Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

6 października 2009, 00:00

Warsztaty organizowane przez Central Allocation Office GmbH

23 września 2009, 15:20

PSE Operator S.A. i Vattenfall Europe Transmission zbudują trzecie połączenie transgraniczne
Warszawa, 23 września 2009 — Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i niemiecki operator systemu przesyłowego Vattenfall Europe Transmission (VET) podpisali dziś w Brukseli list intencyjny w sprawie powołania spółki celowej odpowiedzialnej za przygotowanie trzeciego połączenia transgranicznego pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Połączenie, które ma powstać z inicjatywy rządów Polski i Niemiec, zyskało szerokie...

Więcej...

31 lipca 2009, 00:00

Zaproszenie na warsztaty Central Allocation Office GmbH (CAO)
CAO Central Allocation Office GmbH (CAO) ( www.central-ao.com ), we współpracy z 8 operatorami systemów przesyłowych regionu CEE, zapraszają wszystkich uczestników rynku energii zainteresowanych alokacją zdolności przesyłowych w regionie CEE do udziału w drugich warsztatach. Warsztaty odbędą się 12 sierpnia 2009 r. w Monachium. Poniżej zamieszczamy: zaproszenie formularz rejestracyjny lokalizację...

Więcej...

22 lipca 2009, 00:00

Informacja o wynikach prac Komisji powołanej w PSE Operator w związku z awarią w zachodniej części kraju w dniu 4 lipca br.
Zakończone zostały prace powołanej w PSE Operator Komisji ds. zbadania awarii w zachodniej części krajowego systemu elektroenergetycznego w dniu 4 lipca 2009. W pracach Komisji brali udział przedstawiciele zainteresowanych operatorów systemu dystrybucyjnego tj. ENEA Operator oraz EnergiaPro. Raport Komisji zawiera szczegółowy opis przebiegu awarii, ocenę jej przyczyn, ocenę działania służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych oraz listę zidentyfikowanych problemów technicznych...

Więcej...

23 czerwca 2009, 10:03

Przystosowanie ogrodzeń stacji elektroenergetycznych: Mokre, Wrzosowa, Katowice, Bieruń, Siersza do montażu systemów ochrony technicznej
Ogłoszenie o zamówieniu na \"Przystosowanie ogrodzeń stacji elektroenergetycznych: Mokre, Wrzosowa, Katowice, Bieruń, Siersza do montażu systemów ochrony technicznej\". Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu

Więcej...

10 czerwca 2009, 00:00

Publikacja specyfikacji funkcjonalnej \"Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220, 110 kV\"
kV\" Uprzejmie informujemy, że został opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych zaktualizowany dokument: \"Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220, 110 kV\". Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

5 marca 2009, 00:00

Spotkanie zarządów Vattenfall Europe Transmission i PSE Operator S.A. przyspiesza współpracę między spółkami
Kontynuacja owocnej współpracy operatorów, instalacja przesuwników fazowych w polskich stacjach, plany budowy trzeciego połączenia. 3 marca 2009 roku w Konstancinie-Jeziornie (pod Warszawą) spotkały się zarządy operatorów systemów przesyłowych: Vattenfall Europe Transmission GmbH oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. Dokonały one oceny efektów dotychczasowej współpracy oraz rozmawiały o planach na przyszłość. Podsumowano i oceniono postęp...

Więcej...

25 lutego 2009, 11:15

Przystosowanie ogrodzeń stacji elektroenergetycznych: Świebodzice, Ząbkowice, Boguszów, Cieplice, Komorowie, Aniołów do montażu systemów ochrony technicznej
Ogłoszenie o przetargu niepublicznym, nieograniczonym na \"Przystosowanie ogrodzeń stacji elektroenergetycznych: Świebodzice, Ząbkowice, Boguszów, Cieplice, Komorowie, Aniołów do montażu systemów ochrony technicznej\". Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

23 grudnia 2008, 00:00

Operatorzy elektroenergetycznych systemów przesyłowych powołali nowe stowarzyszenie dla wzmocnienia współpracy na rynku europejskim
Prezesi zarządów 42 europejskich operatorów elektroenergetycznych systemów przesyłowych z 34 krajów spotkali się 19 grudnia w Brukseli, aby powołać do życia nowe stowarzyszenie - Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Elektroenergetycznych (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E). Wydarzenie to stanowi istotny krok dla środowiska operatów i ich uczestnictwa w niezawodnych i efektywnych paneuropejskich i regionalnych rynkach przed...

Więcej...

21 listopada 2008, 14:55

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki PSE-Operator S.A.
W dniu 20 listopada 2008 roku, Rada Nadzorcza Spółki PSE-Operator S.A. wybrała ze swego grona Pana Jacka Czajkę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Grzegorza Barszcza na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Więcej...

14 listopada 2008, 10:52

Stefania Kasprzyk profesorem honorowym Politechniki Wrocławskiej
Pani Stefania Kasprzyk, Prezes Zarządu PSE-Operator S.A., otrzymała dziś tytuł profesora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia ta doceniła wkład pani Stefanii Kasprzyk w zainicjowanie i rozwój na szeroką skalę współpracy polskiego środowiska naukowego z przemysłem elektroenergetycznym.Tytuł profesora honorowego jest także wyróżnieniem za całokształt działań pani Stefanii Kasprzyk na rzecz bezpieczeństwa...

Więcej...

30 października 2008, 00:00

PGE Polska Grupa Energetyczna przekazała linie wschodnie <nobr>PSE-Operator</nobr>
PGE Polska Grupa Energetyczna przekazała linie wschodnie PSE-Operator W dniu 30 października PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazała PSE-Operator S.A., operatorowi systemu przesyłowego, którego jedynym akcjonariuszem jest Skarbu Państwa, trzy linie elektroenergetyczne najwyższych napięć relacji (tzw. \"linie wschodnie\"): SE Widełka (Rzeszów) - granica Państwa z Ukrainą (kierunek Chmielnicka) - linia 750kV, SE...

Więcej...

6 października 2008, 00:00

Materiały ze spotkania konsultacyjnego dot. modyfikacji zasad RB - 3 października 2008 roku
Publikujemy materiały ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego modyfikacji zasad RB zawartych w Karcie aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP, które odbyło się w dniu 3 października 2008 roku, w siedzibie PSE-Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornej. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

13 sierpnia 2008, 00:00

Dzień Energetyka 2008
Wszystkim korzystającym z naszego serwisu oraz wszystkim pracującym na rzecz polskiej energetyki z okazji Dnia Energetyka życzymy satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym oraz zadowolenia ze współpracy z nami. Zarząd i Pracownicy PSE-Operator S.A.

Więcej...

11 sierpnia 2008, 00:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PSE-Operator S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość 100% akcji Spółek Obszarowych
W dniu 6 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PSE-Operator S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość 100% akcji Spółek Obszarowych tj.: Polskie Sieci Elektroenergetyczne-CENTRUM S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-WSCHÓD S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-POŁUDNIE S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-ZACHÓD S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-PÓŁNOC S.A. W imieniu Skarbu Państwa przewodniczącym NZW był pan minister Jan Bury....

Więcej...

4 sierpnia 2008, 00:00

Nowy członek Zarządu
Rada Nadzorcza PSE-Operator S.A. w dniu 1 sierpnia br. powołała do składu Zarządu Spółki p. Ryszarda Pacławskiego na członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu, któremu powierzone zostały obowiązki w obszarze komunikacji korporacyjnej.

Więcej...

18 lipca 2008, 00:00

8 operatorów systemów przesyłowych utworzyło wspólne, niezależne, Biuro Aukcyjne dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.
17 lipca br. ośmiu operatorów systemów przesylowych podpisało Akt Założycielski wspólnego Biura Aukcyjnego dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W celu przyspieszenia procesu budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej obszar Europy został podzielony na 7 rynków regionalnych. Region Europy Środkowej i Wschodniej (Central and Eastern Europe) obejmuje część Niemiec, Austrię, Polskę, Czechy, Słowenię, Węgry i Słowację. Na jego obszarze działa 8 operatorów systemów...

Więcej...

4 czerwca 2008, 00:00

Zmiany w Zarządzie Spółki
W dniu wczorajszym, 3 czerwca 2008r. Rada Nadzorcza PSE-Operator S.A. powołała z dniem 9 czerwca 2008r., Pana Jerzego Andruszkiewicza na członka Zarządu Spółki w obszarze procesów operacyjnych Pana Waldemara Skomudka z dniem 16 czerwca 2008r. na członka Zarządu w obszarze infrastruktury sieciowej. Na stanowisku Członka Zarządu w obszarze majątkowym i finansowym pozostał Pan...

Więcej...

27 maja 2008, 00:00

Awaria techniczna w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina
W dniu 27 maja 2008r. w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina o godzinie 9.11 w trakcie realizacji czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy dla prac planowych, wystąpiło zakłócenie, którego skutkiem było wyłączenie z ruchu przez zabezpieczenie szyn zbiorczych pól rozdzielni 110 kV. Przywrócenie zasilania pól rozdzielni nastąpiło o godzinie 10.16.Bezpośrednią przyczyną wyłączeń było zwarcie do...

Więcej...

19 maja 2008, 00:00

PSE-Operator S.A. i Lietuvos Energija AB podpisały umowę spółki
Warszawa, 19 maja 2008 - PSE-Operator S.A. i Lietuvos Energija AB powołały do życia LitPol Link Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za przygotowanie projektu mostu elektroenergetycznego łączącego Polskę z Litwą. Obie strony nominowały już swoich przedstawicieli w Zarządzie i Radzie Nadzorczej LitPol Link Sp. z o.o. Most elektroenergetyczny z Litwą jest strategicznym projektem infrastrukturalnym dla zwiększenia...

Więcej...

Strona 38 z 43
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 741 - 760 z 847 rezultatów.