Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

4 sierpnia 2008, 00:00

Nowy członek Zarządu
Rada Nadzorcza PSE-Operator S.A. w dniu 1 sierpnia br. powołała do składu Zarządu Spółki p. Ryszarda Pacławskiego na członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu, któremu powierzone zostały obowiązki w obszarze komunikacji korporacyjnej.

Więcej...

18 lipca 2008, 00:00

8 operatorów systemów przesyłowych utworzyło wspólne, niezależne, Biuro Aukcyjne dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.
17 lipca br. ośmiu operatorów systemów przesylowych podpisało Akt Założycielski wspólnego Biura Aukcyjnego dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W celu przyspieszenia procesu budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej obszar Europy został podzielony na 7 rynków regionalnych. Region Europy Środkowej i Wschodniej (Central and Eastern Europe) obejmuje część Niemiec, Austrię, Polskę, Czechy, Słowenię, Węgry i Słowację. Na jego obszarze działa 8 operatorów systemów...

Więcej...

4 czerwca 2008, 00:00

Zmiany w Zarządzie Spółki
W dniu wczorajszym, 3 czerwca 2008r. Rada Nadzorcza PSE-Operator S.A. powołała z dniem 9 czerwca 2008r., Pana Jerzego Andruszkiewicza na członka Zarządu Spółki w obszarze procesów operacyjnych Pana Waldemara Skomudka z dniem 16 czerwca 2008r. na członka Zarządu w obszarze infrastruktury sieciowej. Na stanowisku Członka Zarządu w obszarze majątkowym i finansowym pozostał Pan...

Więcej...

27 maja 2008, 00:00

Awaria techniczna w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina
W dniu 27 maja 2008r. w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina o godzinie 9.11 w trakcie realizacji czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy dla prac planowych, wystąpiło zakłócenie, którego skutkiem było wyłączenie z ruchu przez zabezpieczenie szyn zbiorczych pól rozdzielni 110 kV. Przywrócenie zasilania pól rozdzielni nastąpiło o godzinie 10.16.Bezpośrednią przyczyną wyłączeń było zwarcie do...

Więcej...

19 maja 2008, 00:00

PSE-Operator S.A. i Lietuvos Energija AB podpisały umowę spółki
Warszawa, 19 maja 2008 - PSE-Operator S.A. i Lietuvos Energija AB powołały do życia LitPol Link Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za przygotowanie projektu mostu elektroenergetycznego łączącego Polskę z Litwą. Obie strony nominowały już swoich przedstawicieli w Zarządzie i Radzie Nadzorczej LitPol Link Sp. z o.o. Most elektroenergetyczny z Litwą jest strategicznym projektem infrastrukturalnym dla zwiększenia...

Więcej...

23 kwietnia 2008, 00:00

Konkurs na stanowiska Członków Zarządu PSE-Operator S.A.
Rada Nadzorcza PSE-Operator S.A., działając na podstawie art. 19a w związku z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych, ogłasza konkurs na stanowiska Członków Zarządu PSE-Operator S.A.: ...

Więcej...

8 kwietnia 2008, 00:00

Wyłączenia w aglomeracji szczecińskiej
W nocy z dnia 7 na 8 kwietnia 2008 roku w wyniku katastrofalnych warunków atmosferycznych (intensywne opady mokrego śniegu) w rejonie Szczecina wyłączyło kilkanaście linii o napięciu 110 kV, dwie linie o napięciu 220 kV oraz duża ilość linii średnich i niskich napięć. Spowodowało to utratę zasilania praktycznie wszystkich odbiorców na terenie aglomeracji szczecińskiej oraz wyłączenie obu...

Więcej...

31 marca 2008, 00:00

Spotkanie konsultacyjne dotyczące modyfikacji zasad RB zawartych w Karcie aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP
Publikujemy materiały ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego modyfikacji zasad RB zawartych w Karcie aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP, które odbyło sie w dniu 28 marca br.

Więcej...

12 lutego 2008, 00:00

Porozumienie PSE-Operator S.A. oraz Ljetuvos Energija AB
PSE-Operator S.A. oraz Ljetuvos Energija AB (operatorzy systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy) informują, iż 12 lutego br. zostało zawarte porozumienie dot. połączenia systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy. W Porozumieniu operatorzy zobowiązali się do powołania spółki celowej z siedzibą w Warszawie, której zadaniem będzie przygotowanie wstępnej fazy połączenia transgranicznego.

Więcej...

6 lutego 2008, 00:00

Spotkanie Zarządów Operatorów Systemów Przesyłowych PSE-Operator S.A. i Vattenfall Europe Transmission mające na celu przyspieszenie współpracy
W dniu 5 lutego roku 2008 w Berlinie odbyło się spotkanie Zarządów Vattenfall Europe Transmission i PSE-Operator S.A. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz określenie zakresu przyszłych działań.Grupy robocze złożyły sprawozdania z prac podejmowanych w ciągu ostatniego roku w obszarach: rozbudowy sieci przesyłowej, koordynacji planowanych inwestycji sieciowych, bezpieczeństwa dostaw energii, bieżącej koordynacji i komunikacji. Spotkania takie będą odbywać się...

Więcej...

18 grudnia 2007, 00:00

Przedstawiciel PSE-Operator S.A. we władzach UCTE kolejnej kadencji.
Członkowie UCTE wybrali władze kadencji 2008-2009: Funkcję Prezydenta będzie pełnił Jose Penedos (REN, Portugalia), Wiceprezydenta Małgorzata Klawe (PSE-Operator SA, Polska), Przewodniczącym Komitetu Sterującego będzie Hans-Peter Aebi (Swissgrid, Szwajcaria )

Więcej...

30 listopada 2007, 00:00

Opracowanie Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2008, 2009 i 2010 r.
PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych.Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości...

Więcej...

12 listopada 2007, 15:56

Planowane modyfikacje mechanizmu bilansowania w 2008 roku (modyfikacje MB/2008)
Publikujemy prezentację ze spotkania z uczestnikami rynku pt.\"Planowane modyfikacje mechanizmu bilansowania w 2008 roku (modyfikacje MB/2008)\" Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

9 października 2007, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa: PSE-Operator...

Więcej...

13 sierpnia 2007, 00:00

Dzień Energetyka
Z okazji Dnia Energetyka życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, dalszego rozwoju zawodowego oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Zarząd i Pracownicy PSE-Operator S.A.

Więcej...

9 sierpnia 2007, 00:00

Oświadczenie VE-T i <nobr>PSE-Operator S.A.</nobr>
Oświadczenie VE-T i PSE-Operator S.A. Vattenfall Europe Transmission i PSE-Operator S.A., sąsiadujący Operatorzy Systemów Przesyłowych, zadecydowali o wzmocnieniu współpracy. Zarządy Spółek podczas spotkania, które odbyło się dnia 12 lutego 2007 roku, wspólnie zdecydowały o ustanowieniu Grupy Sterującej, której celem będzie skoncentrowanie się na trzech głównych filarach: komunikacji, prowadzeniu ruchu...

Więcej...

29 czerwca 2007, 00:00

Zarząd PSE-Operator S.A. II kadencji
Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 czerwca br. został powołany Zarząd PSE-Operator S.A. II kadencji w składzie: Stefania Kasprzyk - Prezes Zarządu, Andrzej Wołosz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej.

Więcej...

22 czerwca 2007, 00:00

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej PSE-Operator II kadencji
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca br. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza PSE-Operator II kadencji. Przewodniczącym RN została Pani Marta Busz, Wiceprzewodniczącym Pan Edward Słoma, Sekretarzem Pan Zdzisław Muras

Więcej...

15 czerwca 2007, 14:38

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 14.06. 2007r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W trakcie obrad podjęto uchwałę w sprawie odwołania wszystkich członków dotychczasowej Rady Nadzorczej PSE-Operator S.A. Jednocześnie NWZA powołało Radę Nadzorczą PSE-Operator S.A. II kadencji w składzie: Jan Bogolubow Zdzisław Muras Marcin Klaus Edward Słoma Marta...

Więcej...

21 maja 2007, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa: PSE-Operator...

Więcej...

Strona 30 z 34
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 581 - 600 z 674 rezultatów.