Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

6 lutego 2008, 00:00

Spotkanie Zarządów Operatorów Systemów Przesyłowych PSE-Operator S.A. i Vattenfall Europe Transmission mające na celu przyspieszenie współpracy
W dniu 5 lutego roku 2008 w Berlinie odbyło się spotkanie Zarządów Vattenfall Europe Transmission i PSE-Operator S.A. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz określenie zakresu przyszłych działań.Grupy robocze złożyły sprawozdania z prac podejmowanych w ciągu ostatniego roku w obszarach: rozbudowy sieci przesyłowej, koordynacji planowanych inwestycji sieciowych, bezpieczeństwa dostaw energii, bieżącej koordynacji i komunikacji. Spotkania takie będą odbywać się...

Więcej...

18 grudnia 2007, 00:00

Przedstawiciel PSE-Operator S.A. we władzach UCTE kolejnej kadencji.
Członkowie UCTE wybrali władze kadencji 2008-2009: Funkcję Prezydenta będzie pełnił Jose Penedos (REN, Portugalia), Wiceprezydenta Małgorzata Klawe (PSE-Operator SA, Polska), Przewodniczącym Komitetu Sterującego będzie Hans-Peter Aebi (Swissgrid, Szwajcaria )

Więcej...

30 listopada 2007, 00:00

Opracowanie Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2008, 2009 i 2010 r.
PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych.Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości...

Więcej...

12 listopada 2007, 15:56

Planowane modyfikacje mechanizmu bilansowania w 2008 roku (modyfikacje MB/2008)
Publikujemy prezentację ze spotkania z uczestnikami rynku pt.\"Planowane modyfikacje mechanizmu bilansowania w 2008 roku (modyfikacje MB/2008)\" Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

9 października 2007, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa: PSE-Operator...

Więcej...

13 sierpnia 2007, 00:00

Dzień Energetyka
Z okazji Dnia Energetyka życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, dalszego rozwoju zawodowego oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Zarząd i Pracownicy PSE-Operator S.A.

Więcej...

9 sierpnia 2007, 00:00

Oświadczenie VE-T i <nobr>PSE-Operator S.A.</nobr>
Oświadczenie VE-T i PSE-Operator S.A. Vattenfall Europe Transmission i PSE-Operator S.A., sąsiadujący Operatorzy Systemów Przesyłowych, zadecydowali o wzmocnieniu współpracy. Zarządy Spółek podczas spotkania, które odbyło się dnia 12 lutego 2007 roku, wspólnie zdecydowały o ustanowieniu Grupy Sterującej, której celem będzie skoncentrowanie się na trzech głównych filarach: komunikacji, prowadzeniu ruchu...

Więcej...

29 czerwca 2007, 00:00

Zarząd PSE-Operator S.A. II kadencji
Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 czerwca br. został powołany Zarząd PSE-Operator S.A. II kadencji w składzie: Stefania Kasprzyk - Prezes Zarządu, Andrzej Wołosz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej.

Więcej...

22 czerwca 2007, 00:00

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej PSE-Operator II kadencji
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca br. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza PSE-Operator II kadencji. Przewodniczącym RN została Pani Marta Busz, Wiceprzewodniczącym Pan Edward Słoma, Sekretarzem Pan Zdzisław Muras

Więcej...

15 czerwca 2007, 14:38

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 14.06. 2007r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W trakcie obrad podjęto uchwałę w sprawie odwołania wszystkich członków dotychczasowej Rady Nadzorczej PSE-Operator S.A. Jednocześnie NWZA powołało Radę Nadzorczą PSE-Operator S.A. II kadencji w składzie: Jan Bogolubow Zdzisław Muras Marcin Klaus Edward Słoma Marta...

Więcej...

21 maja 2007, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa: PSE-Operator...

Więcej...

20 kwietnia 2007, 00:00

Nowy Statut PSE-Operator S.A.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.04.2007 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym został zarejestrowany nowy Statut PSE-Operator S.A. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

26 marca 2007, 00:00

Uszkodzenie transformatora 400/110 kV na stacji elektroenergetycznej Płock
W sobotę, 24 marca br., około godziny 17:00 wybuchł pożar na stacji elektroenergetycznej Płock, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie transformatora 400/110 kV. Sprawnie przeprowadzona akcja doprowadziła do ugaszenia pożaru o godzinie 19:30. Nie doszło do żadnych przerw w dostawach energii elektrycznej. W dniu dzisiejszym została powołana komisja awaryjna, której zadaniem będzie ustalenie przyczyn pożaru i zakresu uszkodzeń...

Więcej...

23 lutego 2007, 00:00

Prezes PSE-Operator S.A. wyróżniona przez Electric Power Research Institute (EPRI) nagrodą \"Product Championship Award 2006\"
006\" Uprzejmie informujemy, że Pani Stefania Kasprzyk, Prezes PSE-Operator S.A. została wyróżniona przez Electric Power Research Institute (EPRI) nagrodą \"Product Championship Award 2006\". Nagroda dla Pani Prezes została przyznana za aktywne poparcie dla wdrażania projektu Szybkiej Symulacji i Modelowania Systemu (T-FSM). Wyróżnienie to jest znaczące, ponieważ przyznawane jest przez EPRI, ale decyzję o jego przyznaniu podejmują przedsiębiorstwa...

Więcej...

21 lutego 2007, 00:00

Raport końcowy UCTE z awarii systemowej w dniu 4 listopada 2006
Publikujemy tłumaczenie opracowanego przez UCTE - Raportu końcowego z awarii systemowej w dniu 4 listopada 2006r. Dokument Final Report on the disturbance of 4 November 2006 w wersji oryginalnej dostepny jest na oficjalnej stronie UCTE www.ucte.org pod adresem http://www.ucte.org/publications/library/e_default_2007.asp

Więcej...

23 stycznia 2007, 00:00

Informacja nt. sytuacji w systemie polskim i sąsiednich po przejściu huraganu w dniach 18 i 19 stycznia br.
Trwają intensywne prace w elektroenergetycznej sieci przesyłowej nad usuwaniem skutków huraganu, który przeszedł przez Polskę 18 i 19 stycznia 2007 roku. Szczególnie trudna sytuacja była na Dolnym Śląsku w okolicach Wrocławia (w tym także na terenie aglomeracji). Obecnie wyłączonych jest jeszcze 9 linii przesyłowych 220 i 400 kV. W większości wyłączenia spowodowane są uszkodzeniem słupów. PSE-Operator S.A. zakłada, że najpóźniej do końca bieżącego miesiąca...

Więcej...

28 grudnia 2006, 00:00

Informacja o podjęciu Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSE SA
PSE-Operator S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2006 r. odbyło się NWZA Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna w Warszawie podczas którego została podjęta Uchwała stanowiąca rozwiązanie kapitału rezerwowego spółki celem wypłaty dywidendy za rok 2005 na rzecz jedynego akcjonariusza - Skarbu Państwa. Dywidenda zostanie wypłacona w postaci rzeczowej, w formie przeniesienia przez PSE SA na Skarb Państwa, w...

Więcej...

11 grudnia 2006, 00:00

Publikacja dokumentu \"Interfejsu Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na Stacji NN\" w ramach standardów stacji specyfikacji funkcjonalnej
kcjonalnej Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym został opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych dokument \"Interfejs Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na Stacji NN\" Powyższa standardowa specyfikacja funkcjonalna umieszczona jest w dziale Dla klienta &raquo; Dokumenty do pobrania &raquo; Standardy sieci przesyłowej Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących w/w standardów na podane poniżej...

Więcej...

1 grudnia 2006, 00:00

Zapadła decyzja o zakończeniu działalności CENTREL-a
W dniu 18 października 2006 roku w Bratysławie członkowie grupy CENTREL jednomyślnie podjęli decyzję o zakończeniu działalności stowarzyszenia z dniem 31 grudnia br. CENTREL został założony 11 października 1992 roku przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne z Czech, Węgier, Polski i Słowacji (CEZ, MVM, PSE, SE) w celu synchronicznego przyłączenia systemów elektroenergetycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej...

Więcej...

17 listopada 2006, 00:00

Komisja przyjmuje nowe zasady zarządzania wymianą międzysystemową w UE
Komisja Europejska przyjęła 9 listopada 2006 r. zmodyfikowane wytyczne dotyczące zarządzania transgraniczną wymianą energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Wytyczne stanowią załącznik do Rozporządzenia 1228/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i wchodzą w życie 20 dni po opublikowaniu w oficjalnym biuletynie. Zawierają szereg zasad, których celem jest efektywne wykorzystanie europejskiej sieci elektroenergetycznej, z...

Więcej...

Strona 40 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 781 - 800 z 863 rezultatów.