Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

2 czerwca 2021, 08:03

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 8-9.06.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (operator rynku Nordpool, pełniący rolę spedytora na granicach), od dn. 08.06.2021 r. godz. 22:30 do dn. 09.06.2021 godz. 01:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC), tzw. Service Halt, na granicach Svk-PSE (Szwecja-Polska), Litgrid – PSE (Litwa-Polska) i 50HzT – PSE (Niemcy-Polska). Oznacza to, że w wymienionych...

Więcej...

25 maja 2021, 10:40

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2021 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 maja 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.07.2021 r. – 31.07.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2021 r. ”...

Więcej...

24 maja 2021, 14:14

Aktualizacja komunikatu OSP dotyczącego Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 14 maja 2021 r.
Aktualizacja Komunikatu Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) wydał postanowienie z dnia 14 maja 2021 r., znak: DRR.WRE.744.12.2021.MZS...

Więcej...

18 maja 2021, 11:20

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 25.05.2021 (kolejna sesja zawieszenia procesu)
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 25.05.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje wymiany transgranicznej SIDC zawarte...

Więcej...

18 maja 2021, 09:09

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 25.05.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w dniu 25.05.2021 r. w godz. od 09:55 do 12:15 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Ponadto w godzinach tych nie będą obsługiwane i realizowane transakcje handlowe w ramach alokacji...

Więcej...

14 maja 2021, 16:41

Komunikat OSP dotyczący Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia Przez Prezesa URE Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.12.2021.MZS z dnia 14 maja 2021 r. zatwierdził zmiany ...

Więcej...

29 kwietnia 2021, 14:46

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na czerwiec 2021 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 kwietnia 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.06.2021 r. – 30.06.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2021 r. ”...

Więcej...

26 kwietnia 2021, 15:47

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie: Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektów: Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania; Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w dniu 23 kwietnia 2021 r. zakończył proces konsultacji ww. dokumentów. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia: zgodnie z...

Więcej...

22 kwietnia 2021, 12:57

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 28.04.2021
OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (operator centralnego systemu SIDC), w dniu 28.04.2021 r. w godz. od 07:55 do 18:35 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

13 kwietnia 2021, 16:46

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 20.04.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 20.04.2021 r. w godz. od 18:55 do 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje...

Więcej...

25 marca 2021, 14:53

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MAJ 2021 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na maj 2021 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 maja 2021 r. i kończący się z dniem 31 maja 2021 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 marca 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

25 marca 2021, 10:44

Publikacja Wymagań bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych wer. 10.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku ze zmianami w infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz topologii dowiązań węzłów lokalnych dla systemów informatycznych wykorzystujących komunikację IP poprzez sieć WAN PSE S.A. z systemami OSP, w dniu 24 marca 2021 r. na stronie internetowej opublikowane zostały Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych w wersji 10.0 . W dokumencie zaktualizowane zostały wymagania stawiane...

Więcej...

23 marca 2021, 14:56

Komunikat OSP dotyczący (i) projektu Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz (ii) projektu Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji: projektu Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania projektu Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do: i. Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE)...

Więcej...

17 marca 2021, 10:00

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 23-24.03.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 23.03.2021 r. od godz. 18:55 do dnia 24.03.2021 do godz. 00:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie...

Więcej...

25 lutego 2021, 12:31

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2021 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 lutego 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.04.2021 r. – 30.04.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie...

Więcej...

16 lutego 2021, 12:06

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 23.02.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 23.02.2021 r. w godz. od 18:55 do 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje...

Więcej...

5 lutego 2021, 15:13

Publikacja Erraty do Standardów technicznych systemu SOWE wer.8.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że podczas prac implementacyjnych rozwiązań zawartych w projekcie „Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania” zidentyfikowana została konieczność wprowadzenia korekt w opublikowanej w dniu 9 września 2020 r. wersji Standardów technicznych systemu SOWE wer. 8.0. W związku z tym w dniu 5 lutego 2021 r. na stronie internetowej https://www.pse.pl została opublikowana Errata do tych...

Więcej...

5 lutego 2021, 12:54

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 08.02.2021
OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w dniu 08.02.2021 r. w godz. od 13:55 do 16:15 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach...

Więcej...

26 stycznia 2021, 19:27

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 26.01.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 26.01.2021 r. w godz. od 18:55 do 21:30, planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: CEPS-PSE (Czechy-Polska).

Więcej...

25 stycznia 2021, 14:42

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na marzec 2021 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 stycznia 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych...

Więcej...

Strona 4 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 61 - 80 z 832 rezultatów.