Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

12 lipca 2013, 00:00

Warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie bilansowania
PSE S.A. informuje, że 2 sierpnia 2013 r. w siedzibie spółki w Konstancinie Jeziornie odbyły się warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania (ang. Network Code on Electricity Balancing — NC EB) . Celem warsztatów było przybliżenie procesu tworzenia Kodeksu i omówienie podstawowych założeń docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie, a tym samym ułatwienie polskim uczestnikom rynku...

Więcej...

24 czerwca 2013, 00:00

Kolejne rekordy zapotrzebowania na moc.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że w dniach 19-21 czerwca 2013 r. wystąpiło rekordowe w historii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zapotrzebowanie na moc elektryczną dla okresu letniego. W rannym szczycie obciążenia wyniosło ono odpowiednio: 19 czerwca br. - 21 244 MW 20 czerwca br. - 21 301 MW 21 czerwca br. - 21 601 MW Mimo tak dużego obciążenia występującego...

Więcej...

20 czerwca 2013, 00:00

Rekordowe zapotrzebowanie na moc.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 19 czerwca br. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną dla okresu letniego. W rannym szczycie obciążenia wyniosło ono 21 244 MW. Mimo tak dużego obciążenia wynikającego m.in. z bardzo wysokich temperatur w południowej części Polski, Krajowy System Elektroenergetyczny pracował poprawnie. Nie odnotowano ograniczeń w...

Więcej...

4 czerwca 2013, 00:00

Koncesja PSE S.A. na przesyłanie energii elektrycznej przedłużona do końca 2030 roku
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr PEE/272-ZTO/4988/W/DRE/2013/BT z dnia 28 maja 2013 roku, przedłużył Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. termin ważności koncesji na przesyłanie energii elektrycznej, na okres do dnia 31 grudnia 2030 roku. Przy ustalaniu okresu obowiązywania koncesji, Prezes URE uwzględnił horyzont czasowy „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, w którym określono prognozy rozwoju sytuacji...

Więcej...

4 kwietnia 2013, 00:00

Z myślą o najlepszych studentach! — pierwsza edycja Programu Promocji Młodych Talentów PSE
PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy o współpracy z polskimi wyższymi uczelniami technicznymi w zakresie realizacji Programu Promocji Młodych Talentów. 4 kwietnia 2013 roku do programu przystąpiły Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Politechnika Poznańska oraz Politechnika Śląska. W spotkaniu z Zarządem PSE udział wzięli, ze strony Politechniki Warszawskiej: dr hab. inż. Lech Grzesiak, dziekan wydziału...

Więcej...

15 lutego 2013, 00:00

Podpisano umowę na budowę najważniejszego elementu połączenia Polska — Litwa
itwa 15 lutego br. w miejscowości Vaizgakiemis na Litwie, przedstawiciele litewskiego operatora sieci przesyłowej Litgrid oraz firma ABB podpisali umowę na budowę w miejscowości Alytus stacji przekształtnikowej prądu stałego wraz z rozdzielnią 400kV — kluczowego po stronie litewskiej elementu budowanego połączenia elektroenergetycznego Polska — Litwa. Stacja przekształtnikowa prądu stałego wraz z rozdzielnią 400kV zostanie...

Więcej...

30 stycznia 2013, 17:57

Polska i Rumunia planują przyłączyć się do rynku obejmującego Czechy, Słowację i Węgry działającego według zasad mechanizmu "Market Coupling"
ling" 28 stycznia 2013 r. przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych, operatorzy systemu przesyłowego i giełdy / operatorzy rynków energii Czech, Słowacji, Węgier, Polski i Rumunii spotkali się w Budapeszcie aby uzgodnić rozpoczęcie współpracy strukturalnej, której celem jest zbadanie możliwości i przygotowanie do integracji rynków dnia następnego energii elektrycznej pięciu krajów. Od czasu uruchomienia we wrześniu 2012 r., mechanizm Market Coupling łączący rynki Czech, Słowacji i...

Więcej...

29 stycznia 2013, 00:00

Nowy prezes na czele LitPol Link
Od 1 lutego 2013 stanowisko Prezesa Zarządu polsko-litewskiej spółki LitPol Link obejmie Arturas Vilimas. Wyboru nowego Prezesa dokonała Rada Nadzorcza na posiedzeniu 23.01.20013 r. Spółka LitPol Link została utworzona w 2008 roku w celu koordynacji prac przygotowawczych do realizacji projektu budowy połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Dotychczasowy Prezes...

Więcej...

2 stycznia 2013, 00:00

PSE Operator otrzyma dofinansowanie na budowę stacji Stanisławów
31 grudnia 2012 roku PSE Operator podpisał z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu "Budowa stacji Stanisławów — część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska — Litwa", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisanie umowy to efekt pozytywnej decyzji wydanej przez Komisję Europejską 19 grudnia 2012 w sprawie pomocy publicznej dla spółki na budowę stacji...

Więcej...

22 grudnia 2012, 00:00

PSE Operator oraz 50Hertz podejmują współpracę na rzecz skutecznego ograniczenia nieplanowanych przepływów energii i obciążeń polskiej sieci przesyłowej
Polski i niemiecki operator systemu przesyłowego podpisały umowę dotyczącą zastosowania Wirtualnego Przesuwnika Fazowego oraz list intencyjny na rzecz wspólnej inwestycji związanej z budową przesuwników fazowych na obu liniach przesyłowych pomiędzy Polską i Niemcami. Umowa dotycząca wirtualnego przesuwnika fazowego reguluje wzajemne działania operatorów w  celu ograniczenia nieplanowanych przepływów mocy do systemu polskiego z systemu niemieckiego. Mechanizm Wirtualnego Przesuwnika...

Więcej...

2 października 2012, 00:00

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej elektrowni w Grudziądzu
Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz ENERGA Invest S.A. podpisały dzisiaj umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej elektrowni gazowo-parowej, realizowanej przez Grupę ENERGA w Grudziądzu. Umowa gwarantująca przyłączenie nowego bloku do krajowej sieci przesyłowej, to istotny etap w realizacji tej inwestycji. Zakłada się, że przyłączenie elektrowni nastąpi do rozbudowanej stacji...

Więcej...

27 września 2012, 00:00

Plan Zamierzeń Inwestycyjnych PSE Operator S.A. na lata 2013-2017
Na posiedzeniu w dniu 26 września 2012 r. Rada Nadzorcza PSE Operator zatwierdziła Plan Zamierzeń Inwestycyjnych, który stanowi integrację działań związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci przesyłowej w horyzoncie średniookresowym (pięcioletnim). Celem opracowania PZI jest usystematyzowanie działań w zakresie rzeczowym, czasowym i finansowym w celu stworzenia warunków dla przygotowania Planu inwestycji...

Więcej...

28 sierpnia 2012, 00:00

PSE Operator, GPW oraz TGE podjęły współpracę w zakresie rozwoju hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce
lsce PSE Operator, GPW oraz TGE podpisały umowę o współpracy, której celem jest rozwój efektywnego rynku energii elektrycznej w Polsce oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie budowy jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej. Podjęta współpraca przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, płynności i transparentności krajowego rynku energii elektrycznej. 27 sierpnia 2012 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., Giełda Papierów Wartościowych w...

Więcej...

27 sierpnia 2012, 00:00

Polsko-czeskie rozmowy operatorów systemów przesyłowych
Bieżąca sytuacja w systemach przesyłowych Polski i Czech, sytuacja w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz koordynacja stanowisk wobec aktualnych wyzwań były tematami spotkania przedstawicieli Zarządów ČEPS, a.s. i PSE Operator S.A. - operatorów systemów przesyłowych czeskiego i polskiego. Spotkanie odbyło się 23. sierpnia br. w Warszawie. Przedstawiciele obu operatorów pod kierunkiem pana Henryka...

Więcej...

6 lipca 2012, 00:00

Informacja na temat prac ENTSO-E dotyczących Kodeksów Sieci w obszarze pracy systemu
Zgodnie z 3-letnim planem pracy w zakresie energii elektrycznej uzgodnionym przez KE, ACER i ENTSO-E, do połowy 2013 r. ENTSO-E opracuje i uzgodni z interesariuszami następujące Kodeksy Sieci w obszarze pracy systemu:

Więcej...

3 lipca 2012, 11:57

Informacja na temat publicznych konsultacji ENTSO-E projektu Kodeksu Sieci w zakresie przyłączeń odbiorców (ang. Demand Connection Code)
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 czerwca br. ENTSO-E rozpoczęło proces publicznych konsultacji projektu Kodeksu Sieci w zakresie przyłączeń odbiorców (ang. Demand Connection Code – DCC). Interesariusze mogą zgłaszać uwagi do dnia 12 września br. W ramach prowadzonych konsultacji ENTSO-E przewiduje otwarte Warsztaty informacyjne w dniu 9 sierpnia br. w Brukseli. Szczegóły dotyczące Warsztatów zostaną podane na stronach internetowych organizacji do połowy lipca br.

Więcej...

28 maja 2012, 00:00

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznej stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego
28 maja 2012 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotem Listu Intencyjnego są trzy inwestycje, a mianowicie budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów oraz budowy stacji 400 kV Siedlce Ujrzanów i stacji 400 kV Stanisławów, będących częścią Projektu Połączenie elektroenergetyczne...

Więcej...

28 maja 2012, 00:00

Umowa o przyłączenie do sieci bloku w Jaworznie
PSE Operator podpisał z Tauron Wytwarzanie umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Przyłączenie bloku 910 MW zaplanowano do stacji Byczyna, linią blokową 400 kV. Zgodnie z Umową przyłączenie nowego bloku w Elektrowni Jaworzno planowane jest na koniec 2016 r. Ze strony PSE Operator umowę podpisali: Henryk Majchrzak, prezes zarządu oraz Grzegorz Tomasik,...

Więcej...

24 maja 2012, 00:00

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznej stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego.
24 maja 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznej stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotem Listu Intencyjnego są dwie inwestycje, a mianowicie budowa linii 400 kV Ostrołęka - Łomża - Narew oraz rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV. Trasa linii przebiega przez tereny należące do miasta Ostrołęka i gminy Rzekuń. Ze strony PSE...

Więcej...

14 maja 2012, 00:00

PSE Operator na Europejskim Kongresie Gospodarczym
Od 14 do 16 maja 2012 trwa Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Podczas tego jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Centralnej odbędzie się trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ok. 6000 gości z Polski i z zagranicy. Tematyka ponad stu sesji i dyskusji obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. PSE...

Więcej...

Strona 34 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 661 - 680 z 840 rezultatów.