Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

13 maja 2015, 00:00

PSE i PGNIG TERMIKA podpisały umowę o przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej nowego bloku w Elektrociepłowni Żerań
13 maja 2015 r. PSE SA zawarły z PGNiG TERMIKA SA umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. Ze strony PSE SA Umowę podpisali: Henryk Majchrzak — Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed — Członek Zarządu. PGNiG TERMIKA SA reprezentowali: Marek Dec — Prezes Zarządu oraz Jacek Chodkowski — Członek Zarządu. Dla przyłączenia bloku gazowo-parowego o mocy ok. 500 MW w Elektrociepłowni Żerań do sieci przesyłowej niezbędne jest wybudowanie...

Więcej...

11 maja 2015, 00:00

Polsko-japońska umowa o współpracy w zakresie rozwoju inteligentnych sieci i magazynowania energii elektrycznej
7 maja 2015 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej współpracy w zakresie rozwoju inteligentnych sieci w Polsce, pomiędzy PSE S.A., Energa Operator S.A., Energa Wytwarzanie S.A. oraz Hitachi, Ltd, które reprezentuje konsorcjum japońskich firm - Hitachi Chemical Co., Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation oraz Japan Research Institute, Limited. Zawarta umowa dotyczy przeprowadzenia studium wykonalności...

Więcej...

8 maja 2015, 00:00

Pierwszy przesuwnik fazowy jest już montowany na transgranicznej stacji elektroenergetycznej Mikułowa
4 maja br. na stację elektroenergetyczną 400/220/110 kV Mikułowa, znajdującą się w powiecie zgorzeleckim, przy granicy polsko-niemieckiej, dostarczono pierwszy z czterech docelowych przesuwników fazowych i rozpoczęto jego montaż. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Siemens Sp. z o.o. podpisały kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych na liniach transgranicznych 10 lutego 2014 r. Umowa obejmuje prace związane z ...

Więcej...

30 kwietnia 2015, 00:00

Zwiedzanie stacji elektroenergetycznej Ołtarzew
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zapraszają do zwiedzania stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew. Stacja jest częścią krajowego systemu elektroenergetycznego, poza dniami otwartymi nieodstępna dla zwiedzających. Zwiedzanie odbywa się w ramach akcji promującej projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Co będzie można zobaczyć?  autotransformatory o największej mocy...

Więcej...

28 kwietnia 2015, 00:00

Konkurs pt. Samorząd Przyjazny Energii
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Samorząd Przyjazny Energii” , organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, skupiające największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Systemu Przesyłowego, tj. ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs...

Więcej...

24 kwietnia 2015, 00:00

Kolejne zakończone inwestycje w strategicznym projekcie budowy Połączenia Elektroenergetycznego Polska — Litwa
itwa W dniu 24 kwietnia 2015 roku, z udziałem Janusza Piechocińskiego — wicepremiera i ministra gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej Łomża położonej we wsi Stare Modzele, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji linii 400 kV Narew — Ostrołęka oraz całkowicie nowej stacji Łomża. Stacja elektroenergetyczna (SE) 400 kV Łomża to kolejny po stacji Ołtarzew...

Więcej...

21 kwietnia 2015, 00:00

Memorandum of Understanding w sprawie LitPol Link przybliża handel energią pomiędzy Polską i Litwą
20 kwietnia 2015 zostało podpisane Memorandum of Understanding (MoU) w sprawie wspólnych zasad handlu energią na nowym połączeniu elektroenergetycznym LitPol Link pomiędzy Polską i Litwą, planowanym do uruchomienia do końca 2015 r. Memorandum podpisane przez operatorów systemów przesyłowych w Polsce - PSE SA i Litwie - Litgrid AB, a także giełdy energii działające w Polsce - TGE i na Litwie - Nordpool Spot, określa podstawowe zasady prowadzenia...

Więcej...

27 marca 2015, 00:00

Świadczenie usług konserwacji i serwisu agregatów prądotwórczych wraz z paliwową instalacją zasilającą
Zapraszamy Wykonawców do udziału w przetargu niepublicznym, nieograniczonym i złożenia oferty na realizację zamówienia: "Świadczenie usług konserwacji i serwisu agregatów prądotwórczych wraz z paliwową instalacją zasilającą". Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

23 marca 2015, 14:36

Implementacja mechanizmu łączenia rynków według projektu MRC Price Coupling

26 lutego 2015, 00:00

Krajowa Izba Odwoławcza oddalił odwołanie w przetargu na dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w GK PSE
19 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie trzech konsorcjów tj. Geomar, Sygnity, Hansa Luftbild; Globema, Helica, Tukaj Mapping Central Europe; Qumak, Apator Rector, Vismid) złożone na wybór przez PSE oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania na „Dostawę i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”. W postepowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została...

Więcej...

3 lutego 2015, 14:57

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju
PSE dołączyły do nielicznego w Polsce grona firm, które opracowują raporty zrównoważonego rozwoju zgodnie z międzynarodowym standardem G4 Global Reporting Initiative. Publikacja raportu jest naturalną konsekwencją wdrażania strategii Spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Opublikowany na początku 2015 r. Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE kompleksowo przedstawia sposób działania firmy oraz jej wpływ na gospodarkę, społeczeństwo oraz...

Więcej...

31 grudnia 2014, 00:00

Podpisanie umowy o świadczenie usługi praca interwencyjna
30 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. została podpisana umowa o świadczenie usługi praca interwencyjna pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A. a PSE S.A. Ze strony PGE Energia Odnawialna S.A. umowę podpisali: Maciej Górski, Prezes Zarządu oraz Piotr Brudnicki, Wiceprezes Zarządu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. reprezentowali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Piotr...

Więcej...

11 grudnia 2014, 00:00

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku w Elektrociepłowni Bydgoszcz
11 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., pomiędzy PSE S.A. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., została zawarta umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed, Członek Zarządu. PGE GiEK S.A. reprezentowali: Tadeusz Witos, Wiceprezes Zarządu...

Więcej...

9 grudnia 2014, 09:23

Prezes Zarządu PSE SA — Henryk Majchrzak członkiem Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa drugiej kadencji
ncji Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała na członków Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju następujące osoby: Jakuba Bednarka — przedstawiciela ministra właściwego do spraw wewnętrznych; Dr. Tomasza Jordana Kruka — przedstawiciela ministra właściwego do spraw nauki; Płk. Roberta Kurowskiego — przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej; Dr. inż. Henryka Majchrzaka — przedstawiciela środowisk gospodarczych reprezentujących sektor energetyczny, wskazanego...

Więcej...

27 października 2014, 00:00

Umowa o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy 1045,5 MW do sieci przesyłowej
24 października 2014 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zawarły ze spółką Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. umowę o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica do sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy zainstalowanej 1045,5 MW PSE S.A. wydały 25 października 2012 r. Przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica będzie realizowane w pięciu etapach i ma zostać zakończone do końca 2030...

Więcej...

23 października 2014, 15:25

NEGAWATY - kolejny przetarg rozstrzygnięty
W ramach realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania rozstrzygnięty został kolejny przetarg dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, PSE S.A. zadecydowały o wyborze najkorzystniejszych...

Więcej...

17 października 2014, 09:44

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony,...

Więcej...

13 października 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne na XI Kongresie Nowego Przemysłu
„Polska droga do Wspólnoty Energetycznej Europy — solidarność energetyczna, wspólny rynek, polityka klimatyczna” to temat debaty otwierającej XI Kongres Nowego Przemysłu, w której uczestniczył Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA Jaka jest polska wizja polityki energetycznej, jak wzmacniać polskie przesłanie Unii Energetycznej i jaka rolę ma pełnić Polska na mapie energetycznej UE, to wiodące zagadnienia debaty...

Więcej...

10 października 2014, 00:00

Ćwiczenia z zakresu zarzadzania kryzysowego realizowane w ramach testowania Systemu Zarzadzania Ciągłością Działania na terenie stacji elektroenergetycznej „MIŁOSNA” w Sulejówku
ulejówku Atak terrorystyczny, pożar autotransformatora z 80 tonami oleju, wybuchy i eksplozje na stacji elektroenergetycznej, a także pościg za podejrzanym pojazdem i ujęcie sprawców — to elementy scenariusza ćwiczeń, które 10 października 2014 roku odbyły się na terenie należącej do majątku PSE stacji elektroenergetycznej „Miłosna” w Sulejówku pod Warszawą. Dzięki, szybkiej wymianie informacji między służbami eksploatacyjnymi i dyspozytorskimi PSE oraz dobremu systemowi powiadamiania ratunkowego a także sprawności Jednostek...

Więcej...

9 października 2014, 00:00

Przewodnicząca Światowej Rady Energetycznej z wizytą w Polsce
1 października 2014 roku Marie-José Nadeau, Przewodnicząca Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council, WEC) spotkała się w Ministerstwie Gospodarki z Januszem Piechocińskim, Wicepremierem, Ministrem Gospodarki oraz Henrykiem Majchrzakiem, Przewodniczącym Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE), Prezesem Zarządu PSE SA. Głównym tematem spotkania było określenie możliwych obszarów współpracy...

Więcej...

Strona 23 z 35
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 441 - 460 z 690 rezultatów.