Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

30 lipca 2020, 10:57

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na WRZESIEŃ 2020 r.
Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2020 r.(Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2020 r. i kończący się z dniem 30 września 2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 lipca 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

27 lipca 2020, 15:27

Zatwierdzenie Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 27 lipca 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują,...

Więcej...

27 lipca 2020, 14:51

Publikacja zaktualizowanych Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer.12.1.
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane zaktualizowane Załączniki E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Zaktualizowane Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia umożliwiające działanie w polskim obszarze rynkowym kilku Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Aktualizacja polega na dostosowaniu istniejących dokumentów związanych z...

Więcej...

15 lipca 2020, 17:06

Projekt Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”), planują wprowadzenie zmian do „Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z...

Więcej...

3 lipca 2020, 09:15

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 08.07.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 08.07.2020 r. w godz. od 08:55 do 11:10 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na...

Więcej...

2 lipca 2020, 16:09

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy
Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej "ustawa"), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy , który 2 lipca...

Więcej...

29 czerwca 2020, 10:13

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2020 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 czerwca 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

25 czerwca 2020, 17:21

Publikacja wersji roboczej zaktualizowanych Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer.12.1.
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej zostały opublikowane wersje robocze zaktualizowanych Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Zaktualizowane Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia umożliwiające działanie w polskim obszarze rynkowym kilku Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Aktualizacja polega na dostosowaniu istniejących dokumentów związanych z działalnością...

Więcej...

23 czerwca 2020, 15:03

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 30.06.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO Shipping Agent, w dniu 30.06.2020 r. w godz. od 15:00 do 17:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w...

Więcej...

18 czerwca 2020, 16:50

Aktualizacja Załączników D do Standardów technicznych systemu WIRE
Publikacja aktualizacji Załączników D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. na stronie internetowej zostały opublikowane zaktualizowane Załączniki D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Wykorzystanie dokumentów zawartych w...

Więcej...

17 czerwca 2020, 17:05

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 23.06.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO Shipping Agent (operator rynku Nordpool) oraz CEPS (operator systemu republiki czeskiej), w dniu 23.06.2020 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) w godz. od 15:00 do 17:00 , a także CEPS-PSE (Czechy-Polska) w...

Więcej...

15 czerwca 2020, 11:50

Przedłużenie obowiązywania umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej z TAURON Wytwarzanie S.A.
PSE S.A. przedłużyły obowiązywanie umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej, zawartej 26 listopada 2019 roku pomiędzy PSE S.A. a TAURON Wytwarzanie S.A, o okres trzech miesięcy, tj. od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku. Umowa dotyczy jednostek wytwórczych nr 6 w Elektrowni Siersza i nr 1 w Elektrowni Łaziska. TAURON Wytwarzanie S.A. będzie świadczył na rzecz PSE S.A. usługę interwencyjnej rezerwy zimnej polegającą na dysponowaniu oraz wykorzystaniu...

Więcej...

9 czerwca 2020, 11:10

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 16.06.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 16.06.2020 r. w godz. od 07:55 do 14:40 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji...

Więcej...

29 maja 2020, 14:39

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 04.06.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (operator rynku Nordpool), w dniu 04.06.2020 r. w godz. od 22:00 do 23:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy...

Więcej...

27 maja 2020, 11:30

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2020 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 maja 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

25 maja 2020, 12:05

Konsultacje dotyczące rekompensowania dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem realizacji inwestycji PSE S.A.
Informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA przygotowały zmiany do przyszłych umów z firmami wykonawczymi. Dotyczą one rekompensowania wykonawcom ponoszonych przez nich dodatkowych kosztów finansowania realizacji Zamówienia, związanych z opóźnieniem w płatności wynagrodzenia za poszczególne etapy z powodu braku udzielenia przez PSE S.A. koniecznego wyłączenia w KSE. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących projektowanych postanowień na adres mailowy ...

Więcej...

22 maja 2020, 09:24

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 26.05.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operator przesyłowy systemu czeskiego), w dniu 26.05.2020 r. w godz. od 18:55 do 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

20 maja 2020, 10:15

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 28.05.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 28.05.2020 r. w godz. od 08:55 do 12:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska). Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji...

Więcej...

15 maja 2020, 12:37

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie
Komunikat OSP dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatami OSP z dnia: 11 marca 2020 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu...

Więcej...

7 maja 2020, 09:21

Publikacja Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 2.0. Opublikowana, nowa wersja Standardów związana jest z przeprowadzonym procesem konsultacji Karty Aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w wyniku którego w ww. dokumencie, oprócz...

Więcej...

Strona 8 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 141 - 160 z 832 rezultatów.