Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

8 grudnia 2020, 12:21

Errata do Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych w wersji 3.0.
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że podczas prac implementacyjnych wspierających wdrożenie zapisów dokumentu "Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE" zidentyfikowana została konieczność wprowadzenia autokorekt w dokumencie „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych” w wersji 3.0. W związku z tym w dniu 8 grudnia na stronie internetowej została opublikowana Errata...

Więcej...

2 grudnia 2020, 12:29

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 10.12.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 10.12.2020 r. w godz. od 09:55 do 11:40 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

1 grudnia 2020, 15:54

Zmiany nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania przekazane do URE
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 grudnia 2020 r. dotyczący Projektu Zmian nr 2/2020 do Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 27 października 2020 r., zakończył w dniu 27 listopada 2020 r. proces konsultacji zmian Warunków Dotyczących Bilansowania, określonych w Projekcie Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. Zgodnie z powołanym wyżej...

Więcej...

1 grudnia 2020, 14:24

Zatwierdzenie zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 1 grudnia 2020 r. dotyczący zmian Warunków Dotyczących Bilansowania wprowadzonych Zmianami nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją o znaku DRR.WRE.744.22.2020.ŁW z dnia 1 grudnia 2020 r. postanowił: Zmienić...

Więcej...

30 listopada 2020, 21:00

Publikacja Erraty do Standardów technicznych systemu WIRE wer.13.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że podczas prac implementacyjnych rozwiązań zawartych w projekcie „Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania” zidentyfikowana została konieczność wprowadzenia korekt w opublikowanej w dniu 9 września 2020 r. wersji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 13.0. W związku z tym 30 listopada 2020 r. na stronie internetowej została opublikowana Errata do tych Standardów . Szczegółowa ...

Więcej...

27 listopada 2020, 13:43

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na styczeń 2021 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na styczeń 2021 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2021 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2021 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 listopada 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

26 listopada 2020, 13:29

Komunikat w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy
Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 8 października 2020 r. w sprawie rozpoczęcia...

Więcej...

26 listopada 2020, 09:44

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 02.12.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (operator rynku Nordpool, pełniący rolę spedytora na granicach), w dniu 02.12.2020 r. w godz. od 08:30 do 10:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji...

Więcej...

17 listopada 2020, 15:49

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 24.11.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operator systemu Republiki Czeskiej), w dniu 24.11.2020 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) w godz. 18:55 – 21:30 . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

13 listopada 2020, 15:56

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 25.11.2020
OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w dniu 25.11.2020 r. w godz. od 18:55 do 20:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach...

Więcej...

3 listopada 2020, 15:51

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 10.11.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniący rolę spedytora na granicach), w dniu 10.11.2020 r. w godz. od 19:40 do 22:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na...

Więcej...

30 października 2020, 12:55

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Wypełniając postanowienia art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.186.2020.JCa z dnia 16 października 2020 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31...

Więcej...

29 października 2020, 15:27

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na grudzień 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2020 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 października 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A....

Więcej...

27 października 2020, 15:20

Publikacja dokumentu "Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0."
3.0." Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 27 października 2020 r. dotyczący publikacji dokumentu „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.”. Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 5 października 2020 r., zakończył w dniu 19 października 2020 r. proces konsultacji dokumentu „ Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.”. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem,...

Więcej...

27 października 2020, 14:13

Projekt Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”), planują wprowadzenie zmian do „Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z...

Więcej...

19 października 2020, 13:07

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 20.10.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operator systemu Republiki Czeskiej), w dniu 20.10.2020 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) w godz. 18:55 – 21:30 . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

8 października 2020, 21:23

Komunikat OSP dotyczący przywrócenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 08.10.2020
OSP informuje, że prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE zostały zakończone. W dniu 08.10.2020r. od godz. 21:00 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: 50HzT-PSE(Niemcy-Polska), CEPS-PSE(Czechy-Polska), Litgrid-PSE(Litwa-Polska), SvK-PSE(Szwecja-Polska).

Więcej...

8 października 2020, 16:37

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 13.10.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniący rolę spedytora na granicach), w dniu 13.10.2020 r. w godz. od 19:40 do 21:45 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na...

Więcej...

8 października 2020, 16:06

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy
Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247 z późn. zm., dalej „ustawa”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy , który 8...

Więcej...

5 października 2020, 14:38

Publikacja Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0. Zakres zmian w stosunku do wersji 2.0 Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych obejmuje: Dostosowanie do nowej wersji dokumentu „Zakres wymienianych danych strukturalnych planistycznych i czasu rzeczywistego” (metoda z art. 40 ust. 5 SO GL dot. zakresu wymienianych danych) oraz do Karty...

Więcej...

Strona 4 z 40
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 61 - 80 z 795 rezultatów.