Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

25 listopada 2021, 16:40

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 02.12.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO / NORDPOOL (pełniącego funkcję spedytora na polskich granicach), w dniu 02.12.2021 r. od godz. 08:30 do godz. 10:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach Niemcy-Polska (50Hz-PSE) , Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces...

Więcej...

16 listopada 2021, 14:07

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 23.11.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 23.11.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

15 listopada 2021, 15:14

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP-Korzystanie oraz zmiany terminu wejścia w życie Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP-Korzystanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 15 listopada 2021 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), wynikających z Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie oraz dotyczący zmiany wejścia w życie Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Korzystanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki...

Więcej...

15 listopada 2021, 12:13

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wypełniając postanowienia art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.186.2021.KSz z dnia 25 października 2021 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31...

Więcej...

10 listopada 2021, 18:45

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmian Regulaminu rynku mocy określonych w Kartach aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 oraz nr RRM/Z/4/2021
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.43.1.2021.BPe z dnia 10 listopada 2021 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Kartach aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 oraz nr RRM/Z/4/2021. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/3/2021, Karta aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 oraz tekst jednolity Regulaminu...

Więcej...

8 listopada 2021, 08:51

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 09.11.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniącego funkcję spedytora na polskich granicach), w dniu 09.11.2021 r. od godz. 19:45 do godz. 21:45 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach Niemcy-Polska (50Hz-PSE) , Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

2 listopada 2021, 12:19

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 listopada 2021 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.23.2021.ŁW z dnia 29 października 2021 r. postanowił: Zmienić...

Więcej...

29 października 2021, 12:32

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na grudzień 2021 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2021 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2021 r.)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 października 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.12.2021 r. – 31.12.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2021 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem...

Więcej...

19 października 2021, 16:32

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 26.10.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 26.10.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

14 października 2021, 15:50

Przedłożenie do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy
Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 16 września 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty...

Więcej...

14 października 2021, 15:28

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr CK/15/2021 oraz zmiany terminu obowiązywania Karty aktualizacji nr CK/9/2019
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 14 października 2021 r., w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o: zatwierdzenie zmian IRiESP - Korzystanie wynikających z Karty aktualizacji nr CK/15/2021 oraz zmianę terminu, od którego będą obowiązywały zmiany IRiESP - Korzystanie wynikające z Karty aktualizacji nr CK/9/2019 Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian...

Więcej...

13 października 2021, 18:33

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dn. 13.10.2021
OSP informuje o planowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 13.10.2021 od godz. 19.30 do godz. 23.30 na przekroju handlowym Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

7 października 2021, 10:56

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 08.10.2021
OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (operator centralnego systemu SIDC), w dniu 08.10.2021 r. w godz. od 12:55 do 14:45 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

1 października 2021, 15:29

Komunikat OSP dotyczący Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 października 2021 r. dotyczący Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 24 sierpnia 2021 r., zakończył w dniu 24 września 2021 r. proces konsultacji zmian Warunków Dotyczących Bilansowania, określonych w Projekcie Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP...

Więcej...

28 września 2021, 11:35

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 2 września 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Regulaminu rynku mocy, konsultacje te zakończyły się w dniu 16 września 2021 r. W związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych, PSE S.A., działając na podstawie...

Więcej...

28 września 2021, 10:41

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 05.10.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 05.10.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 23:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

27 września 2021, 10:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na listopad 2021 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2021 r. i kończący się z dniem 30 listopada 2021 r.)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 września 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.11.2021 r. – 30.11.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2021 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym,...

Więcej...

16 września 2021, 17:11

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy
Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247 z późn. zm., dalej „ustawa o rynku mocy”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy ,...

Więcej...

15 września 2021, 10:30

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 21.09.2021
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 21.09.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 23:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

14 września 2021, 15:00

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 14.09.2021.
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX/ECC Shipping Agent, w dniu 14.09.2021 r. w godz. od 19:40 do 23:00, planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

Strona 2 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 21 - 40 z 832 rezultatów.