Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

31 marca 2020, 10:33

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MAJ 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na maj 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 maja 2020 r. i kończący się z dniem 31 maja 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 31 marca 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

26 marca 2020, 14:15

Przedłużenie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) w sprawie przedłużenia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), komunikatem z dnia 11 marca 2020 r. poinformował o planowanych do...

Więcej...

24 marca 2020, 17:58

Projekty Kart aktualizacji przekazane do URE
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania i CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z...

Więcej...

19 marca 2020, 09:42

Zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego
Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego. OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych OSP, w dniu 26.03.2020 r. w godz. od 10:00 do 11:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50Hz-PSEPLC (Niemcy), CEPS-PSEPLC (Czechy), LT-PSEPLC (Litwa) i SE4-PSEPLC...

Więcej...

12 marca 2020, 14:46

Przedłużenie umowy pomiędzy PSE S.A. a TAURON Wytwarzanie S.A. o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej w zakresie jednostki wytwórczej nr 6 w Elektrowni Siersza i jednostki wytwórczej nr 1 w Elektrowni Łaziska
PSE S.A. informują, że działając na podstawie i w granicach postanowień zawartej w dniu 26 listopada 2019 roku pomiędzy PSE S.A. a TAURON Wytwarzanie S.A. umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej (w zakresie jednostki wytwórczej nr 6 w Elektrowni Siersza i jednostki wytwórczej nr 1 w Elektrowni Łaziska), podjęły decyzję o przedłużeniu obowiązywania ww. umowy o okres trzech miesięcy, tj. od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Więcej...

11 marca 2020, 10:58

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie). Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie , który w dniu 11 marca 2020 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie...

Więcej...

11 marca 2020, 09:37

Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 1.0 . Standardy związane są z planowanym od 1 stycznia 2021 r. wdrożeniem Karty aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci i dotyczą procesu wymiany i zarządzania danymi strukturalnymi...

Więcej...

10 marca 2020, 08:50

Komunikat w sprawie konsultacji dotyczących waloryzacji wynagrodzenia
Informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA przygotowały zmiany do przyszłych umów z firmami wykonawczymi, które dotyczą realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, wprowadzające waloryzację wynagrodzenia oraz określające zasady jej dokonywania. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących projektowanych postanowień na adres mailowy konsultacje_waloryzacja@pse.pl na załączonym formularzu. Zgłoszenia...

Więcej...

6 marca 2020, 11:12

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w dniu 21 lutego 2020 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP zaproponowanych w ww. Karcie aktualizacji. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z...

Więcej...

5 marca 2020, 18:01

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Warunków Dotyczących Bilansowania
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją z dnia 5 marca 2020 r.; nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt postanowił: zatwierdzić dokument „Warunki dotyczące bilansowania na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania z dnia 27 lutego 2020 r. (dalej „Warunki Dotyczące Bilansowania”); ...

Więcej...

5 marca 2020, 17:12

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP, wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania i CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekty następujących Kart aktualizacji: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, które w dniu 5 marca 2020 r....

Więcej...

25 lutego 2020, 13:22

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2020 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 lutego 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

19 lutego 2020, 14:06

Zatwierdzenie Kart aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019, CB/25/2019
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji: nr CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna, nr CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz nr CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze...

Więcej...

7 lutego 2020, 16:18

Projekt Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego...

Więcej...

30 stycznia 2020, 15:54

Zatwierdzenie Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 30 stycznia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.1.2020.ŁW z dnia 29 stycznia 2020 r. postanowił: ...

Więcej...

30 stycznia 2020, 14:30

Wspólny komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) w sprawie uruchomienia przejściowego rozwiązania dla rynku Intra-Day dla granicy polsko-słowackiej
W nawiązaniu do informacji przekazanej komunikatem z dnia 7 listopada 2019 r. , Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) i Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) informują, że uruchomienie przejściowego, opartego na mechanizmie aukcji typu explicite, rozwiązania dla rynku Intra-Day dla granicy polsko-słowackiej jest zaplanowane na 4 lutego 2020 r. (pierwsza doba handlowa). Rozwiązanie przejściowe zostało zatwierdzone do stosowania w ramach pkt 2.2.6.1 Karty aktualizacji nr CB/26/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i...

Więcej...

28 stycznia 2020, 15:30

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na marzec 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2020 r. i kończący się z dniem 31 marca 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 stycznia 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

15 stycznia 2020, 15:30

Projekt Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP przekazany do URE
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 13 stycznia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

30 grudnia 2019, 14:44

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2020 r. i kończący się z dniem 29 lutego 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 grudnia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

23 grudnia 2019, 16:06

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie). Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie , który w dniu 23 grudnia 2019 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP,...

Więcej...

Strona 11 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 201 - 220 z 864 rezultatów.