Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

13 maja 2022, 11:38

Komunikat OSP dotyczący rozliczeń na rynku bilansującym uruchomień JGwa z ZAK=1
W związku z otrzymanym przez PSE S.A. pytaniem dotyczącym szczegółowych zasad rozliczania uruchomienia Jednostki Grafikowej Wytwórczej aktywnej ze Znacznikiem Aktywności równym 1 (JG Wa z ZAK=1) w przypadku następującej po tym uruchomieniu pracyJG Wa w pomiarach, PSE S.A. informują, co następuje. Uruchomienie JG Wa z ZAK=1 poprzedzające jej pracę w pomiarach nie podlega rozliczeniu na rynku bilansującym (RB). W zakresie takich uruchomień jest...

Więcej...

11 maja 2022, 11:19

Wstępne konsultacje publiczne projektu Technicznych standardów komunikacji biznesowej
PSE S.A., pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) i działające jako Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt Technicznych standardów komunikacji biznesowej. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2022 r. W związku z rozpoczęciem przez PSE konsultacji projektu „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego...

Więcej...

10 maja 2022, 23:41

Komunikat OSP dotyczący przywrócenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 10.05.2022r
OSP informuje, że zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX zostały zakończone. W dniu 10.05.2022 r. od godz 23:30 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

10 maja 2022, 23:34

Komunikat OSP dotyczący przywrócenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 10.05.2022
OSP informuje, że zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniącego role spedytora na granicach)zostały zakończone. W dniu 10.05.2022 r. od godz. 23:30 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

10 maja 2022, 23:10

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 10.05.2022.
OSP informuje, że z uwagi na wydłużenie czasu trwania zaplanowanych prac modernizacyjnych systemów informatycznych EPEX (pełniącego rolę spedytora na granicach)w dniu 10.05.2022 r. w godz. od 19:40 przedłużono zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE) do odwołania.

Więcej...

10 maja 2022, 17:28

Konsultacje publiczne projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii
PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) i działające jako Operator Systemu Informacji Rynku Energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt „ Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku...

Więcej...

4 maja 2022, 08:13

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 10.05.2022.
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniącego rolę spedytora na granicach) w dniu 10.05.2022 r. w godz. od 19:40 do 22:15 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

2 maja 2022, 12:46

Komunikat OSP z dnia 2 maja 2022 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 maja 2022 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), wynikających z Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr...

Więcej...

20 kwietnia 2022, 12:59

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 26.04.2022.
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG w dniu 26.04.2022 r. w godz. od 09:55 do 12:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

14 kwietnia 2022, 13:03

Zmiana terminu wejścia w życie Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie oraz Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania dot. projektu Core Flow-Based Market Coupling
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) w nawiązaniu do: komunikatu OSP z dnia 15 marca 2022 r. dotyczącego zatwierdzenia Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB), komunikatu OSP z dnia 23 marca 2022 r. dotyczącego zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/31/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP – Bilansowanie), ...

Więcej...

12 kwietnia 2022, 11:02

OIRE publikuje rynkową cenę energii elektrycznej
Operator Informacji Rynku Energii rozpoczął publikację ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 4b ust. 4 ustawy o OZE, tj. rynkowej ceny energii elektrycznej oraz wyniki sesji notowań rynku dnia następnego w systemie kursu jednolitego , które zawierają dane, o których mowa w art. 11zb ust. 6 ustawy Prawo Energetyczne. Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej , o której mowa w art. 4b ust. 6 ustawy o...

Więcej...

1 kwietnia 2022, 09:47

Komunikat OSP dotyczący wejścia w życie 1 kwietnia 2022 r. zmian WDB w zakresie dodania nowego typu Fizycznego Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), informują że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) nr DRR.WRE.744.9.2022.MZS z 10 marca 2022 r. oraz Komunikatem OSP dotyczącym Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe zasady Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej „WDB”). Zgodnie z przywołaną decyzją Prezesa URE wchodzą w...

Więcej...

30 marca 2022, 11:16

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na maj 2022 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 maja 2022 r. i kończący się z dniem 31 maja 2022 r.)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 marca 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem...

Więcej...

23 marca 2022, 12:26

Komunikat OSP z dnia 23 marca 2022 r. dotyczący zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia Przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.3.2022.MZS z dnia 22 marca 2022 r....

Więcej...

22 marca 2022, 11:05

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 22.03.2022.
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 22.03.2022 r. w godz. od 19:30 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

15 marca 2022, 13:30

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 24.03.2022.
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG w dniu 24.03.2022 r. w godz. od 09:55 do 11:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

15 marca 2022, 11:20

Komunikat OSP dotyczący Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.9.2022.MZS z dnia 10 marca...

Więcej...

15 marca 2022, 10:54

Komunikat OSP z dnia 15 marca 2022 r. dotyczący zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia Przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2022.LK z dnia 10 marca 2022 r. zatwierdził...

Więcej...

14 marca 2022, 19:22

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie konsultacji projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032
PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poddają pod konsultacje z zainteresowanymi stronami projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. ...

Więcej...

9 marca 2022, 12:24

Komunikat OSP dotyczący publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych na Platformie IIP (Inside Information Platform)
W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego 3 stycznia br., PSE S.A. informują, że od 9 marca 2022 r. rozpoczęły publikację, na krajowej Platformie IIP (ang. Inside Information Platform) prowadzonej przez GAZ-SYSTEM S.A. pod adresem www.gasinsideinformationplatform.pl , pilnych Komunikatów Rynkowych (ang. Urgent Market Massages - UMM) dotyczących planowej i rzeczywistej niedostępności infrastruktury przesyłowej mającej wpływ na wielkość zdolności przesyłowych wymiany...

Więcej...

Strona 1 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 1 - 20 z 864 rezultatów.