ACER consults on reasoned amendments to the Capacity Allocation and Congestion Management Regulation (“CACM”)
Wprowadzenie W dniu 15.04.2021 ACER („Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki”) ogłosił publiczne konsultacje dotyczące zmian wprowadzanych do Rozporządzenia CACM.
Opis konsultacji

Konsultacje te mają na celu zebranie opinii i informacji od zainteresowanych stron na temat proponowanych zmian rozporządzenia (UE) 2015/1222 ustanawiającego wytyczne alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej Rozporządzenie CACM). Ze względu na fundamentalne znaczenie Rozporządzanie CACM dla funkcjonowania hurtowego rynku energii zachęcamy wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej do zapoznania z propozycjami zmian i udziału w konsultacjach.

Rozporządzenie CACM zostało opublikowane w lipcu 2015r. W tym czasie znacząco zmieniły się uwarunkowania regulacyjne funkcjonowania rynku energii – przede wszystkim w wyniku przyjęcia pakietu energetycznego „Czysta Energia” („CEP”). Oprócz tego podczas analiz oraz procesu wdrożenia została zidentyfikowana potrzeba korekty niektórych rozwiązań wprowadzonych w Rozporządzeniu CACM. Z tych powodów Komisja Europejska zdecydowała o potrzebie aktualizacji Rozporządzenia CACM i w pierwszym kroku zwróciła się do ACER o przygotowanie propozycji zmian w Rozporządzeniu CACM. Mają zostać one przedstawione do końca 2021 roku.

ACER organizuje również warsztaty w dniu 10 maja 2021 w celu przedstawienia proponowanych zmian.

Public Workshop on the CACM 2.0 amendments on Market coupling governance & organization

Public Workshop on the CACM 2.0 amendments on Capacity Calculation & Bidding zone review

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ACER pod adresem www.

Odpowiedzi do konsultacji oczekiwane są do 10 czerwca 2021 23:59.

Oficjalny komunikat na stronie ACER dostępny jest pod adresem www.

Harmonogram konsultacji
  • 22.04.2021
  • 10.06.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów