Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

29 kwietnia 2019, 12:04

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na CZERWIEC 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na czerwiec 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2019 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 kwietnia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

12 kwietnia 2019, 16:29

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 12 kwietnia 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.9.2018.LK z dnia 10 kwietnia 2019 r. postanowił: ...

Więcej...

25 marca 2019, 13:11

Stanowisko PSE S.A. dotyczące obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) w odniesieniu do transakcji zawieranych na rynku mocy
Wobec pojawiających się pytań, dotyczących klasyfikacji transakcji zawieranych na rynku mocy, w rozumieniu ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. nr 9 z późn. zm.), w kontekście obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 8 REMIT, PSE S.A. przedstawiają swoje stanowisko. W opinii PSE S.A. obowiązek sprawozdawczy, o którym mowa w art. 8 REMIT nie znajduje zastosowania do transakcji zawieranych na rynku mocy, ponieważ ich przedmiotem nie są produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym w rozumieniu REMIT. W opinii PSE S.A., transakcje zawierane na rynku mocy nie są również kontraktami na usługi bilansujące w zakresie...

Więcej...

25 marca 2019, 11:48

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2019
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 25 marca 2019 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej. Informujemy, że w dniu 22 marca 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.6.30.2018.2019.BTS/JSz zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2019 r. Decyzja...

Więcej...

25 lutego 2019, 15:56

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2019 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 lutego 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

28 stycznia 2019, 12:28

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na marzec 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2019 r. i kończący się z dniem 31 marca 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 stycznia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

24 grudnia 2018, 10:40

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2019 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 24 grudnia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

20 grudnia 2018, 16:57

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 24 października 2018 r., zakończył w dniu 7 listopada 2018 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami...

Więcej...

20 grudnia 2018, 16:26

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie. Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.7.2018.LK z dnia 18 grudnia 2018 r. postanowił: Zmienić...

Więcej...

30 listopada 2018, 17:11

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 (aktualizacja 4.) oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1 (aktualizacja 1.)
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 30.11.2018 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane: Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 (aktualizacja 4.) Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.1 (aktualizacja 1.) Nowe wersje standardów obejmują zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w zakresie zmian, których wejście w życie planowane jest od dnia 1 stycznia 2019 r....

Więcej...

27 listopada 2018, 11:48

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na styczeń 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2019 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2019 r.)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 listopada 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.01.2019 r. – 31.01.2019 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2019 r. ” W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 27 listopada 2018 r.,...

Więcej...

23 listopada 2018, 16:45

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 23 listopada 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie
Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2018.PSt z dnia 30 października 2018 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP -Bilansowanie”), określonych w...

Więcej...

31 października 2018, 12:51

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE – wersje robocze
robocze Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 31.10.2018 r. na stronie internetowej zostały opublikowane: Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 (aktualizacja 4.) – wersja robocza. Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.1 (aktualizacja 1.) – wersja robocza. Nowe wersje standardów obejmują zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP-Bilansowanie systemu i...

Więcej...

29 października 2018, 12:29

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na grudzień 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2018 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 października 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

24 października 2018, 18:43

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP- Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -...

Więcej...

23 października 2018, 14:13

Komunikat dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 23 października 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) decyzją nr DRR.WRE.4320.6.2018.LK z dnia 22 października 2018 r. zatwierdził opracowane przez OSP zmiany do...

Więcej...

26 września 2018, 15:57

Komunikat dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 26 września 2018 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r., zakończył w dniu 31 sierpnia 2018 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej...

Więcej...

25 września 2018, 10:10

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LISTOPAD 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na listopad 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2018 r. i kończący się z dniem 30 listopada 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 września 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

19 września 2018, 14:44

Komunikat dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP...

Więcej...

27 sierpnia 2018, 11:16

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2018 r. i kończący się z dniem 31 października 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 sierpnia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE...

Więcej...

Strona 7 z 37
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 121 - 140 z 731 rezultatów.