Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

23 marca 2015, 14:36

Implementacja mechanizmu łączenia rynków według projektu MRC Price Coupling

26 lutego 2015, 00:00

Krajowa Izba Odwoławcza oddalił odwołanie w przetargu na dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w GK PSE
19 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie trzech konsorcjów tj. Geomar, Sygnity, Hansa Luftbild; Globema, Helica, Tukaj Mapping Central Europe; Qumak, Apator Rector, Vismid) złożone na wybór przez PSE oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania na „Dostawę i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”. W postepowaniu, prowadzonym w trybie przetargu...

Więcej...

3 lutego 2015, 14:57

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju
PSE dołączyły do nielicznego w Polsce grona firm, które opracowują raporty zrównoważonego rozwoju zgodnie z międzynarodowym standardem G4 Global Reporting Initiative. Publikacja raportu jest naturalną konsekwencją wdrażania strategii Spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Opublikowany na początku 2015 r. Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE kompleksowo przedstawia sposób działania firmy oraz jej wpływ na gospodarkę, społeczeństwo oraz...

Więcej...

31 grudnia 2014, 00:00

Podpisanie umowy o świadczenie usługi praca interwencyjna
30 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. została podpisana umowa o świadczenie usługi praca interwencyjna pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A. a PSE S.A. Ze strony PGE Energia Odnawialna S.A. umowę podpisali: Maciej Górski, Prezes Zarządu oraz Piotr Brudnicki, Wiceprezes Zarządu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. reprezentowali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Piotr...

Więcej...

11 grudnia 2014, 00:00

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku w Elektrociepłowni Bydgoszcz
11 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., pomiędzy PSE S.A. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., została zawarta umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed, Członek Zarządu. PGE GiEK S.A. reprezentowali: Tadeusz Witos, Wiceprezes Zarządu...

Więcej...

9 grudnia 2014, 09:23

Prezes Zarządu PSE SA — Henryk Majchrzak członkiem Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa drugiej kadencji
ncji Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała na członków Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju następujące osoby: Jakuba Bednarka — przedstawiciela ministra właściwego do spraw wewnętrznych; Dr. Tomasza Jordana Kruka — przedstawiciela ministra właściwego do spraw nauki; Płk. Roberta Kurowskiego — przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej; Dr. inż. Henryka Majchrzaka — przedstawiciela środowisk gospodarczych reprezentujących sektor energetyczny, wskazanego...

Więcej...

27 października 2014, 00:00

Umowa o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy 1045,5 MW do sieci przesyłowej
24 października 2014 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zawarły ze spółką Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. umowę o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica do sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy zainstalowanej 1045,5 MW PSE S.A. wydały 25 października 2012 r. Przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica będzie realizowane w pięciu etapach i ma zostać zakończone do końca 2030...

Więcej...

23 października 2014, 15:25

NEGAWATY - kolejny przetarg rozstrzygnięty
W ramach realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania rozstrzygnięty został kolejny przetarg dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, PSE S.A. zadecydowały o wyborze najkorzystniejszych...

Więcej...

17 października 2014, 09:44

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony,...

Więcej...

13 października 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne na XI Kongresie Nowego Przemysłu
„Polska droga do Wspólnoty Energetycznej Europy — solidarność energetyczna, wspólny rynek, polityka klimatyczna” to temat debaty otwierającej XI Kongres Nowego Przemysłu, w której uczestniczył Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA Jaka jest polska wizja polityki energetycznej, jak wzmacniać polskie przesłanie Unii Energetycznej i jaka rolę ma pełnić Polska na mapie energetycznej UE, to wiodące zagadnienia debaty...

Więcej...

10 października 2014, 00:00

Ćwiczenia z zakresu zarzadzania kryzysowego realizowane w ramach testowania Systemu Zarzadzania Ciągłością Działania na terenie stacji elektroenergetycznej „MIŁOSNA” w Sulejówku
ulejówku Atak terrorystyczny, pożar autotransformatora z 80 tonami oleju, wybuchy i eksplozje na stacji elektroenergetycznej, a także pościg za podejrzanym pojazdem i ujęcie sprawców — to elementy scenariusza ćwiczeń, które 10 października 2014 roku odbyły się na terenie należącej do majątku PSE stacji elektroenergetycznej „Miłosna” w Sulejówku pod Warszawą. Dzięki, szybkiej wymianie informacji między służbami eksploatacyjnymi i dyspozytorskimi PSE oraz dobremu systemowi powiadamiania ratunkowego a także sprawności Jednostek...

Więcej...

9 października 2014, 00:00

Przewodnicząca Światowej Rady Energetycznej z wizytą w Polsce
1 października 2014 roku Marie-José Nadeau, Przewodnicząca Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council, WEC) spotkała się w Ministerstwie Gospodarki z Januszem Piechocińskim, Wicepremierem, Ministrem Gospodarki oraz Henrykiem Majchrzakiem, Przewodniczącym Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE), Prezesem Zarządu PSE SA. Głównym tematem spotkania było określenie możliwych obszarów współpracy...

Więcej...

8 sierpnia 2014, 12:59

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

30 lipca 2014, 00:00

Kolejny rekord zapotrzebowania na moc
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 30 lipca 2014 r. po raz kolejny w tym roku wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 21 804 MW.Na wysokie zapotrzebowanie na moc wpływ mają przede wszystkim utrzymujące się w lipcu br. bardzo wysokie temperatury. Tak duże obciążenie nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu...

Więcej...

29 lipca 2014, 00:00

Kolejny rekord obciążenia KSE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 29 lipca 2014 r. po raz kolejny w tym roku wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 21 763 MW.Wpływ na wysokie zapotrzebowanie na moc wpływ mają przede wszystkim utrzymujące się wysokie temperatury. Upalna pogoda sprawia, że znacząco zwiększa się korzystanie z urządzeń...

Więcej...

28 lipca 2014, 13:19

NEGAWATY - kolejny przetarg na zakup usługi
W ramach konsekwentnie realizowanego przez PSE programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania 23 lipca 2014 roku ogłoszony został kolejny przetarg dotyczący redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. Oczekiwany wolumen pozyskanych w ramach tego postepowania usług wynosi 200 MW. Usługa polega na ograniczeniu przez odbiorców poboru mocy w wyznaczonych przez Operatora...

Więcej...

28 lipca 2014, 00:00

Redakcja WPROST przeprasza PSE
Na łamach tygodnika WPROST z dnia 10 lutego 2014 r. opublikowany został artykuł p.t. "Sieci Prezesa", zawierający szereg nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji oraz zarzutów, odnoszących się do działalności PSE, jej pracowników i władz, w tym Prezesa Zarządu PSE Pana Henryka Majchrzaka. W związku z faktem, że publikacja ta rażąco naruszała dobra osobiste, w tym renomę,...

Więcej...

24 lipca 2014, 00:00

Cross-border redispatching
Wymiana międzyoperatorska energii pomiędzy PSE i operatorami sąsiednich systemów, w szczególności pomiędzy PSE i 50Hertz, jest realizowana jako środek zaradczy korygujący przepływy fizyczne wynikające z wymiany handlowej uczestników rynku. Celem wymiany międzyoperatorskiej jest zapewnienie warunków pracy sieci elektroenergetycznych, w ujęciu indywidualnym oraz jako systemów...

Więcej...

10 lipca 2014, 00:00

Rekordowe zapotrzebowanie na moc
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 8 lipca 2014 r. po raz kolejny w bieżącym sezonie wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 21 733 MW. Tak duże obciążenie, wynikające m.in. z bardzo wysokich temperatur, nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dotychczasowa rekordowa wartość dla...

Więcej...

2 lipca 2014, 00:00

Walne Zgromadzenie ENTSO-E - po raz pierwszy w Polsce!
1 lipca 2014 w Konstancinie - Jeziornie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie ENTSO-E. Organizacja w Polsce tak istotnego wydarzenia z udziałem przedstawicieli władz 41 europejskich operatorów systemów przesyłowych w Polsce była okazją dla uhonorowania 10-lecia działalności PSE, jako niezależnego OSP oraz 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. ENTSO-E - Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych...

Więcej...

Strona 31 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 601 - 620 z 840 rezultatów.