Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

24 stycznia 2014, 00:00

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej farmy wiatrowej Silesia
24 stycznia 2014 r. w Konstancinie-Jeziornej została zawarta umowa pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi a EKO Energia Polska Sp. z o.o. o przyłączenie farmy wiatrowej Silesia do elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla farmy wiatrowej Silesia PSE wydały 14 czerwca 2012 r. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, oraz Cezary Szwed, Członek Zarządu....

Więcej...

23 stycznia 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię
Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizowaną Strategię Spółki. W dokumencie, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 20 grudnia 2013, określone zostały najważniejsze zadania stojące przed Spółką do 2020 roku. Kierunki działań strategicznych wynikają z roli i miejsca PSE zdefiniowanego w regulacjach prawnych i dokumentach korporacyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Spółki. ...

Więcej...

22 stycznia 2014, 13:49

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchamiają kolejną inwestycję sieciową w północno-zachodniej Polsce
21 stycznia 2014 r. w Szczecinie PSE S.A. i Pinggao Group Co. Ltd zawarły umowę na realizację inwestycji sieciowej obejmującej budowę linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik—Glinki wraz z rozbudową stacji Pomorzany 110 kV o rozdzielnię 220 kV. Ze strony PSE S.A. umowę podpisali: Henryk Majchrzak- Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed -Członek Zarządu, natomiast ze strony Pinggao Group: Zhu Jiahao, Vice General Manager of Pinggao Group Co.,...

Więcej...

21 stycznia 2014, 14:42

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie zachodniopomorskim
PSE oraz Wojewoda Zachodniopomorski i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a także przedstawiciele lokalnych samorządów 21 stycznia 2014 r. podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Priorytetowe zadanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jakim jest zapewnienie dostaw...

Więcej...

23 grudnia 2013, 00:00

Interwencyjna rezerwa zimna - rozstrzygniecie przetargu PSE
454 MW mocy z dwóch bloków Zespołu Elektrowni Dolan Odra - to pierwsza część interwencyjnej rezerwy zimnej pozyskanej przez Operatora Systemu Przesyłowego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, opublikowanego 6 czerwca 2013 roku. Uchwałę o zatwierdzeniu wyników przetargu na zakup usługi interwencyjnej rezerwy zimnej Zarząd PSE podjął 18 grudnia...

Więcej...

20 grudnia 2013, 19:37

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A....

Więcej...

20 grudnia 2013, 19:13

Publikacja Aktualizacji nr 2 Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z Kartą aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP — Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi wchodzącą w życie z dniem 01 stycznia 2014 r., na stronie internetowej została opublikowana aktualizacja nr 2, Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Opublikowana aktualizacja nie wprowadza zmian w schematach walidacji standardów technicznych systemu WIRE....

Więcej...

20 grudnia 2013, 11:39

NEGAWATY - kolejny przetarg na zakup usługi "Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP"
OSP" W ramach konsekwentnie realizowanego przez PSE programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania, 18 grudnia 2013 roku ogłoszony został przetarg dotyczący redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. Oczekiwany wolumen pozyskanych w ramach tego postępowania usług wynosi 200 MW. Usługa polega na ograniczeniu przez odbiorców poboru mocy, w wyznaczonych przez Operatora Systemu Przesyłowego czterech godzinach, o zadeklarowany...

Więcej...

18 grudnia 2013, 18:50

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP-Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 18 grudnia 2013 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4320-2(27)/2010/2013/JRz z dnia 10 grudnia 2013 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS...

Więcej...

18 grudnia 2013, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DRE-4211-32(18)/2013/4988/X/BTS/KGo zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2014 r.Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2013 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr 229(1574) 17 grudnia 2013 r. Stosownie do art....

Więcej...

5 grudnia 2013, 09:38

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy dla realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn — Police na linię kablową"
kablową" 4 grudnia 2013 r. PSE opublikowały ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na realizację przebudowy odcinka linii 220 kV Morzyczyn — Police w celu usunięcia kolizji z przebiegiem morskiego toru wodnego Świnoujście — Szczecin. Uruchomienie procedury związanej z wyłonieniem firmy wykonawczej, to kolejny krok zmierzający do realizacji zawartego w październiku br. porozumienia pomiędzy PSE SA i firmą BILFINFER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o., która na terenie zakupionym od Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A....

Więcej...

29 listopada 2013, 00:00

Porozumienie z Lasami Państwowymi zawarte!
29 listopada 2013 r. w Puszczykowie k/Poznania zostało podpisane porozumienie pomiędzy PSE i siedemnastoma regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych. Dotyczy ono współpracy przy ustanawianiu służebności przesyłu na rzecz PSE, a także rozliczenia kosztów korzystania z gruntów leśnych w latach 2006 — 2013. Część linii przesyłowych należących do PSE przebiega przez tereny będące w zarządzie Lasów...

Więcej...

5 listopada 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchamiają kolejną inwestycję sieciową w północnej Polsce
5 listopada 2013 r. PSE S.A. i Pinggao Group Co. Ltd zawarły umowę na budowę linii 400 kV Żydowo Kierzkowo — Słupsk, budowę stacji Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją (auto)transformatora 220/110 kV. Ze strony PSE S.A. umowę podpisali: Henryk Majchrzak- Prezes Zarządu oraz Krzysztof Ksyta -Członek Zarządu, natomiast ze strony Pinggao Group: pełnomocnik — LiXiao. W uroczystości wziął udział także Wiceprezes Pinggao Group, dyrektor generalny ds....

Więcej...

7 października 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA uzyskały Certyfikat Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
Uroczystość wręczenia Certyfikatu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania miała miejsce 4 października br. podczas Pierwszego Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, które odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Prezes Zarządu PSE, Henryk Majchrzak odebrał Certyfikat z rąk przedstawiciela British Standards Institution (BSI). Certyfikat nr BCMS 600725 w zakresie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych...

Więcej...

2 września 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zmieniają logo
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zmieniają znak graficzny. Nowy logotyp jest nowoczesny, prosty i wpisuje się w światowe tendencje komunikacji wizualnej. Zmieniające się otoczenie oraz dynamiczny rozwój wszystkich obszarów działalności PSE wpłynęły na decyzję o unowocześnieniu identyfikacji wizualnej Spółki. Celem nowego logo jest nie tylko lepsza rozpoznawalność marki, ale — przede wszystkim -...

Więcej...

26 sierpnia 2013, 14:11

Kolejne kroki w integracji rynków Czech, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Węgier
Zgodnie z podpisanym 11 lipca br. Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynku dnia następnego, Komitet Sterujący 5M MC składający się z przedstawicieli urzedów regulacyjnych (ERÚ, URE, ANRE, URSO i HEA), operatorów systemów przesyłowych (ČEPS, PSE, Transelectrica, SEPS i MAVIR) oraz giełd energii (OTE, OKTE, HUPX, TGE i OPCOM) z Czech, Słowacji, Wegier,...

Więcej...

20 sierpnia 2013, 00:00

UWAGA: FAŁSZYWE FAKTURY!
W związku z powzięciem informacji o przesyłaniu do szkół i innych instytucji fałszywych faktur za przesył energii elektrycznej, wystawianych pod szyldem Polskich Sieci Elektroenergetycznych informujemy, że PSE SA nie wystawiają faktur za usługę przesyłu energii elektrycznej podmiotom przyłączonym do sieci niskiego i średniego napięcia . Opłata za przesył zazwyczaj jest...

Więcej...

6 sierpnia 2013, 11:25

PSE, RWE i PGE zacieśniają współpracę w zakresie rozwoju sieci i zwiększenia niezawodności zasilania Warszawy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A., PGE Dystrybucja S. A. i RWE Stoen Operator Sp. z o. o. podpisały 29 lipca 2013 r. List Intencyjny dotyczący współpracy operatorskiej przy realizacji Projektu, którego głównym celem jest rozwój sieci, który wpłynie na poprawę niezawodności zasilania Klientów w aglomeracji warszawskiej oraz ograniczenie kosztów świadczenia usług systemowych dla mieszkańców Warszawy. W ramach Projektu, w pierwszej kolejności, zostanie...

Więcej...

24 lipca 2013, 00:00

PSE liderem inwestycji w sektorze
Aktywna działalność PSE w obszarze nowych inwestycji w infrastrukturę przesyłową została doceniona - Polskie Sieci Elektroenergetyczne są jednym z liderów Raportu na temat polskiego rynku inwestycji przemysłowych przygotowanego przez redakcję portalu Kompasinwestycji.pl . Raport opublikowano na łamach magazynu "Builder". Polskie Sieci Elektroenergetyczne znalazły się na...

Więcej...

17 lipca 2013, 00:00

Komitet Sterujący 5M MC ogłasza publiczne konsultacje
Komitet Sterujący 5M MC - Projektu przyłączenia rynków Polski i Rumunii do mechanizmu Market Coupling CZ-SK-HU - ogłasza publiczne konsultacje. Odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu pytania należy udzielić poprzez załączony formularz i przesłać na adres e-mail: GCTsurvey@tge.pl do dnia 24 lipca br . Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

Strona 33 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 641 - 660 z 840 rezultatów.