Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

23 czerwca 2020, 15:03

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 30.06.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO Shipping Agent, w dniu 30.06.2020 r. w godz. od 15:00 do 17:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w...

Więcej...

18 czerwca 2020, 16:50

Aktualizacja Załączników D do Standardów technicznych systemu WIRE
Publikacja aktualizacji Załączników D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. na stronie internetowej zostały opublikowane zaktualizowane Załączniki D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Wykorzystanie dokumentów zawartych w...

Więcej...

17 czerwca 2020, 17:05

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 23.06.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO Shipping Agent (operator rynku Nordpool) oraz CEPS (operator systemu republiki czeskiej), w dniu 23.06.2020 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) w godz. od 15:00 do 17:00 , a także CEPS-PSE (Czechy-Polska) w...

Więcej...

15 czerwca 2020, 11:50

Przedłużenie obowiązywania umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej z TAURON Wytwarzanie S.A.
PSE S.A. przedłużyły obowiązywanie umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej, zawartej 26 listopada 2019 roku pomiędzy PSE S.A. a TAURON Wytwarzanie S.A, o okres trzech miesięcy, tj. od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku. Umowa dotyczy jednostek wytwórczych nr 6 w Elektrowni Siersza i nr 1 w Elektrowni Łaziska. TAURON Wytwarzanie S.A. będzie świadczył na rzecz PSE S.A. usługę interwencyjnej rezerwy zimnej polegającą na dysponowaniu oraz wykorzystaniu...

Więcej...

9 czerwca 2020, 11:10

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 16.06.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 16.06.2020 r. w godz. od 07:55 do 14:40 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji...

Więcej...

29 maja 2020, 14:39

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 04.06.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (operator rynku Nordpool), w dniu 04.06.2020 r. w godz. od 22:00 do 23:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy...

Więcej...

27 maja 2020, 11:30

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2020 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 maja 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

25 maja 2020, 12:05

Konsultacje dotyczące rekompensowania dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem realizacji inwestycji PSE S.A.
Informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA przygotowały zmiany do przyszłych umów z firmami wykonawczymi. Dotyczą one rekompensowania wykonawcom ponoszonych przez nich dodatkowych kosztów finansowania realizacji Zamówienia, związanych z opóźnieniem w płatności wynagrodzenia za poszczególne etapy z powodu braku udzielenia przez PSE S.A. koniecznego wyłączenia w KSE. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących projektowanych postanowień na adres mailowy ...

Więcej...

22 maja 2020, 09:24

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 26.05.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operator przesyłowy systemu czeskiego), w dniu 26.05.2020 r. w godz. od 18:55 do 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

20 maja 2020, 10:15

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 28.05.2020
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 28.05.2020 r. w godz. od 08:55 do 12:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska). Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji...

Więcej...

15 maja 2020, 12:37

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie
Komunikat OSP dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatami OSP z dnia: 11 marca 2020 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu...

Więcej...

7 maja 2020, 09:21

Publikacja Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 2.0. Opublikowana, nowa wersja Standardów związana jest z przeprowadzonym procesem konsultacji Karty Aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w wyniku którego w ww. dokumencie, oprócz...

Więcej...

6 maja 2020, 14:51

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynkow Dnia Bieżącego
OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu i przywroceniu procesu Jednolitego łączenia Rynkow Dnia Bieżącego w dniu 06.05.2020 od godz. 14:26 do godz. 15:05 na przekroju handlowym z Litgrid.

Więcej...

30 kwietnia 2020, 14:23

Rozpoczęcie publikacji planowanego bilans mocy netto w KSE
Komunikat OSP o rozpoczęciu publikacji planowanego bilans mocy netto w KSE OSP informuje o rozpoczęciu publikacji raportu BILANS MOCY NETTO zawierającego planowany bilans mocy netto w KSE dla okresu do 31 grudnia 2022 r., uwzględniającego wielkości wymagane do publikacji zgodnie z pkt 16.3.1.1. Regulaminu Rynku Mocy w celu wspierania planowania okresów niedyspozycyjności zasobów wytwórczych i odbiorczych posiadanych...

Więcej...

29 kwietnia 2020, 11:40

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na CZERWIEC 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na czerwiec 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2020 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 kwietnia 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

21 kwietnia 2020, 15:07

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego
OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS, w dniu 21.04.2020 r. w godz. od 18:55 do 22:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSEPLC (Czechy). Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje wymiany...

Więcej...

6 kwietnia 2020, 15:00

Zmiany regulacji mające istotne znaczenie dla użytkowników systemu
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego dotyczący wejścia w życie w dniu 7 kwietnia 2020 r. zmian regulacji mających istotne znaczenie dla użytkowników systemu Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. , na podstawie wydanych przez Prezesa URE decyzji, wchodzą w życie następujące dokumenty: Dokument „ Warunki dotyczące bilansowania. Na...

Więcej...

6 kwietnia 2020, 10:06

Komunikat OSP w sprawie zmian w IRiESP, wynikających z Kart aktualizacji nr: CO/4/2020, CK/11/2020 oraz CB/27/2020
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 6 kwietnia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej...

Więcej...

1 kwietnia 2020, 12:43

Zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego
Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX Shipping Agent, w dniu 14.04.2020 r. w godz. od 19:30 do 22:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50Hz-PSEPLC (Niemcy), LT-PSEPLC (Litwa) i SE4-PSEPLC (Szwecja). ...

Więcej...

31 marca 2020, 11:21

Komunikat OSP dotyczący zmian w IRiESP, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 31 marca 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2020.PSt z dnia 30 marca 2020 r....

Więcej...

Strona 10 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 181 - 200 z 864 rezultatów.