Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

7 lipca 2017, 15:06

Uruchamiamy specjalną podstronę poświęconą wdrażaniu Kodeksów Sieci i Wytycznych
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli PSE S.A. podczas otwartego spotkania informacyjnego dla uczestników rynku 5 lipca 2017 r. informujemy o uruchomieniu na naszej witrynie internetowej podstrony dedykowanej zagadnieniom związanym z wdrażaniem Kodeksów Sieci i Wytycznych. Wszystkie prezentacje przedstawiane w trakcie spotkanie 5 lipca 2017 r. zostały opublikowane na stronie internetowej . ...

Więcej...

6 lipca 2017, 11:50

PSE partnerem strategicznym „I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa”
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są współorganizatorem "I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa.", która odbędzie się w dniach 10-14 lipca 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Celem tego przedsięwzięcia jest przekazanie doświadczeń, pogłębienie wiedzy, zapoznanie się z krajowymi i zagranicznymi wzorcami oraz standardami, które pozwolą wypracować wzorce bezpieczeństwa...

Więcej...

6 lipca 2017, 09:23

Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE w zarządzie ENTSO-E
28 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie stowarzyszenia europejskich operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E wybrało nowy Zarząd. Do władz wykonawczych ENTSO-E został powołany Tomasz Sikorski, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Będzie to druga kadencja Tomasza Sikorskiego w Zarządzie ENTSO-E. Nowy zarząd ENTSO-E planuje niezwłocznie zająć się strategią stowarzyszenia i...

Więcej...

5 lipca 2017, 14:33

Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE w zarządzie ENTSO-E
28 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie stowarzyszenia europejskich operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E wybrało nowy Zarząd. Do władz wykonawczych ENTSO-E został powołany Tomasz Sikorski, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Będzie to druga kadencja Tomasza Sikorskiego w Zarządzie ENTSO-E. Nowy zarząd ENTSO-E planuje niezwłocznie zająć się strategią stowarzyszenia i...

Więcej...

4 lipca 2017, 11:10

CERT PSE akredytowany przez Trusted Introducer
Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. został akredytowanym członkiem międzynarodowej organizacji Trusted Introducer. Dotychczas taką akredytację miały tylko 3 polskie Zespoły. Oznacza to, że CERT PSE został uznany za wiarygodnego i profesjonalnego partnera w obszarze cyberbezpieczeństwa Zespół CERT w Polskich Sieciach...

Więcej...

30 czerwca 2017, 13:10

Publiczne konsultacje propozycji metody wyznaczania zdolności przesyłowych dla dnia następnego w CORE CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)
PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy CORE CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych dla dnia następnego w CORE CCR zgodnie z art. 20(2) Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 31 lipca 2017 r. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E (https://consultations.entsoe.eu/markets/core-da-ccm)

Więcej...

30 czerwca 2017, 13:09

Publiczne konsultacje propozycji metody wyznaczania zdolności przesyłowych dla przedziałów czasowych dnia bieżącego w CORE CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)
PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy CORE CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych dla dnia bieżącego w CORE CCR zgodnie z art. 20(2) Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 31 lipca 2017 r. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E (https://consultations.entsoe.eu/markets/core-id-ccm)

Więcej...

28 czerwca 2017, 13:51

Rekord zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w okresie letnim
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 28 czerwca 2017 r. (środa) wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Zarejestrowane zapotrzebowanie krajowe o godz. 13:30 wyniosło 22 883 MW. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla rannego szczytu obciążenia okresu letniego: 22 750 MW wystąpiła 24 czerwca 2016 r. ...

Więcej...

28 czerwca 2017, 08:53

Uroczysta inauguracja Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce
22 czerwca 2017 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie miała miejsce uroczysta inauguracja Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce (MLE). Partnerem strategicznym działalności MLE są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Inauguracji towarzyszyła debata pt. ”Pod prąd - możliwości rozwoju młodych osób w sektorze energetycznym”, w której wzięli udział: Pan Michał Kurtyka,...

Więcej...

27 czerwca 2017, 14:03

Publiczne konsultacje zasad nominacji Zdolności Przesyłowych Wymiany Międzysystemowej (ZPW) w ramach rezerwacji ZPW z przetargów długoterminowych
PSE S.A. oraz pozostali operatorzy zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji zasad nominacji ZPW zgodnie z Artykułem 36 Regulacji FCA. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 18 sierpnia 2017 r. W przypadku Polski propozycja obejmuje dotychczasowe zasady nominacji dla byłego już regionu CEE dla połączeń synchronicznych KSE dla rezerwacji ZPW z przetargów rocznych i miesięcznych. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie...

Więcej...

21 czerwca 2017, 14:01

Spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń Komisji Europejskiej ustanawiających Kodeksy Sieci i Wytyczne w obszarze energii elektrycznej
Kodeksy Sieci i Wytyczne, będące Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, poprzez harmonizację rynków i zasad funkcjonowania krajowych systemów elektroenergetycznych mają na celu budowę jednolitego rynku energii elektrycznej w UE. Kodeksy Sieci i Wytyczne dzielą się na trzy grupy, które dotyczą poniższych zagadnień: przyłączania do sieci - Kodeksy Przyłączeniowe; zarządzania pracą sieci - Kodeksy Operacyjne; funkcjonowania rynku - Kodeksy Rynkowe. Kodeksy przyłączeniowe,...

Więcej...

19 czerwca 2017, 13:58

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń Komisji Europejskiej ustanawiających Kodeksy Sieci i Wytyczne w obszarze energii elektrycznej
PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wdrażania Kodeksów Sieci i Wytycznych, będących Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, mających na celu budowę jednolitego rynku energii elektrycznej w UE, poprzez harmonizację rynków i zasad funkcjonowania krajowych systemów elektroenergetycznych. W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z wdrażaniem Kodeksów Sieci i Wytycznych w zakresie: Przyłączania do sieci (kodeksy przyłączeniowe); Zarządzania siecią...

Więcej...

16 czerwca 2017, 11:57

Publiczne konsultacje propozycji metodyki wyznaczania zdolności przesyłowych w Hansa CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)
PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych w Hansa CCR zgodnie z art. 20(2) Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 30 lipca 2017 r. Propozycja obejmuje wspólną metodę skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dla przedziałów czasowych dnia następnego i dnia bieżącego w Hansa CCR. Narzędzia do...

Więcej...

14 czerwca 2017, 07:20

Publiczne konsultacje propozycji regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych w Hansa CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)
PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych w Hansa CCR zgodnie z art. 31 Rozporządzenia FCA. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 30 lipca 2017 r. Propozycja obejmuje granice Hansa CCR. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E, ...

Więcej...

9 czerwca 2017, 10:40

Przetarg na usługi DSR zakończony sukcesem!
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne pozyskały 9 wykonawców usługi DSR w programie Gwarantowanym oraz 5 – w Programie Bieżącym. Suma pozyskanej mocy, która będzie mogła być zredukowana na zlecenie OSP (w Programie Gwarantowanym) wynosi 361 MW latem i 315 MW zimą. Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące...

Więcej...

7 czerwca 2017, 14:50

PSE sygnatariuszem deklaracji na rzecz wdrażania w Polsce globalnych celów zrównoważonego rozwoju
5 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się konferencja „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Podczas spotkania zainicjowano partnerstwo między Ministerstwem Rozwoju, a przedstawicielami blisko 50 podmiotów, w tym Polskich Sieci Elektroenergetycznych na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez ONZ. Ministerstwo Rozwoju, które reprezentował wiceminister Jerzy Kwieciński, pełni...

Więcej...

2 czerwca 2017, 13:03

Rynek dnia następnego: modyfikacja mechanizmu łączenia rynków SE4-PL-LT przez aktywację polskiego obszaru optymalizacji (PLA)
Zgodnie z komunikatem opublikowanym w dniu 2017-04-21 operatorzy systemów przesyłowych Polski, Szwecji i Litwy zaprosili uczestników rynku do przekazania informacji zwrotnych dotyczących planowanej aktualizacji organizacji łączenia rynków SE4-PL-LT polegającej na uruchomieniu tzw. polskiego obszaru optymalizacji (PLA) pomiędzy Polską a obszarami rynkowymi SE4 i LT. Biorąc pod uwagę w przeważającej części pozytywną reakcję uczestników rynku...

Więcej...

2 czerwca 2017, 09:06

Ważna linia elektroenergetyczna w województwie łódzkim będzie modernizowana
Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kV Janów-Zgierz była 2 czerwca 2017 r. tematem rozmów Karola Młynarczyka, Wicewojewody Łódzkiego, z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To pierwsze z serii spotkań, w ramach których PSE będą prowadzić konsultacje poświęcone realizacji inwestycji. Modernizacja linii 220 kV Janów-Zgierz to inwestycja celu publicznego, która ma...

Więcej...

29 maja 2017, 07:53

PSE rozmawiają z mieszkańcami gminy Wilga nt. linii Kozienice–Miłosna
Miłosna Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) kontynuują dialog ze społecznościami lokalnymi ws. inwestycji związanej z modernizacją linii 400 kV Kozienice–Miłosna. W piątek, 26 maja, przedstawiciele inwestora przybliżyli mieszkańcom mazowieckiej gminy Wilga główne założenia projektu i wyjaśnili, na czym będą polegały prace modernizacyjne. Na terenie gminy Wilga znajdują się...

Więcej...

24 maja 2017, 11:03

Operatorzy systemów przesyłowych krajów V4 (ČEPS, MAVIR, PSE i SEPS) oraz rumuński Operator TRANSELECTRICA są zaniepokojeni nietransparentnym procesem wrażania alokacji zdolności przesyłowych na połączeniu Niemcy-Austria
PSE ze zdziwieniem przyjęły wspólny komunikat Urzędów regulacji Niemiec i Austrii, dotyczący uzgodnienia przez nie sposobu realizacji prawnego obowiązku wdrożenia alokacji zdolności przesyłowych na granicy Niemcy-Austria. Nie kwestionując konieczności uruchomienia alokacji na tej granicy, o co PSE zabiegają od wielu lat, nie można zaakceptować nietransparentnego i nieskoordynowanego sposobu prowadzenia uzgodnień o istotnym znaczeniu dla Polski i całego regionu CEE. PSE podkreślają, że pomimo wielokrotnie zgłaszanej obu regulatorom...

Więcej...

Strona 17 z 35
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 321 - 340 z 690 rezultatów.