Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

26 marca 2014, 00:00

PSE pozyskały łącznie 830 MW interwencyjnej rezerwy zimnej
376 MW mocy z bloków Elektrowni Siersza oraz Stalowa Wola - to druga część interwencyjnej rezerwy zimnej pozyskanej przez Operatora Systemu Przesyłowego w wyniku postępowania przetargowego, ogłoszonego 2 stycznia 2014 roku. Łącznie z mocą pozyskaną w pierwszym przetargu, od 2016r. przez okres od 2 do 4 lat, Operator Systemu Przesyłowego będzie dysponował 830 MW mocy źródeł interwencyjnej rezerwy zimnej. Umowa z...

Więcej...

12 marca 2014, 00:00

PSE i 50Hertz podpisały umowę w sprawie przesuwników fazowych.
Umowa ws. przesuwników fazowych między operatorami systemów przesyłowych Polski (PSE) i Niemiec (50Hertz) ważnym krokiem na drodze do zintegrowanego rynku energii elektrycznej w Europie. Porozumienie umożliwiające rozwiązanie problemu nieplanowych przepływów energii elektrycznej zostało osiągnięte: w dniu dzisiejszym operatorzy systemów przesyłowych Polski, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., (PSE) i Niemiec,...

Więcej...

26 lutego 2014, 00:00

ENTSO-E zaprasza na warsztaty regionalne dotyczące Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej 2014
W ramach przygotowań do publikacji Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej 2014 (TYNDP) ENTSO-E organizuje publiczne warsztaty w sześciu Grupach Regionalnych: Grupa Regionalna Baltic Sea, 18 marca 2014 r., Sztokholm Grupa Regionalna Continental Central South, 20 marca 2014 r., Rzym Grupa Regionalna Continental South West, 25 marca 2014 r., Lizbona Grupa Regionalna Continental Central East, 26 marca 2014 r., Bratysława Grupa Regionalna...

Więcej...

17 lutego 2014, 00:00

Informacja ws. darowizn
W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie zostały przekazane podczas konferencji prasowej posłów jednego z ugrupowań politycznych, informuję że: Zasady przyznawania darowizn w PSE S.A. są bardzo przejrzyste, oparte o dwustopniowy system opiniowana. Wpływające wnioski są szczegółowo analizowane, zanim rekomendacje dotyczące przekazania zostaną przedstawione władzom...

Więcej...

11 lutego 2014, 00:00

Oświadczenie Zarządu PSE S.A.
Artykuł „Sieci Prezesa” zamieszczony w tygodniku WPROST nr 7 z dnia 10 lutego 2014 roku, zawiera szereg nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji oraz zarzutów, odnoszących się do działalności spółki, jej pracowników i władz, w tym Prezesa Zarządu PSE Henryka Majchrzaka.Zarówno treść jak i forma artykułu wyraźnie wskazują na przyjęty cel publikacji w postaci udowodnienia z góry...

Więcej...

10 lutego 2014, 00:00

Podpisanie umowy na dostawę przesuwników fazowych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Siemens Sp. z o.o. podpisały 10 lutego 2014 r. kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych. Umowa obejmuje również prace związane z ich zaprojektowaniem. Całkowita wartość netto umowy wynosi 349 milionów złotych. Dzięki działaniu przesuwników możliwe będzie kontrolowanie przepływu energii pomiędzy Polską a Niemcami. Pierwsze...

Więcej...

5 lutego 2014, 12:22

Kolejne dofinansowanie dla Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska — Litwa
itwa Komisja Europejska potwierdziła przyznanie ponad 120 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko dla budowy stacji elektroenergetycznej Siedlce Ujrzanów oraz linii elektroenergetycznej Miłosna-Siedlce Ujrzanów. Inwestycje te są elementem realizowanego przez PSE Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska — Litwa. Budowa połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą jest szczególnie ważnym zadaniem...

Więcej...

24 stycznia 2014, 15:53

Komunikat dotyczący Kart aktualizacji IRiESP
Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, oraz Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procesu...

Więcej...

24 stycznia 2014, 00:00

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej farmy wiatrowej Silesia
24 stycznia 2014 r. w Konstancinie-Jeziornej została zawarta umowa pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi a EKO Energia Polska Sp. z o.o. o przyłączenie farmy wiatrowej Silesia do elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla farmy wiatrowej Silesia PSE wydały 14 czerwca 2012 r. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, oraz Cezary Szwed, Członek Zarządu....

Więcej...

23 stycznia 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię
Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizowaną Strategię Spółki. W dokumencie, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 20 grudnia 2013, określone zostały najważniejsze zadania stojące przed Spółką do 2020 roku. Kierunki działań strategicznych wynikają z roli i miejsca PSE zdefiniowanego w regulacjach prawnych i dokumentach korporacyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Spółki. ...

Więcej...

22 stycznia 2014, 13:49

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchamiają kolejną inwestycję sieciową w północno-zachodniej Polsce
21 stycznia 2014 r. w Szczecinie PSE S.A. i Pinggao Group Co. Ltd zawarły umowę na realizację inwestycji sieciowej obejmującej budowę linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik—Glinki wraz z rozbudową stacji Pomorzany 110 kV o rozdzielnię 220 kV. Ze strony PSE S.A. umowę podpisali: Henryk Majchrzak- Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed -Członek Zarządu, natomiast ze strony Pinggao Group: Zhu Jiahao, Vice General Manager of Pinggao Group Co.,...

Więcej...

21 stycznia 2014, 14:42

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie zachodniopomorskim
PSE oraz Wojewoda Zachodniopomorski i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a także przedstawiciele lokalnych samorządów 21 stycznia 2014 r. podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Priorytetowe zadanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jakim jest zapewnienie dostaw...

Więcej...

23 grudnia 2013, 00:00

Interwencyjna rezerwa zimna - rozstrzygniecie przetargu PSE
454 MW mocy z dwóch bloków Zespołu Elektrowni Dolan Odra - to pierwsza część interwencyjnej rezerwy zimnej pozyskanej przez Operatora Systemu Przesyłowego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, opublikowanego 6 czerwca 2013 roku. Uchwałę o zatwierdzeniu wyników przetargu na zakup usługi interwencyjnej rezerwy zimnej Zarząd PSE podjął 18 grudnia...

Więcej...

20 grudnia 2013, 19:37

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A....

Więcej...

20 grudnia 2013, 19:13

Publikacja Aktualizacji nr 2 Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z Kartą aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP — Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi wchodzącą w życie z dniem 01 stycznia 2014 r., na stronie internetowej została opublikowana aktualizacja nr 2, Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Opublikowana aktualizacja nie wprowadza zmian w schematach walidacji standardów technicznych systemu WIRE....

Więcej...

20 grudnia 2013, 11:39

NEGAWATY - kolejny przetarg na zakup usługi "Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP"
OSP" W ramach konsekwentnie realizowanego przez PSE programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania, 18 grudnia 2013 roku ogłoszony został przetarg dotyczący redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. Oczekiwany wolumen pozyskanych w ramach tego postępowania usług wynosi 200 MW. Usługa polega na ograniczeniu przez odbiorców poboru mocy, w wyznaczonych przez Operatora Systemu Przesyłowego czterech godzinach, o zadeklarowany...

Więcej...

18 grudnia 2013, 18:50

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP-Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 18 grudnia 2013 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4320-2(27)/2010/2013/JRz z dnia 10 grudnia 2013 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS...

Więcej...

18 grudnia 2013, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DRE-4211-32(18)/2013/4988/X/BTS/KGo zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2014 r.Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2013 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr 229(1574) 17 grudnia 2013 r. Stosownie do art....

Więcej...

5 grudnia 2013, 09:38

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy dla realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn — Police na linię kablową"
kablową" 4 grudnia 2013 r. PSE opublikowały ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na realizację przebudowy odcinka linii 220 kV Morzyczyn — Police w celu usunięcia kolizji z przebiegiem morskiego toru wodnego Świnoujście — Szczecin. Uruchomienie procedury związanej z wyłonieniem firmy wykonawczej, to kolejny krok zmierzający do realizacji zawartego w październiku br. porozumienia pomiędzy PSE SA i firmą BILFINFER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o., która na terenie zakupionym od Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A....

Więcej...

29 listopada 2013, 00:00

Porozumienie z Lasami Państwowymi zawarte!
29 listopada 2013 r. w Puszczykowie k/Poznania zostało podpisane porozumienie pomiędzy PSE i siedemnastoma regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych. Dotyczy ono współpracy przy ustanawianiu służebności przesyłu na rzecz PSE, a także rozliczenia kosztów korzystania z gruntów leśnych w latach 2006 — 2013. Część linii przesyłowych należących do PSE przebiega przez tereny będące w zarządzie Lasów...

Więcej...

Strona 25 z 35
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 481 - 500 z 690 rezultatów.