Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

28 października 2011, 00:00

Zasady skoordynowanych aukcji w regionie CEE na 2012 r.
W dniu 28.10.2011 r. biuro aukcyjne CAO — Central Allocation Office ( www.central-ao.com ) opublikowało zasady skoordynowanych aukcji w regionie CEE na 2012 r. Link do zasad aukcji w wersji PDF : www.central-ao.com Link do komunikatu CAO : www.central-ao.com

Więcej...

21 października 2011, 00:00

Przesył energii elektrycznej z Ukrainy do Polski
PSE Operator informuje, że od dnia 16 października 2011 r. jest realizowany przesył energii elektrycznej z Ukrainy do Polski połączeniem 220 kV Zamość — Dobrotwór. Realizacja przesyłu odbywa się zgodnie z przeprowadzonym przetargiem kwartalnym na udostępnienie zdolności przesyłowych tego połączenia, rozstrzygniętym dnia 7 października 2011 r. Wielkość przesyłu na połączeniu wynosi od 145 do 215 MW....

Więcej...

15 lipca 2011, 00:00

Komunikat dotyczący publikacji Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 14 lipca 20 11r. na stronie internetowej http://www.pse.pl/ zostały opublikowane Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD wersja 1.4. Dokument jest wynikiem prac zespołu PTPiREE. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

4 lipca 2011, 00:00

ENTSO-E wybrało władze drugiej kadencji 2011-2013. Przedstawiciel PSE Operator ponownie wybrany na funkcję Wiceprezesa Zarządu
28 czerwca br. Walne Zgromadzenie ENTSO-E wybrało władze drugiej dwuletniej kadencji. Uwzględniając potrzebę kontynuacji w ważnym dla organizacji okresie po wejściu w życie 3-ego Pakietu Energetycznego Walne Zgromadzenie ENTSO-E postanowiło wprowadzić jedynie nieznaczne zmiany w składzie swoich władz. W ścisłym kierownictwie organizacji pozostali: Prezydent: Daniel Dobbeni z Elia TSO Group (Belgia) oraz Wiceprezydent: Jukka Ruusunen z Fingrid (Finlandia); Prezes Zarządu:...

Więcej...

31 maja 2011, 15:17

PSE Operator podpisał list intencyjny z władzami województwa warmińsko-mazurskiego
31 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie PSE Operator podpisał wraz z przedstawicielami administracji rządowej oraz władzami samorządowymi Warmii i Mazur list intencyjny dotyczący budowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. List podpisali prezes zarządu PSE Operator Henryk Majchrzak, wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, zarząd województwa warmińsko-mazurskiego...

Więcej...

4 maja 2011, 00:00

Zmiany w składzie Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.
W dniu 29 kwietnia 2011 roku, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pan Jerzy Andruszkiewicz - Członek Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. został odwołany ze składu Zarządu.

Więcej...

30 marca 2011, 13:52

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego
W dniu 30 marca 2011 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego. List podpisali Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno, Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Dworzańskiego oraz Członka Zarządu Województwa Pana Jacka Piorunka, a także starostowie i wicestarostowie 8 powiatów na...

Więcej...

3 marca 2011, 13:46

Standardowe specyfikacje techniczne dla układów EAZ
Informujemy, że na stronie PSE Operator zostały zamieszczone standardowe specyfikacje techniczne dla układów EAZ. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

3 lutego 2011, 00:00

Parlamentarzyści w PSE Operator S.A.
2 lutego 2011 roku w siedzibie PSE Operator SA odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki z prezesem zarządu PSE Operator SA Henrykiem Majchrzakiem. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki, poseł Andrzej Czerwiński oraz kilkunastu członków tego Zespołu wysłuchali prezentacji prezesa Henryka Majchrzaka na temat zamierzeń inwestycyjnych PSE Operator...

Więcej...

31 stycznia 2011, 00:00

Zmiany w składzie Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.
W dniu 28 stycznia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołało Panią Marzenę Myszkowską, Pana Kazimierza Franciszka Kułagę oraz Pana Grzegorza Tomasika na Członków Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.. Aktualny skład Zarządu III kadencji:

Więcej...

13 stycznia 2011, 00:00

Podpisanie umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A.
Dnia 13 stycznia 2011 roku w siedzibie PSE Operator S.A. nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przez PSE Operator S.A. i PGE Dystrybucja S.A. W chwili obecnej umowa ta jest największą umową przychodową PSE Operator S.A. Podpisanie dokumentu jest konsekwencją połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.S.H., ośmiu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., PGE...

Więcej...

4 stycznia 2011, 00:00

Pogrzeb zmarłej w dniu 2 stycznia Pani Prezes Stefanii Kasprzyk rozpocznie się w środę 12 stycznia na cmentarzu komunalnym w Poznaniu - Miłostowie o godzinie 12:45 .

Więcej...

3 stycznia 2011, 13:14

Msza Święta w intencji ŚP Stefanii Kasprzyk
Jutro o godz. 8:00 w Parafii Św. Elżbiety w Powsinie (ul. Przyczółkowa 29) odbędzie się Msza Święta w intencji zmarłej w dniu 2 stycznia 2011r. Pani Prezes Stefanii Kasprzyk. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Nabożeństwie.

Więcej...

2 stycznia 2011, 00:00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 stycznia 2011 roku zmarła Pani Stefania Kasprzyk Prezes, Dyrektor wieloletni Pracownik PSE Operator S.A. Była wspaniałym Człowiekiem, Przełożonym, Przyjacielem i Koleżanką. Całym swoim życiem zawodowym i postawą zasługiwała na wielki szacunek i uznanie nas wszystkich. To wielka strata dla całej branży elektroenergetycznej i wszystkich...

Więcej...

30 listopada 2010, 00:00

Biuro Alokacji zdolności przesyłowych rozpoczęło rejestrację użytkowników w ramach Procedury Alokacji ZPW dla Dnia Bieżącego
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z uruchomieniem 1 grudnia 2010 r. rynku dnia bieżącego wymiany międzysystemowej, w tym mechanizmu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, Biuro Alokacji zdolności przesyłowych rozpoczęło procedurę rejestracji użytkowników.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Alokacji zdolności przesyłowych .

Więcej...

24 listopada 2010, 00:00

CAO Central Allocation Office GmbH (CAO) - biuro aukcyjne zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej w Europie Środkowo-Wschodniej - opublikowało zasady aukcji obowiązujące w roku 2011
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że CAO rozpoczyna rejestrację uczestników aukcji rocznej w dniu 24.11.2010 r. Zdolności przesyłowe oferowane przez operatorów systemów przesyłowych w aukcji rocznej 2011 będą opublikowane w dniu 30.11.2010. Oferty w aukcji rocznej będą przyjmowane do 07.12.2010 r. do godz. 12:00. Wyniki aukcji rocznej będą opublikowane w dniu 08.12.2010 r. o godz. 15:00. Zdolności przesyłowe oferowane w aukcji miesięcznej na styczeń 2011 r. będą opublikowane 09.12.2010 r. Oferty w aukcji miesięcznej na styczeń będą...

Więcej...

5 listopada 2010, 00:00

Rozmowy z mieszkańcami na trasie linii 400 kV Pasikurowice - Wrocław
4 listopada przedstawiciele PSE Operator S.A. uczestniczyli na zaproszenie mieszkańców wsi Szczodre (gm. Długołęka) w spotkaniu dotyczącym trasy i uwarunkowań technicznych linii 400 kV Pasikurowice — Wrocław. Linia ta jest częścią budowanego pierścienia energetycznego metropolii wrocławskiej. Wybudowane zostało już 19 spośród 45 kilometrów całej trasy, od stacji Pasikurowice do Odry. Linia 400 kV na słupach rurowych...

Więcej...

26 października 2010, 15:07

Zmiana rzecznika prasowego PSE Operator S.A.
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 października 2010r. obowiązki rzecznika prasowego Spółki pełni Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej p. Piotr Uhma. Zainteresowane redakcje zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 022 242 19 24) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej piotr.uhma@pse-operator.pl

Więcej...

15 października 2010, 15:18

Zmiany w składzie Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.
W dniu 14 października 2010 roku, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pani Prezes Stefania Kasprzyk została odwołana ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. z dniem 15 października 2010 roku. Ze składu Zarządu odwołany został również p. Wiceprezes Ryszard Pacławski. Jednocześnie NWZ powołało p. Henryka Majchrzaka na Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A..

Więcej...

9 września 2010, 00:00

Informacja nt. zmiany daty wejścia w życie Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z niezależną od PSE Operator S.A. zmianą terminu wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie obsługi dokumentów Wymiany Międzysystemowej, tj. przesunięciem tego terminu z 1 października 2010 roku na 1 grudnia 2010 roku, uległ również przesunięciu termin wprowadzenia Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Nowy termin obowiązywania Standardów technicznych WIRE wer. 11.0 został...

Więcej...

Strona 36 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 701 - 720 z 840 rezultatów.