Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

3 listopada 2020, 15:51

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 10.11.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniący rolę spedytora na granicach), w dniu 10.11.2020 r. w godz. od 19:40 do 22:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na...

Więcej...

30 października 2020, 12:55

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Wypełniając postanowienia art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.186.2020.JCa z dnia 16 października 2020 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31...

Więcej...

29 października 2020, 15:27

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na grudzień 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2020 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 października 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A....

Więcej...

27 października 2020, 15:20

Publikacja dokumentu "Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0."
3.0." Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 27 października 2020 r. dotyczący publikacji dokumentu „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.”. Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 5 października 2020 r., zakończył w dniu 19 października 2020 r. proces konsultacji dokumentu „ Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.”. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem,...

Więcej...

27 października 2020, 14:13

Projekt Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”), planują wprowadzenie zmian do „Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z...

Więcej...

19 października 2020, 13:07

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 20.10.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operator systemu Republiki Czeskiej), w dniu 20.10.2020 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) w godz. 18:55 – 21:30 . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

8 października 2020, 21:23

Komunikat OSP dotyczący przywrócenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 08.10.2020
OSP informuje, że prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE zostały zakończone. W dniu 08.10.2020r. od godz. 21:00 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: 50HzT-PSE(Niemcy-Polska), CEPS-PSE(Czechy-Polska), Litgrid-PSE(Litwa-Polska), SvK-PSE(Szwecja-Polska).

Więcej...

8 października 2020, 16:37

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 13.10.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniący rolę spedytora na granicach), w dniu 13.10.2020 r. w godz. od 19:40 do 21:45 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na...

Więcej...

8 października 2020, 16:06

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy
Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247 z późn. zm., dalej „ustawa”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy , który 8...

Więcej...

5 października 2020, 14:38

Publikacja Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0. Zakres zmian w stosunku do wersji 2.0 Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych obejmuje: Dostosowanie do nowej wersji dokumentu „Zakres wymienianych danych strukturalnych planistycznych i czasu rzeczywistego” (metoda z art. 40 ust. 5 SO GL dot. zakresu wymienianych danych) oraz do Karty...

Więcej...

5 października 2020, 13:06

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 08.10.2020
OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w dniu 08.10.2020 r. w godz. od 18:55 do 20:15 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach...

Więcej...

29 września 2020, 13:13

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LISTOPAD 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na listopad 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2020 r. i kończący się z dniem 30 listopada 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 września 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A....

Więcej...

27 września 2020, 03:36

Komunikat OSP dotyczący przywrócenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 27.09.2020
OSP informuje, że z problemy techniczne systemów informatycznych zostały rozwiązane. W dniu 27.09.2020 r.. od 03:35 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: CEPS.

Więcej...

27 września 2020, 01:44

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 27.09.2020
OSP informuje, że z uwagi na problemy techniczne systemów informatycznych w dniu 27.09.2020 r. od 01:40 zawieszono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: CEPS. Kolejna wiadomość zostanie wysłana po przywróceniu funkcjonowania procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego.

Więcej...

22 września 2020, 15:43

Aktualizacja dokumentu "Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE"
KSE" Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 22 września 2020 r. dotyczący aktualizacji dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE” (metoda z art. 40 ust. 5 SO GL dot. zakresu wymienianych danych). Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 4 sierpnia 2020 r., zakończył w dniu 3 września 2020 r. proces konsultacji projektu dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb...

Więcej...

17 września 2020, 10:24

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 22.09.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operator systemu republiki czeskiej), w dniu 22.09.2020 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) w godz. 18:55 – 21:30 . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

14 września 2020, 13:48

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 25.09.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 25.09.2020 r. w godz. od 12:55 do 14:45 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

10 września 2020, 11:25

Komunikat OSP dotyczący Warunków Dotyczących Bilansowania
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 września 2020 r. dotyczący Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 15 lipca 2020 r., zakończył w dniu 17 sierpnia 2020 r. proces konsultacji zmian Warunków Dotyczących Bilansowania, określonych w Projekcie Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się...

Więcej...

9 września 2020, 16:50

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie i CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie i CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów...

Więcej...

9 września 2020, 14:47

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer.13.0 oraz Standardów technicznych systemu SOWE wer. 8.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 13.0 oraz Standardy techniczne systemu SOWE wer. 8.0 . Standardy techniczne zostały opublikowane w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Więcej...

Strona 5 z 41
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 81 - 100 z 805 rezultatów.