Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

22 czerwca 2007, 00:00

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej PSE-Operator II kadencji
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca br. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza PSE-Operator II kadencji. Przewodniczącym RN została Pani Marta Busz, Wiceprzewodniczącym Pan Edward Słoma, Sekretarzem Pan Zdzisław Muras

Więcej...

15 czerwca 2007, 14:38

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 14.06. 2007r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W trakcie obrad podjęto uchwałę w sprawie odwołania wszystkich członków dotychczasowej Rady Nadzorczej PSE-Operator S.A. Jednocześnie NWZA powołało Radę Nadzorczą PSE-Operator S.A. II kadencji w składzie: Jan Bogolubow Zdzisław Muras Marcin Klaus Edward Słoma Marta...

Więcej...

21 maja 2007, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa: PSE-Operator...

Więcej...

20 kwietnia 2007, 00:00

Nowy Statut PSE-Operator S.A.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.04.2007 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym został zarejestrowany nowy Statut PSE-Operator S.A. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

26 marca 2007, 00:00

Uszkodzenie transformatora 400/110 kV na stacji elektroenergetycznej Płock
W sobotę, 24 marca br., około godziny 17:00 wybuchł pożar na stacji elektroenergetycznej Płock, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie transformatora 400/110 kV. Sprawnie przeprowadzona akcja doprowadziła do ugaszenia pożaru o godzinie 19:30. Nie doszło do żadnych przerw w dostawach energii elektrycznej. W dniu dzisiejszym została powołana komisja awaryjna, której zadaniem będzie ustalenie przyczyn pożaru i zakresu uszkodzeń...

Więcej...

23 lutego 2007, 00:00

Prezes PSE-Operator S.A. wyróżniona przez Electric Power Research Institute (EPRI) nagrodą \"Product Championship Award 2006\"
006\" Uprzejmie informujemy, że Pani Stefania Kasprzyk, Prezes PSE-Operator S.A. została wyróżniona przez Electric Power Research Institute (EPRI) nagrodą \"Product Championship Award 2006\". Nagroda dla Pani Prezes została przyznana za aktywne poparcie dla wdrażania projektu Szybkiej Symulacji i Modelowania Systemu (T-FSM). Wyróżnienie to jest znaczące, ponieważ przyznawane jest przez EPRI, ale decyzję o jego przyznaniu podejmują przedsiębiorstwa...

Więcej...

21 lutego 2007, 00:00

Raport końcowy UCTE z awarii systemowej w dniu 4 listopada 2006
Publikujemy tłumaczenie opracowanego przez UCTE - Raportu końcowego z awarii systemowej w dniu 4 listopada 2006r. Dokument Final Report on the disturbance of 4 November 2006 w wersji oryginalnej dostepny jest na oficjalnej stronie UCTE www.ucte.org pod adresem http://www.ucte.org/publications/library/e_default_2007.asp

Więcej...

23 stycznia 2007, 00:00

Informacja nt. sytuacji w systemie polskim i sąsiednich po przejściu huraganu w dniach 18 i 19 stycznia br.
Trwają intensywne prace w elektroenergetycznej sieci przesyłowej nad usuwaniem skutków huraganu, który przeszedł przez Polskę 18 i 19 stycznia 2007 roku. Szczególnie trudna sytuacja była na Dolnym Śląsku w okolicach Wrocławia (w tym także na terenie aglomeracji). Obecnie wyłączonych jest jeszcze 9 linii przesyłowych 220 i 400 kV. W większości wyłączenia spowodowane są uszkodzeniem słupów. PSE-Operator S.A. zakłada, że najpóźniej do końca bieżącego miesiąca...

Więcej...

28 grudnia 2006, 00:00

Informacja o podjęciu Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSE SA
PSE-Operator S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2006 r. odbyło się NWZA Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna w Warszawie podczas którego została podjęta Uchwała stanowiąca rozwiązanie kapitału rezerwowego spółki celem wypłaty dywidendy za rok 2005 na rzecz jedynego akcjonariusza - Skarbu Państwa. Dywidenda zostanie wypłacona w postaci rzeczowej, w formie przeniesienia przez PSE SA na Skarb Państwa, w...

Więcej...

11 grudnia 2006, 00:00

Publikacja dokumentu \"Interfejsu Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na Stacji NN\" w ramach standardów stacji specyfikacji funkcjonalnej
kcjonalnej Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym został opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych dokument \"Interfejs Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na Stacji NN\" Powyższa standardowa specyfikacja funkcjonalna umieszczona jest w dziale Dla klienta » Dokumenty do pobrania » Standardy sieci przesyłowej Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących w/w standardów na podane poniżej...

Więcej...

1 grudnia 2006, 00:00

Zapadła decyzja o zakończeniu działalności CENTREL-a
W dniu 18 października 2006 roku w Bratysławie członkowie grupy CENTREL jednomyślnie podjęli decyzję o zakończeniu działalności stowarzyszenia z dniem 31 grudnia br. CENTREL został założony 11 października 1992 roku przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne z Czech, Węgier, Polski i Słowacji (CEZ, MVM, PSE, SE) w celu synchronicznego przyłączenia systemów elektroenergetycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej...

Więcej...

17 listopada 2006, 00:00

Komisja przyjmuje nowe zasady zarządzania wymianą międzysystemową w UE
Komisja Europejska przyjęła 9 listopada 2006 r. zmodyfikowane wytyczne dotyczące zarządzania transgraniczną wymianą energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Wytyczne stanowią załącznik do Rozporządzenia 1228/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i wchodzą w życie 20 dni po opublikowaniu w oficjalnym biuletynie. Zawierają szereg zasad, których celem jest efektywne wykorzystanie europejskiej sieci elektroenergetycznej, z...

Więcej...

7 listopada 2006, 00:00

Informacja dodatkowa PSE-Operator S.A. na temat sytuacji zakłóceniowej w połączonych systemach UCTE w dniu 4 listopada 2006 r.
O godzinie 22:10 miało miejsce poważne zakłócenie w połączonych systemach UCTE, które było zainicjowane w północnej części systemu niemieckiego (w obszarze regulacyjnym E.ON Netz). Zakłócenie to doprowadziło do podziału systemu niemieckiego, a w dalszej kolejności podziału systemów UCTE na trzy części (zgodnie z rysunkiem 1).W poszczególnych częściach wystąpiło niezbilansowanie mocy, i tak: w części północno-wschodniej , w której znalazł się system polski wystąpiła znaczna...

Więcej...

6 listopada 2006, 00:00

Wstępna informacja nt. zakłócenia w pracy systemu UCTE w dniu 4 listopada 2006 r.
Publikujemy przetłumaczoną wersję wstępnej informacji nt. zakłócenia w pracy systemu UCTE w dniu 4 listopada 2006 r. zamieszczonej wczoraj w późnych godzinach wieczornych przez UCTE na stronie www.ucte.org Union for the Coordination of Transmission of Electricity 15 Boulevard Saint Michel, B-1040 Brussels, Belgium, Tel.: 32-2-741-6940, Fax: 32-2-741-6949, www.ucte.org PRESS RELEASE Contact: Marcel.Bial@ucte.org Ostatniej...

Więcej...

3 listopada 2006, 00:00

Stanowisko PSE-Operator S.A. wobec Zarysu Wstępnego Raportu z prac Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenergetycznym w roku 2006
Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym poniżej stanowiskiem PSE-Operator S.A. wobec Zarysu Wstępnego Raportu z prac Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenergetycznym w roku 2006. Dokumenty do pobrania: Stanowisko...

Więcej...

19 września 2006, 00:00

Standardowe specyfikacje funkcjonalne budowy stacji elektroenergetycznych
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 259/74/2006 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 14 września 2006 r. na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 19 września 2006 zostały opublikowane Standardowe specyfikacje funkcjonalne budowy stacji elektroenergetycznych wymienione poniżej: \"Lista sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kV\". \"Sygnały przesyłane między elektrownią,...

Więcej...

11 sierpnia 2006, 00:00

Dzień Energetyka 2006
W dniu święta wszystkich Energetyków, tych nisko- i wysokonapięciowych, pracujących \"pod napięciem\" oraz głoszących poglądy \"pod prąd\" - życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości, życzliwości i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Zarząd i Pracownicy PSE-Operator S.A.

Więcej...

2 sierpnia 2006, 00:00

Informacja o warunkach pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w okresie czerwca i lipca 2006 r.
List przewodni Pani Prezes Stefanii Kasprzyk: Warszawa, 2 sierpnia 2006 Szanowni Państwo, Jako osoba odpowiedzialna za operacyjne bezpieczeństwo i stabilną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) mam obowiązek ustosunkować się do artykułu p. Agnieszki Berger pt. \"Kryzys na życzenie\", który ukazał się w Pulsie Biznesu 31 lipca br. Z treści artykułu wynika, że Pan Profesor Władysław Mielczarski uważa, że za występujące ostatnio...

Więcej...

28 lipca 2006, 00:00

Instrukcje pracy systemów połączonych
W nawiązaniu do poprzedniego listu z dnia 1 czerwca 2005 roku, dostępnego na stronie PSE-Operator, dotyczącego opublikowania przez UCTE pierwszych części Instrukcji pracy systemów połączonych (ang. Operation Handbook) niniejszym pragnę Państwa poinformować o postępie w pracach nad tzw. pakietem bezpieczeństwa UCTE. Na projekt pakietu bezpieczeństwa składają się trzy zasadnicze elementy:...

Więcej...

12 lipca 2006, 00:00

Aktualna sytuacja w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że utrzymująca się na terenie całego kraju fala upałów powoduje znaczne utrudnienia w pracy sieci elektroenergetycznej i elektrowni.Szczególnym zagrożeniem dla możliwości pokrycia krajowego bilansu mocy jest rosnąca wielkość ubytków mocy dyspozycyjnej w elektrowniach, spowodowana wysokimi temperaturami jak również brakiem dostatecznej ilości wody chłodzącej. Dla...

Więcej...

Strona 38 z 41
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 741 - 760 z 815 rezultatów.