Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

27 września 2020, 03:36

Komunikat OSP dotyczący przywrócenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 27.09.2020
OSP informuje, że z problemy techniczne systemów informatycznych zostały rozwiązane. W dniu 27.09.2020 r.. od 03:35 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: CEPS.

Więcej...

27 września 2020, 01:44

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 27.09.2020
OSP informuje, że z uwagi na problemy techniczne systemów informatycznych w dniu 27.09.2020 r. od 01:40 zawieszono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: CEPS. Kolejna wiadomość zostanie wysłana po przywróceniu funkcjonowania procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego.

Więcej...

22 września 2020, 15:43

Aktualizacja dokumentu "Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE"
KSE" Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 22 września 2020 r. dotyczący aktualizacji dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE” (metoda z art. 40 ust. 5 SO GL dot. zakresu wymienianych danych). Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 4 sierpnia 2020 r., zakończył w dniu 3 września 2020 r. proces konsultacji projektu dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb...

Więcej...

17 września 2020, 10:24

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 22.09.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operator systemu republiki czeskiej), w dniu 22.09.2020 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) w godz. 18:55 – 21:30 . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

14 września 2020, 13:48

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 25.09.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 25.09.2020 r. w godz. od 12:55 do 14:45 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

10 września 2020, 11:25

Komunikat OSP dotyczący Warunków Dotyczących Bilansowania
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 września 2020 r. dotyczący Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 15 lipca 2020 r., zakończył w dniu 17 sierpnia 2020 r. proces konsultacji zmian Warunków Dotyczących Bilansowania, określonych w Projekcie Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się...

Więcej...

9 września 2020, 16:50

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie i CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie i CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów...

Więcej...

9 września 2020, 14:47

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer.13.0 oraz Standardów technicznych systemu SOWE wer. 8.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 13.0 oraz Standardy techniczne systemu SOWE wer. 8.0 . Standardy techniczne zostały opublikowane w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Więcej...

8 września 2020, 12:07

Przedłużenie obowiązywania umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej z TAURON Wytwarzanie S.A.
PSE S.A. przedłużyły obowiązywanie umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej, zawartej 26 listopada 2019 roku pomiędzy PSE S.A. a TAURON Wytwarzanie S.A, o okres dwóch miesięcy, tj. od 1 października 2020 roku do 30 listopada 2020 roku. Umowa dotyczy jednostek wytwórczych nr 6 w Elektrowni Siersza i nr 1 w Elektrowni Łaziska. TAURON Wytwarzanie S.A. będzie świadczył na rzecz PSE S.A. usługę interwencyjnej rezerwy zimnej polegającą na dysponowaniu oraz...

Więcej...

25 sierpnia 2020, 16:10

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. wspólnych zasad rozliczania (FSkar 50.4)
Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych prowadzących planową wymianę energii między systemami synchronicznym (FSkar 50.4). W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne...

Więcej...

25 sierpnia 2020, 16:07

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. wspólnych zasad rozliczania (FSkar CCFR)
Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku planowanej wymiany energii dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (FSkar CCFR) W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195) . Tekst rozporządzenia...

Więcej...

25 sierpnia 2020, 15:58

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. wspólnych zasad rozliczania (FSkar CCU)
Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (FSkar CCU) W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195) . Tekst rozporządzenia...

Więcej...

25 sierpnia 2020, 10:31

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 25.08.2020
OSP informuje o planowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 25.08.2020 od godz. 18.55 do godz. 21.30 na przekroju z CEPS (Czechy).

Więcej...

25 sierpnia 2020, 09:54

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. i kończący się z dniem 31 października 2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 sierpnia 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE...

Więcej...

19 sierpnia 2020, 07:03

Komunikat OSP dotyczący wznowieniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego
OSP informuje o przywróceniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 18.08.2020 od godz. 23:15 przekrojach handlowych z: CEPS, 50 Hertz, Litgrid, SvK.

Więcej...

18 sierpnia 2020, 19:28

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego
OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 18.08.2020 od godz. 19:04 na przekrojach handlowych z: CEPS, 50 Hertz, Litgrid, SvK.

Więcej...

18 sierpnia 2020, 15:37

Informacja OSP dot. zatwierdzenia przez Prezesa URE wspólnych zasad rozliczania przypadków nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi OSP
Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych (FSkar 51.2) W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: ...

Więcej...

13 sierpnia 2020, 16:47

Publikacja Standardów technicznych systemów WIRE oraz SOWE – wersje robocze
robocze Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl/dokumenty zostały opublikowane wersje robocze Standardów technicznych systemu WIRE wer. 13.0 oraz Standardów technicznych systemu SOWE wer. 8.0. Standardy techniczne zostały opublikowane w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. ...

Więcej...

10 sierpnia 2020, 15:58

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Korzystanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 sierpnia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki...

Więcej...

10 sierpnia 2020, 14:19

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 13/2020 ws. ram wdrażania europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań (INIF)
W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN Na podstawie art. 22 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP ) zostali zobowiązani do...

Więcej...

Strona 7 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 121 - 140 z 833 rezultatów.