Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

31 października 2018, 12:51

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE – wersje robocze
robocze Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 31.10.2018 r. na stronie internetowej zostały opublikowane: Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 (aktualizacja 4.) – wersja robocza. Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.1 (aktualizacja 1.) – wersja robocza. Nowe wersje standardów obejmują zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP-Bilansowanie systemu i...

Więcej...

29 października 2018, 12:29

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na grudzień 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2018 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 października 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

24 października 2018, 18:43

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP- Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -...

Więcej...

23 października 2018, 14:13

Komunikat dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 23 października 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) decyzją nr DRR.WRE.4320.6.2018.LK z dnia 22 października 2018 r. zatwierdził opracowane przez OSP zmiany do...

Więcej...

26 września 2018, 15:57

Komunikat dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 26 września 2018 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r., zakończył w dniu 31 sierpnia 2018 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej...

Więcej...

25 września 2018, 10:10

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LISTOPAD 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na listopad 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2018 r. i kończący się z dniem 30 listopada 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 września 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

19 września 2018, 14:44

Komunikat dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP...

Więcej...

27 sierpnia 2018, 11:16

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2018 r. i kończący się z dniem 31 października 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 sierpnia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE...

Więcej...

1 sierpnia 2018, 16:26

Komunikat OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zakończenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
W nawiązaniu do komunikatu z godziny 15:38 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują o wcześniejszym zakończeniu stwierdzonego dziś stanu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, który wystąpił na obszarze części krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) obejmującej część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i część województwa łódzkiego (podregiony łódzki i skierniewicki). Zagrożenie zakończyło się o godzinie 16:00.

Więcej...

1 sierpnia 2018, 15:38

Komunikat OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w rozumieniu art. 3 pkt 16d) ustawy Prawo energetyczne, w dniu 1 sierpnia 2018 roku w godzinach od 13:15 do 18:00 na obszarze części krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) obejmującej część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i...

Więcej...

1 sierpnia 2018, 15:31

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP- Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -...

Więcej...

1 sierpnia 2018, 12:16

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP- Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

31 lipca 2018, 17:16

Komunikat OSP z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w rozumieniu art. 3 pkt 16d) ustawy Prawo energetyczne, w dniu 31 lipca 2018 roku w godzinach od 15 do 22 na obszarze części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) obejmującej część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i...

Więcej...

26 lipca 2018, 15:44

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na WRZESIEŃ 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2018 r. i kończący się z dniem 30 września 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 lipca 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

26 czerwca 2018, 14:25

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2018 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2018 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 czerwca 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

20 czerwca 2018, 14:21

Komunikat dotyczący propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Informacją OSP z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania , zakończył w dniu 4 czerwca 2018 r. proces konsultacji propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE)...

Więcej...

15 czerwca 2018, 14:04

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 15 czerwca 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/18/2018...

Więcej...

5 czerwca 2018, 14:59

Komunikat w sprawie zmiany oferowanych zdolności przesyłowych połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2018 r. opublikowanych w dniu 4 czerwca 2018 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że w dniu 4 czerwca 2018 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI – Wymiana Międzysystemowa – Biuro przetargów – Ogłoszenia przetargów zostało opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2018 r. W związku z korektą planu prac remontowych na części połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

30 maja 2018, 08:39

Komunikat OSP w sprawie rozszerzenia zakresu danych publikowanych na stronie PSE
W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez uczestników rynku, OSP poszerzył zakres danych publikowanych na stronie internetowej https://www.pse.pl/dane-systemowe , dotyczących raportu z godzinowymi cenami uprawnień do emisji CO 2 , wyznaczonymi zgodnie z pkt 5.3.1.3.4.2.3. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Opublikowany raport zawiera dane od 1 stycznia 2017 r.

Więcej...

28 maja 2018, 10:42

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2018 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 maja 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

Strona 5 z 34
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 81 - 100 z 679 rezultatów.