Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

17 listopada 2006, 00:00

Komisja przyjmuje nowe zasady zarządzania wymianą międzysystemową w UE
Komisja Europejska przyjęła 9 listopada 2006 r. zmodyfikowane wytyczne dotyczące zarządzania transgraniczną wymianą energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Wytyczne stanowią załącznik do Rozporządzenia 1228/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i wchodzą w życie 20 dni po opublikowaniu w oficjalnym biuletynie. Zawierają szereg zasad, których celem jest efektywne wykorzystanie europejskiej sieci elektroenergetycznej, z...

Więcej...

7 listopada 2006, 00:00

Informacja dodatkowa PSE-Operator S.A. na temat sytuacji zakłóceniowej w połączonych systemach UCTE w dniu 4 listopada 2006 r.
O godzinie 22:10 miało miejsce poważne zakłócenie w połączonych systemach UCTE, które było zainicjowane w północnej części systemu niemieckiego (w obszarze regulacyjnym E.ON Netz). Zakłócenie to doprowadziło do podziału systemu niemieckiego, a w dalszej kolejności podziału systemów UCTE na trzy części (zgodnie z rysunkiem 1).W poszczególnych częściach wystąpiło niezbilansowanie mocy, i tak: w części północno-wschodniej , w której znalazł się system polski wystąpiła znaczna...

Więcej...

6 listopada 2006, 00:00

Wstępna informacja nt. zakłócenia w pracy systemu UCTE w dniu 4 listopada 2006 r.
Publikujemy przetłumaczoną wersję wstępnej informacji nt. zakłócenia w pracy systemu UCTE w dniu 4 listopada 2006 r. zamieszczonej wczoraj w późnych godzinach wieczornych przez UCTE na stronie www.ucte.org Union for the Coordination of Transmission of Electricity 15 Boulevard Saint Michel, B-1040 Brussels, Belgium, Tel.: 32-2-741-6940, Fax: 32-2-741-6949, www.ucte.org PRESS RELEASE Contact: Marcel.Bial@ucte.org Ostatniej...

Więcej...

3 listopada 2006, 00:00

Stanowisko PSE-Operator S.A. wobec Zarysu Wstępnego Raportu z prac Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenergetycznym w roku 2006
Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym poniżej stanowiskiem PSE-Operator S.A. wobec Zarysu Wstępnego Raportu z prac Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenergetycznym w roku 2006. Dokumenty do pobrania: Stanowisko...

Więcej...

19 września 2006, 00:00

Standardowe specyfikacje funkcjonalne budowy stacji elektroenergetycznych
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 259/74/2006 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 14 września 2006 r. na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 19 września 2006 zostały opublikowane Standardowe specyfikacje funkcjonalne budowy stacji elektroenergetycznych wymienione poniżej: \"Lista sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kV\". \"Sygnały przesyłane między elektrownią,...

Więcej...

11 sierpnia 2006, 00:00

Dzień Energetyka 2006
W dniu święta wszystkich Energetyków, tych nisko- i wysokonapięciowych, pracujących \"pod napięciem\" oraz głoszących poglądy \"pod prąd\" - życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości, życzliwości i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Zarząd i Pracownicy PSE-Operator S.A.

Więcej...

2 sierpnia 2006, 00:00

Informacja o warunkach pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w okresie czerwca i lipca 2006 r.
List przewodni Pani Prezes Stefanii Kasprzyk: Warszawa, 2 sierpnia 2006 Szanowni Państwo, Jako osoba odpowiedzialna za operacyjne bezpieczeństwo i stabilną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) mam obowiązek ustosunkować się do artykułu p. Agnieszki Berger pt. \"Kryzys na życzenie\", który ukazał się w Pulsie Biznesu 31 lipca br. Z treści artykułu wynika, że Pan Profesor Władysław Mielczarski uważa, że za występujące ostatnio...

Więcej...

28 lipca 2006, 00:00

Instrukcje pracy systemów połączonych
W nawiązaniu do poprzedniego listu z dnia 1 czerwca 2005 roku, dostępnego na stronie PSE-Operator, dotyczącego opublikowania przez UCTE pierwszych części Instrukcji pracy systemów połączonych (ang. Operation Handbook) niniejszym pragnę Państwa poinformować o postępie w pracach nad tzw. pakietem bezpieczeństwa UCTE. Na projekt pakietu bezpieczeństwa składają się trzy zasadnicze elementy:...

Więcej...

12 lipca 2006, 00:00

Aktualna sytuacja w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że utrzymująca się na terenie całego kraju fala upałów powoduje znaczne utrudnienia w pracy sieci elektroenergetycznej i elektrowni.Szczególnym zagrożeniem dla możliwości pokrycia krajowego bilansu mocy jest rosnąca wielkość ubytków mocy dyspozycyjnej w elektrowniach, spowodowana wysokimi temperaturami jak również brakiem dostatecznej ilości wody chłodzącej. Dla...

Więcej...

26 czerwca 2006, 00:00

Stan zakłóceniowy w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
Informujemy, że w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych wystąpił stan zakłóceniowy w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w północno-wschodniej jego części. O przyczynach awarii poinformujemy po przeprowadzeniu analiz niezbędnych do jej wyjaśnienia. W załączeniu podajemy komunikat prasowy w tej sprawie.W dniu dzisiejszym o godzinie 13:09 wystąpiło zakłócenie w pracy Krajowego Systemu...

Więcej...

30 maja 2006, 00:00

Raport z realizacji Programu Zgodności
Inormujemy, że został opublikowany Raport z realizacji Programu Zgodności za rok 2005.Raport ten został przyjęty przez Zarząd PSE-Operator S.A. w dniu 17 marca 2006 (uchwała 69/21/2006) oraz został przesłany do Urzędu Regulacji Energetyki. URE opublikował raport w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki, Nr 14 (480) z dnia 31 marca 2006. ...

Więcej...

29 maja 2006, 00:00

Rozpoczęcie realizacji procesów rynku bilansującego zgodnie z IRiESP zatwierdzoną przez Prezesa URE, decyzją nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku
PSE-Operator S.A. informuje, że począwszy od doby handlowej 1 czerwca 2006 roku procesy rynku bilansującego będą wykonywane zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku. Przedmiotowa IRiESP jest dostępna na stronie internetowej PSE-Operator S.A., pod adresem: www.pse.pl .W szczególności należy zwrócić uwagę, że procesy zgłaszania danych handlowych i...

Więcej...

25 maja 2006, 15:56

Aktualizacja rocznej prognozy zdolności przesyłowych
Informujemy, że została zaktualizowana roczna prognoza zdolności przesyłowych na okres od lipca do grudnia 2006 roku.

Więcej...

5 kwietnia 2006, 00:00

Wniosek o zawarcie Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, iż w dziale - Dla Klienta / Dokumenty do pobrania / Wzory wniosków i umów / - opublikowany został nowy wzór Wniosku o zawarcie Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.

Więcej...

21 marca 2006, 00:00

Ceniony partner międzynarodowy
Jesteśmy częścią zgrupowania systemów europejskich Rozmowa ze Stefanią KASPRZYK, prezes Zarządu PSE-Operator S.A. Polski system elektroenergetyczny stał się częścią zachodnioeuropejskiej połączonej sieci elektroenergetycznej blisko 10 lat przed uzyskaniem przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej Tak, synchroniczne połączenie polskiego systemu elektroenergetycznego z...

Więcej...

15 marca 2006, 00:00

Raporty miesięczne z funkcjonowania KSE i RB
Uprzejmie informujemy, iż w naszym serwisie uruchomiony został moduł prezentujący \"Raporty miesięczne z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego\"

Więcej...

9 marca 2006, 00:00

Raport z funkcjonowania KSE i RB w 2005r.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym został opublikowany \"Raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku\"

Więcej...

7 marca 2006, 00:00

Nowa funkcjonalność serwisu - \"Zadaj pytanie\"
nie\" Jednym z priorytetów Spółki PSE-Operator jest zapewnienie przejrzystości swoich działań m.in. poprzez rzetelną i pełną informację.Dla wszystkich Państwa, którzy odwiedzają stronę internetową naszej Spółki i mają do nas pytania bezpośrednio związane z przedmiotem działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, dedykujemy dział \"Zadaj pytanie\". Na wszystkie...

Więcej...

1 stycznia 2006, 00:00

Publikacja IRiESP - część szczegółowa nr 1 RRB Energii Elektrycznej w Polsce
Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym została opublikowana Część szczegółowa nr 1 IRiESP: Regulamin Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce -Tekst jednolity uwzględniający zmiany instrukcji wprowadzone kartą aktualizacji nr 2/2005

Więcej...

22 grudnia 2005, 00:00

Zasady udostępniania zdolności przesyłowych w 2006 r. przed rozpoczęciem przetargów dobowych
PSE-Operator S.A. informuje, że ČEPS, a.s.; E.ON Netz GmbH; PSE-Operator S.A.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Vattenfall Europe Transmission GmbH rozpoczęły udostępnianie zdolności przesyłowych na wspólnych przekrojach granicznych zgodnie z opublikowanymi zasadami przetargów na rok 2006. Dotychczas odbył się przetarg roczny na rok 2006 i przetarg miesięczny na styczeń 2006 r. Termin rozpoczęcia przetargów dobowych i...

Więcej...

Strona 35 z 38
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 681 - 700 z 745 rezultatów.