Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

16 listopada 2017, 13:24

Wyłączenie poprzedniej wersji serwisu internetowego PSE
W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów uprzejmie przypominamy, że 22 listopada 2017 r. zostanie wyłączona poprzednia wersja serwisu internetowego PSE dostępna tymczasowo pod adresem:  http://arch.pse.pl Adres kontaktowy w sprawie strony internetowej PSE: www@pse.pl

Więcej...

13 listopada 2017, 16:43

Statuetka „Tourist Owl” dla animacji PSE! 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały uhonorowane za stworzenie wartościowego dla nauki dokumentu, związanego ze zrównoważonym rozwojem - film animowany “Skąd bierze się energia elektryczna?” – Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE 2016 , zaprezentowany podczas 12t edycji Festiwalu FilmAT, zdobył statuetkę "Tourist Owl". ...

Więcej...

13 listopada 2017, 15:31

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r., znak DRR.WRE.7128.22.2017.ŁW, zatwierdzającej wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) i wymagań jej dotyczących oraz w sprawie metody podziału kosztów jej ustanowienia i obsługi
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL Na podstawie art. 49 Rozporządzenia 2016/1719 wszyscy OSP zostali zobowiązani do opracowania wspólnego wniosku w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji ( ang. Single Allocation Platform...

Więcej...

13 listopada 2017, 14:01

Publiczne konsultacje propozycji metody tworzenia wspólnych modeli sieci
Operatorzy systemów przesyłowych zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji metody tworzenia wspólnych modeli sieci (ang. Common Grid Model Methodology – CGMM ) na następny rok oraz na dzień następny i dzień bieżący, zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii...

Więcej...

13 listopada 2017, 13:50

Wiodące firmy i partnerzy naukowi spotykają się w Dublinie, by wziąć udział w najważniejszej inicjatywie UE na rzecz energii odnawialnej
Dublin, 10 listopada - Ponad 100 przedstawicieli wiodących europejskich firm energetycznych, uniwersytetów oraz partnerów badawczych i technologicznych spotkało się w ubiegłym tygodniu w Dublinie na inauguracyjnym spotkaniu unijnego projektu pn.: Ogólnoeuropejski system z efektywnym, skoordynowanym wykorzystaniem elastyczności w celu integracji dużej części OZE (EU-SysFlex). Gospodarzem spotkania był irlandzki operator sieci energetycznej EirGrid, który...

Więcej...

9 listopada 2017, 14:17

Dla wolności zasłużeni
Polscy elektrycy, elektrotechnicy i energetycy, którzy w ogromnym stopniu stworzyli gospodarcze, przemysłowe i naukowe fundamenty II Rzeczpospolitej, nigdy – ani w 1918 r., ani w strasznych czasach niemieckiej okupacji – nie stracili z oczu najważniejszego celu, jakim zawsze była dla nich wolna Polska. 16 listopada 1918 r. Józef Piłsudski...

Więcej...

8 listopada 2017, 16:05

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 16 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2, zatwierdzającej regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL Na podstawie art. 31 Rozporządzenia 2016/1719 OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), w którym istnieją długoterminowe prawa...

Więcej...

8 listopada 2017, 12:23

Kolejny sukces ekspercki PSE: Przedstawiciel polskiego Operatora Systemu Przesyłowego objął wysoką funkcję w strukturach NATO!
Tomasz Szewczyk, wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA, został wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych – Industrial Resources and Communications Services Group (IRCSG), działającej w ramach Komitetu Planowania Cywilnego NATO na wypadek Nadzwyczajnych Zagrożeń – NATO Civil Emergency Planning Committee (CEPC). Tomasz Szewczyk zawodowo zajmuje się kwestiami...

Więcej...

7 listopada 2017, 11:24

Witamy w nowym serwisie internetowym PSE S.A.
Od dziś zapraszamy Państwa do korzystania z nowej odsłony naszego serwisu internetowego. Układ graficzny oraz nowe funkcjonalności przygotowano w oparciu o najnowsze trendy i z uwzględnieniem potrzeb odbiorców serwisu PSE. Nowoczesna platforma technologiczna znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz umożliwia korzystanie z niego także na urządzeniach mobilnych. ...

Więcej...

3 listopada 2017, 14:58

PSE ogłaszają rozpoczęcie prac w ramach projektu EU-SysFlex
Z początkiem listopada 2017 roku PSE rozpoczęły realizację projektu badawczego pn. „Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES”, prowadzonego przez konsorcjum EU-SysFlex. W celu realizacji projektu PSE podpisały 4 września br. umowę konsorcjum z 33 partnerami z 15 krajów. Kolejnym krokiem było zawarcie w dniu 28 września br. z Komisją Europejską...

Więcej...

3 listopada 2017, 13:11

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 2 października 2017 r. numer 03/2017, zatwierdzającej ujednolicony regulamin alokacji długoterminowych praw przesyłowych (HAR) oraz decyzji Prezesa URE z dnia 17 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.44.2017.PSt, zatwierdzającej wymagania regionalne dla CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL Na podstawie art. 51 Rozporządzenia 2016/1719 wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do opracowania propozycji ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych. Propozycja została przyjęta przez wszystkich OSP w dniu 10 kwietnia 2017 r. pod nazwą: „Propozycja wszystkich OSP dotycząca ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw...

Więcej...

3 listopada 2017, 08:09

Zmiany w składzie Zarządu PSE
Informujemy, że 31 października 2017 roku decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wiceprezes Zarządu pan Stanisław Skoczylas przestał pełnić swoją funkcję w Zarządzie PSE S.A. Jednocześnie tego samego dnia, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, został powołany pan Jakub Kozera. Jakub Kozera jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Stosunki...

Więcej...

31 października 2017, 16:00

Publiczne konsultacje propozycji metody określającej kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych
W dniu 14 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: „Wytyczne SO GL”). PSE S.A. oraz pozostali operatorzy zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji metody określającej kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych ( ang. Key Organisational Requirements, Roles and...

Więcej...

16 października 2017, 15:00

PSE zawarły z PGE umowę za 310 mln zł
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółką z Grupy PGE, umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2018 r. Wartość kontraktu wynosi 310 mln zł. Podpisanie umowy nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne przetargu nieograniczonego dotyczącego...

Więcej...

9 października 2017, 11:30

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zainwestują w Radomiu nie mniej niż 15 mln złotych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wybudują w Radomiu swoją nową siedzibę. Powstanie ona na terenie, który spółka wydzierżawiła od miasta na 40 lat. Po przeprowadzce z obecnego budynku przy ulicy Żeromskiego, wzrośnie liczba zatrudnionych osób. Nowa siedziba Polskich Sieci Elektroenergetycznych powstanie przy ulicy Anny Walentynowicz, na działce o powierzchni 3,2 ha. To teren, który Rada Miejska zgodziła się...

Więcej...

29 września 2017, 15:20

Rozpoczęto projekt dotyczący dynamicznego studium, które określi techniczne warunki synchronizacji krajów Bałtyckich z systemem Europy Kontynentalnej
Przedstawiciele czterech operatorów systemów przesyłowych (PSE, Litgrid, AST i Elering) spotkali się w piątek, 29 września 2017 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Konstancinie-Jeziornie, w celu rozpoczęcia projektu związanego z dynamicznym studium, które pozwoli określić warunki techniczne synchronizacji państw bałtyckich z systemem kontynentalnej Europy. Podczas tego spotkania zainicjowano uruchomienie projektu i uzgodniono skład Komitetu Sterującego oraz grupy ekspertów, którzy będą...

Więcej...

15 września 2017, 13:00

Informacja OSP w sprawie opracowania wstępnej propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
(Kodeks Sieci RfG) i rozpoczęcia procesu konsultacji z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) i opiniowania propozycji wymogów. PSE S.A. informują, że opracowały wstępną propozycję wymogów dla modułów wytwarzania energii, do których opracowania operatorzy systemów przesyłowych (OSP) i operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) są zobowiązani na podstawie art. 7 ust. 3 tego Kodeksu: LINK . Jednocześnie zapraszamy OSD do wzięcia udziału w procesie konsultacji oraz inne podmioty sektora energetycznego do opiniowania wstępnej propozycji wymogów dla modułów wytwarzania...

Więcej...

11 września 2017, 12:03

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. współorganizatorem i partnerem konkursu "Samorząd Przyjazny Energii"
rgii" Pula nagród w wysokości 90 tysięcy złotych oraz tytuły „Samorządu przyjaznego energii” czekają na gminy, które w minionym roku zrealizowały ciekawe projekty z zakresu energetyki. Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu: Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator, Tauron Dystrybucja, pod...

Więcej...

11 września 2017, 10:49

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Interwencyjnych Programów DSR
W związku z zakończeniem testów w Programie Gwarantowanym oraz dalszymi pracami rozwojowymi dot. usługi redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP (Interwencyjne Programy DSR) zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno-konsultacyjne mające na celu wymianę doświadczeń i spostrzeżeń oraz propozycji udoskonalenia usługi IP DSR. Spotkanie odbędzie się 27 września 2017...

Więcej...

5 września 2017, 12:29

Profesor Leszek Jesień, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE - członkiem Rady Nadzorczej TSCNET!
Profesor Leszek Jesień, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE, został wybrany na członka Rady Nadzorczej spółki TSCNET Services GmbH. Nowe stanowisko będzie piastował przez ponad 3-letnią kadencję, do 31 grudnia 2020 r. Leszek Jesień jest profesorem nadzwyczajnym w Collegium Civitas, gdzie przez ostatnie lata kierował Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju. Posiada tytuł doktora habilitowanego...

Więcej...

Strona 18 z 38
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 341 - 360 z 742 rezultatów.