Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

5 lipca 2016, 00:00

Konsultacje rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy
4 lipca 2016 roku w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja pt. „ Rynek mocy — konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”, podczas której zaprezentowany został projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. Konferencja zapoczątkowała proces konsultacji tych rozwiązań. W konferencji udział wzięli: Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, Piotr Naimski — Pełnomocnik Rządu ds....

Więcej...

27 czerwca 2016, 00:00

Rekord zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 24 czerwca 2016 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 22 750 MW. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla rannego szczytu obciążenia okresu letniego wystąpiła 23 czerwca 2016 r. i wynosiła 22 630 MW. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

24 czerwca 2016, 00:00

Rekord zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 23 czerwca 2016 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 22 630 MW. Rekordowe obciążenie nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla rannego szczytu obciążenia okresu letniego wystąpiła 1 września 2015 r. Wynosiła wówczas 22...

Więcej...

22 czerwca 2016, 00:00

Uruchomienie przesuwników fazowych w stacji Mikułowa
PSE rozpoczyna eksploatację przesuwnika fazowego na południowym połączeniu pomiędzy stacjami Mikułowa (Polska) i Hagenwerder (Niemcy). Operatorzy systemów przesyłowych PSE i 50Hertz uzgodnili tymczasowe wyłączenie linii transgranicznej pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy) i Krajnik (Polska) PSE zakończyło prace nad instalacją przesuwników fazowych (dalej — PST) w stacji Mikułowa. Urządzenia przeszły...

Więcej...

7 czerwca 2016, 00:00

PSE SA podpisały umowę z Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO!
7 czerwca 2016 roku, w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Konstancinie — Jeziornej, PSE SA oraz NATO Energy Security Centre of Excellence ( Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO ) podpisały list intencyjny o dwustronnej współpracy w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. Dotyczyć ona będzie głównie wymiany informacji i  doświadczeń związanych z  bezpieczeństwem infrastruktury ...

Więcej...

4 czerwca 2016, 00:00

Informacja ws. zdolności przesyłowych na połączeniu LitPol Link
Począwszy od grudnia 2015, PSE S.A. wraz z operatorem litewskim Litgrid AB udostępniają zdolności przesyłowe dla handlu energią elektryczną pomiędzy Polską, a Litwą. Ze swej strony, PSE S.A. w sposób niedyskryminacyjny wobec wszystkich uczestników rynku udostępniają maksymalne, technicznie dostępne zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link. Każdorazowo, dostępne zdolności przesyłowe LitPol Link są podawane do...

Więcej...

30 maja 2016, 11:40

Zakończyła się przebudowa odcinka linii 220 kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa, w Gminie Wieliczka
ie Wieliczka 28 maja br. po zakończeniu przez firmę wykonawczą prac budowlano-montażowych związanych ze zmianą przebiegu części linii 220 kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa oraz ich odbiorze przez służby PSE S.A. nowy odcinek linii został załączony pod napięcie. Przebudowa linii 220 kV przebiegającej przez obszar Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Brzegi – Kokotów Gminy Wieliczka (Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej), była...

Więcej...

20 maja 2016, 15:20

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016-2035
Informujemy, że na stronie został opublikowany dokument Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016-2035 . Dokumenty do pobrania: Prognoza...

Więcej...

20 maja 2016, 00:00

Srebrny Listek CSR tygodnika Polityka dla PSE
PSE zostały nagrodzone Srebrnym Listkiem CSR Polityki, przyznanym przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. Organizatorzy wyróżnili w ten sposób firmy, które swoimi działaniami wnoszą największy wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Listki CSR Polityki to coroczny przegląd działań największych firm z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Przegląd bazuje na wytycznych normy...

Więcej...

13 maja 2016, 00:00

Rusza przebudowa odcinka linii 220 kV kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa, w Gminie Wieliczka
ie Wieliczka W ciągu najbliższych dni ruszą prace związane z przebudową linii 220 kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa w Brzegach, w Gminie Wieliczka. Warunkiem rozpoczęcia robót było przekazanie przez Gminę Wieliczka kompletu podlegających wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę linii wydanych na PSE S.A., co nastąpiło 6 maja br. Uzgodnione zostały również warunki finansowania prac dodatkowych pomiędzy PSE SA, UG Wieliczka i...

Więcej...

9 maja 2016, 09:39

Informacja dotycząca publicznych konsultacji IDGOCT, DAFD, HAR
Uprzejmie informujemy, zapraszając jednocześnie do udziału, o trwających do dnia 18 maja br. konsultacjach publicznych prowadzonych przez ENTSO-E dotyczących przygotowanych przez OSP propozycji jednolitych zasad w zakresie: czasów zamykania i otwierania bramek przez NEMO na transgranicznym rynku dnia bieżącego (ang. intraday cross-zonal gate opening and gate closure times ); terminu gwarancji zdolności...

Więcej...

29 kwietnia 2016, 00:00

Informacja nt. przebudowy linii 220 kV w Gminie Wieliczka
W związku z licznymi pytaniami odnośnie przebudowy w Brzegach, w Gminie Wieliczka, odcinka linii 220 kV kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa, PSE S.A. informują: Zaplanowana do realizacji przez PSE S.A. przebudowa linii 220 kV przebiegającej przez obszar Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Brzegi — Kokotów Gminy Wieliczka (Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej), jest...

Więcej...

13 kwietnia 2016, 00:00

Ważny krok w kierunku uregulowania przepływów mocy pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec
◦ Operatorzy systemów przesyłowych PSE i 50Hertz rozpoczynają eksploatację przesuwnika fazowego na południowym połączeniu pomiędzy systemami Polski i  Niemiec ◦ Północne połączenie pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy) i Krajnik (Polska) zostanie tymczasowo wyłączone do roku 2018 w celu umożliwienia wykonania koniecznych prac w  stacjach Vierraden i  Krajnik oraz zapewnienia efektywnej regulacji przepływów mocy  ◦...

Więcej...

12 kwietnia 2016, 13:26

Stanowisko PSE S.A. dotyczące informacji zawartych w artykule pt. „Wrzesień bez prądu” opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej
yborczej Przywołany w artykule fragment opublikowanego w lutym br. na stronie internetowej PSE SA Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 (PRSP), który brzmi: „poziom tych niedoborów zmienia się w przedziale 1,5 – 2,5 tys. megawatów, przy czym najgorsza sytuacja występuje we wrześniu 2016”, na którym autor publikacji opiera jej treść, jest wyrwanym z ...

Więcej...

2 marca 2016, 14:50

Podpisanie umowy o świadczenie usługi praca interwencyjna z ENERGA Wytwarzanie S.A.
18 lutego 2016 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. została podpisana umowa o świadczenie usługi praca interwencyjna pomiędzy ENERGA Wytwarzanie S.A. a PSE S.A.W ramach umowy zawartej na okres od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku, ENERGA Wytwarzanie S.A. będzie świadczyła na rzecz PSE S.A. usługę praca interwencyjna polegającą na dysponowaniu oraz wykorzystaniu przez OSP Elektrowni szczytowo — pompowej...

Więcej...

31 grudnia 2015, 00:00

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i nowy Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
W dniu 31 grudnia 2015 roku decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zostali odwołani: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, Krzysztof Ksyta, Członek Zarządu, Piotr Rak, Członek Zarządu, Cezary Szwed, Członek Zarządu. Jednocześnie NWZ powołało na nową, 3-letnią kadencję Zarząd w składzie: Eryk...

Więcej...

18 grudnia 2015, 09:09

Informacja o realizacji przez ENTSO-E analizy kosztów i korzyści zmiany na rynku bilansującym długości okresu rozliczania niezbilansowania
Uprzejmie informujemy o możliwości włączenia się uczestników rynku w realizowaną przez ENTSO-E analizę kosztów i korzyści dotyczącą zmiany długości okresu niezbilansowania (CBA ISP, ang. Cost Benefit Analysis for the Imbalance Settlement Period). Opinia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) dotycząca Kodeksu Sieci w zakresie bilansowania ( NCEB , ang. Network Code on Electricity Balancing) zawiera rekomendację...

Więcej...

8 grudnia 2015, 00:00

Ruszył handel energią na połączeniu Polska—Litwa - pierwsze zdolności przesyłowe zaalokowane!
ane! 8 grudnia 2015 roku odbyła się pierwsza aukcja rynku dnia następnego z udziałem nowego połączenia elektroenergetycznego LitPol Link. Zdolności przesyłowe zostały przydzielone uczestnikom rynku w ramach giełdowego mechanizmu market coupling. Łącznie zaalokowanych zostało 1814,7 MWh w kierunku z Polski do Litwy oraz 85,8 MWh w kierunku z Litwy do Polski. Alokowane transakcje będą realizowane jutro, co oznacza, że pierwsze handlowe dostawy...

Więcej...

3 grudnia 2015, 09:44

Testy połączenia LitPol Link
Informacje dotyczące planowanych przepływów energii w związku z realizacją testów połączenia LitPol Link są prezentowane na stronie: http://umm.nordpoolspot.com/messages/all

Więcej...

24 listopada 2015, 13:54

Uruchomienie LitPol Market Coupling
8 grudnia 2015 roku planowane jest uruchomienie mechanizmu market coupling na połączeniu LitPol Link między Polską i Litwą. Zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link będą alokowane w ramach mechanizmu łączenia rynków dnia następnego prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii (day-ahead market coupling), będącego częścią europejskiego mechanizmu Multi Regional Coupling — MRC. Mechanizm...

Więcej...

Strona 28 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 541 - 560 z 840 rezultatów.