2004.12.15 Komunikat - redukcja 19...

Więcej...

9 grudnia 2004, 00:00

Korekta \"Auction Rules\"
les\" Biuro Aukcyjne opublikowało korektę \"Auction Rules\" w zakresie kalkulacji zabezpieczeń należności Biura Aukcyjnego http://www.e-trace.biz/

Więcej...

8 grudnia 2004, 00:00

Wersja angielskojęzycznej standardowej umowy o świadczenie usług przesyłowych dla Przedsiębiorstwa Obrotu
Komunikat w sprawie opublikowania w wersji angielskojęzycznej, standardowej umowy o świadczenie usług przesyłowych dla Przedsiębiorstwa Obrotu, regulującej m.in. warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w 2005 r.

Więcej...

4 grudnia 2004, 00:00

Redukcja zarezerwowanych wielkości zdolności przesyłowych
Opublikowano komunikat w sprawie redukcji zarezerwowanych wielkości zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w grudniu 2004 roku Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

2 grudnia 2004, 14:56

Wyniki skoordynowanych przetargów CEPS/PSE-O/VE-T na rok 2005
Opublikowano komunikat z wynikami skoordynowanych przetargów CEPS/PSE-O/VE-T na rok 2005 http://www.e-trace.biz/Published_results_2005.htm

Więcej...

2 grudnia 2004, 00:00

Ograniczenia zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w grudniu 2004 roku
Opublikowano komunikat w sprawie ograniczenia zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w grudniu 2004 roku Dokumenty do pobrania: 02.12 2004 ograniczenia ZPWM grudzien...

Więcej...

1 grudnia 2004, 00:00

Plan Koordynacyjny Roczny na 2005 r.
Opublikowano komunikat dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2005 r (PKR-2005) Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

1 grudnia 2004, 00:00

Standardy techniczne systemu WIRE wer. 6.0
Opublikowano komunikat dotyczący Standardów technicznych systemu WIRE wer. 6.0

Więcej...

30 listopada 2004, 15:18

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A.
Opublikowano komunikat w sprawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A.

Więcej...

30 listopada 2004, 00:00

Ograniczenia i redukcja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej
Opublikowano komunikat w sprawie ograniczeń i redukcji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej Dokumenty do pobrania: Komunikat OSP z dnia 30.11.2004...

Więcej...

24 listopada 2004, 15:22

Umowy o świadczenie usług przesyłowych
Opublikowano komunikat w sprawie umów o świadczenie usług przesyłowych, regulujących warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w 2005 roku

Więcej...

23 listopada 2004, 15:24

Materiały ze spotkania konsultacyjnego 22 listopada 2004
Opublikowano materiały ze spotkania konsultacyjnego 22 listopada 2004 w sprawie zasad udostępniania zdolności przesyłowych w 2005 roku Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

22 listopada 2004, 15:29

Korekta \"Auction Rules\"
les\" Opublikowano komunikat informujący o korekcie \"Auction Rules\" w zakresie zasad kalkulacji poziomu zabezpieczeń

Więcej...

19 listopada 2004, 15:31

Część Szczegółowa nr 4 IRiESP PSE - Operator S.A.
Opublikowano komunikat w związku z zatwierdzeniem Części Szczegółowej nr 4 IRiESP PSE - Operator S.A. Regulamin Wymiany Międzysystemowej Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

18 listopada 2004, 15:35

Korekta zasad prowadzenia skoordynowanych aukcji na rezerwację zdolności przesyłowych
Opublikowano komunikat z korektą zasad prowadzenia skoordynowanych aukcji na rezerwację zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na wspólnych przekrojach CEPS, PSE-Operator i VE-T w 2005 roku Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

18 listopada 2004, 09:05

Spotkanie z Uczestnikami Rynku Energii Elektrycznej
Opublikowano zaproszenie na dodatkowe spotkanie z Uczestnikami Rynku Energii Elektrycznej, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2004 o godzinie 11:00 Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

17 listopada 2004, 00:00

Zasady prowadzenia skoordynowanych aukcji na rezerwację zdolności przesyłowych..
Opublikowano zasady prowadzenia skoordynowanych aukcji na rezerwację zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na wspólnych przekrojach CEPS, PSE-Operator i VE-T w 2005 roku. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

Strona 46 z 47
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 901 - 920 z 930 rezultatów.