Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

9 września 2021, 14:49

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Korzystanie i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 września 2021 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Korzystanie i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes...

Więcej...

2 września 2021, 17:05

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Regulaminu rynku mocy
Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247 z późn. zm., dalej „ustawa”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Regulaminu rynku mocy , który 2...

Więcej...

1 września 2021, 11:50

Komunikat dotyczący możliwych zakłóceń w publikowaniu informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE na stronie internetowej OSP
OSP informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 1 września 2021 r. problemów technicznych wynikających z realizowanych prac informatycznych mogą pojawiać się czasowe utrudnienia w dostępie do informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowanych na stronie internetowej OSP. Obecnie trwają prace nad przywróceniem pełnej dostępności serwisu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Więcej...

30 sierpnia 2021, 15:52

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2021 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2021 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2021 r. i kończący się z dniem 31 października 2021 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 sierpnia 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE...

Więcej...

24 sierpnia 2021, 13:11

Komunikat OSP dotyczący projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Warunków Dotyczących Bilansowania . Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących...

Więcej...

17 sierpnia 2021, 16:32

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 24.08.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 24.08.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

17 sierpnia 2021, 00:32

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 17.08.2020.
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO Shipping Agent, w dniu 17.08.2021 r. w godz. od 08:00 do 09:00, planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

6 sierpnia 2021, 16:20

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowe (IRiESP). Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie), określającej zmiany planowane do wprowadzenia do tej części IRiESP. Projekty Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem ...

Więcej...

3 sierpnia 2021, 16:34

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Korzystanie i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”) , w dniu 30 czerwca 2021 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP zaproponowanych w...

Więcej...

26 lipca 2021, 13:21

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2021 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 lipca 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.09.2021 r. – 30.09.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2021 r. ” ...

Więcej...

29 czerwca 2021, 15:18

Komunikat dotyczący zmiany zakresu informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowanych na stronie internetowej OSP
OSP informuje o wprowadzeniu z dniem 1 lipca 2021 r. zmian zakresu informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowanych w zakładce Dane Systemowe na stronie internetowej OSP (www.pse.pl). Przedmiotowe zmiany dotyczą: Wprowadzenia nowych raportów: Funkcjonowanie RB - Wolumen obrotu przyjętych USE w ramach RBN, Funkcjonowanie RB - Iteracje obsługi USE w ramach RBN, Funkcjonowanie RB - Wolumen obrotu przyjętych USE w ramach RBB. Zaprzestania publikacji...

Więcej...

29 czerwca 2021, 14:01

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2021 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 czerwca 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.08.2021 r. – 31.08.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych...

Więcej...

17 czerwca 2021, 09:54

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 23.06.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (operator rynku Nordpool, pełniący rolę spedytora na granicach), w okresie od godz. 08:00 do godz. 09:00 dn. 23.06.2021 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach Niemcy-Polska (50HzT-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE). Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces...

Więcej...

16 czerwca 2021, 14:37

Komunikat OSP dotyczący projektów Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Warunki korzystania i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Warunki korzystania i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej....

Więcej...

15 czerwca 2021, 16:38

Komunikat OSP informujący o wejściu w życie zmian IRiESP i WDB w związku z wdrożeniem projektu DE-AT-PL-4M MC / Interim Coupling Project z dniem 17 czerwca 2021 r.
W nawiązaniu do poprzednich komunikatów Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) dotyczących: zatwierdzenia Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 14 maja 2021 r. , aktualizacji komunikatu OSP dotyczącego Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 24 maja 2021 r. , zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami...

Więcej...

11 czerwca 2021, 10:06

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 16.06.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w okresie od godz. 14:55 do godz. 17:30 dn. 16.06.2021 r., planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC), tzw. Service Halt dotyczący granic: Niemcy-Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE) . Oznacza to, że we wskazanym powyżej okresie proces alokacji zdolności przesyłowych na...

Więcej...

11 czerwca 2021, 10:03

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia przyjmowania Grafików Wymiany Międzysystemowej w ramach procesu Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej w dn. 16-17.06.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w okresie od 16.06.2021 r. godz. 14:30 do 17.06.2021 r. godz. 18:30 , planowane jest zawieszenie przyjmowania Grafików Wymiany Międzysystemowej w ramach procesu Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej dotyczących granicy: Słowacja-Polska (SEPS-PSE). Oznacza to, że we wskazanym powyżej okresie proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach aukcji explicit nie będzie realizowany. Zawieszenie procesu przyjmowania...

Więcej...

8 czerwca 2021, 15:25

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia Przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.1.2021.MZS z dnia 1 czerwca 2021 r. zatwierdził zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określone w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie . W powołanej wyżej decyzji,...

Więcej...

6 czerwca 2021, 20:21

Komunikat OSP dotyczący przywrócenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 06.06.2021
OSP informuje, że z problemy techniczne systemów informatycznych NordPool zostały rozwiązane. W dniu 06.06.2021r. od 20:10 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: (50 Hertz, Litgrid, SvK).

Więcej...

6 czerwca 2021, 19:50

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 06.06.2021
OSP informuje, że z uwagi na problemy techniczne systemów informatycznych NordPool w dniu 06.06.2021 r.. od 19:25 zawieszono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: (50 Hertz, Litgrid, SvK). Kolejna wiadomość zostanie wysłana po przywróceniu funkcjonowania procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego.

Więcej...

Strona 3 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 41 - 60 z 832 rezultatów.