Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

26 września 2018, 15:57

Komunikat dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 26 września 2018 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r., zakończył w dniu 31 sierpnia 2018 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej...

Więcej...

25 września 2018, 10:10

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LISTOPAD 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na listopad 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2018 r. i kończący się z dniem 30 listopada 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 września 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

19 września 2018, 14:44

Komunikat dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP...

Więcej...

27 sierpnia 2018, 11:16

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2018 r. i kończący się z dniem 31 października 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 sierpnia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE...

Więcej...

1 sierpnia 2018, 16:26

Komunikat OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zakończenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
W nawiązaniu do komunikatu z godziny 15:38 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują o wcześniejszym zakończeniu stwierdzonego dziś stanu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, który wystąpił na obszarze części krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) obejmującej część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i część województwa łódzkiego (podregiony łódzki i skierniewicki). Zagrożenie zakończyło się o godzinie 16:00.

Więcej...

1 sierpnia 2018, 15:38

Komunikat OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w rozumieniu art. 3 pkt 16d) ustawy Prawo energetyczne, w dniu 1 sierpnia 2018 roku w godzinach od 13:15 do 18:00 na obszarze części krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) obejmującej część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i...

Więcej...

1 sierpnia 2018, 15:31

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP- Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -...

Więcej...

1 sierpnia 2018, 12:16

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP- Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

31 lipca 2018, 17:16

Komunikat OSP z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w rozumieniu art. 3 pkt 16d) ustawy Prawo energetyczne, w dniu 31 lipca 2018 roku w godzinach od 15 do 22 na obszarze części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) obejmującej część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i...

Więcej...

26 lipca 2018, 15:44

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na WRZESIEŃ 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2018 r. i kończący się z dniem 30 września 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 lipca 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

26 czerwca 2018, 14:25

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2018 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2018 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 czerwca 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

20 czerwca 2018, 14:21

Komunikat dotyczący propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Informacją OSP z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania , zakończył w dniu 4 czerwca 2018 r. proces konsultacji propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE)...

Więcej...

15 czerwca 2018, 14:04

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 15 czerwca 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/18/2018...

Więcej...

5 czerwca 2018, 14:59

Komunikat w sprawie zmiany oferowanych zdolności przesyłowych połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2018 r. opublikowanych w dniu 4 czerwca 2018 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że w dniu 4 czerwca 2018 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI – Wymiana Międzysystemowa – Biuro przetargów – Ogłoszenia przetargów zostało opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2018 r. W związku z korektą planu prac remontowych na części połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

30 maja 2018, 08:39

Komunikat OSP w sprawie rozszerzenia zakresu danych publikowanych na stronie PSE
W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez uczestników rynku, OSP poszerzył zakres danych publikowanych na stronie internetowej https://www.pse.pl/dane-systemowe , dotyczących raportu z godzinowymi cenami uprawnień do emisji CO 2 , wyznaczonymi zgodnie z pkt 5.3.1.3.4.2.3. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Opublikowany raport zawiera dane od 1 stycznia 2017 r.

Więcej...

28 maja 2018, 10:42

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2018 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 maja 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

17 maja 2018, 14:14

Komunikat OSP w sprawie uruchomienia nowych publikacji na stronie PSE
W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez uczestników rynku, OSP poszerzył zakres danych publikowanych na stronie internetowej https://www.pse.pl/dane-systemowe , poprzez dodanie następujących czterech raportów: Rozliczeniowa cena uprawnień do emisji CO 2 – raport z godzinowymi cenami uprawnień do emisji CO 2 , wyznaczonymi zgodnie z pkt 5.3.1.3.4.2.3. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;...

Więcej...

11 maja 2018, 11:59

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN”
W związku z opracowaniem przez PSE S.A. Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „STANDARDOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OBWODÓW WTÓRNYCH STOSOWANE W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH NN i WN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna obejmuje rozwiązania techniczne dotyczące obwodów wtórnych instalowanych na stacjach elektroenergetycznych NN/WN należących do PSE S.A. Przedstawione wymagania mają zastosowanie w pełnym zakresie dla...

Więcej...

8 maja 2018, 16:10

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie przeprowadzenia ankiety dotyczącej planów budowy morskich farm wiatrowych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE S.A.), wypełniając obowiązki Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) określone w Art. 9c ust 2 pkt 1, 5 i 17 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., zwracają się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wzięcie udziału w ankiecie dotyczącej planów budowy morskich farm wiatrowych (MFW) na Bałtyku, przyłączanych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Celem ankiety jest oszacowanie poziomu zdolności wytwórczych MFW oraz ustalenie stanu...

Więcej...

30 kwietnia 2018, 12:46

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP -Bilansowanie). OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie , który 30 kwietnia 2018 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst...

Więcej...

Strona 8 z 37
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 141 - 160 z 735 rezultatów.