Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym (mFRR)
Publiczne konsultacje niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci
Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne
Konsultacje ws. zmiany metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego (Scheduled Exchange).
Konsultacje ws. propozycji metody tworzenia wspólnego modelu sieci na następny rok oraz na dzień następny i bieżący (CGM v3).
Publiczne konsultacje propozycji metody określającej kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych (KORRR).
Konsultacje ws. zmian w decyzji w sprawie CCR ze względu na powstawanie nowych połączeń międzyobszarowych.
Konsultacje dot. zmiany metoda wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Scheduled Exchange).
W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających Wytwórców oraz OSD.

Celem spotkań jest przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii oraz pozyskanie opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci RfG zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Określanie bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC - ang. load frequency control)
PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 35 Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 28 stycznia 2018r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, rozpoczynają konsultacje publiczne Regulaminu rynku mocy.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Spotkanie konsultacyjne dotyczące Regulaminu rynku mocy 2018-02-02 10:00:00.0 PGE Narodowy w Warszawie
PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Baltic CCR rozpoczynają publiczne konsultacje propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w Baltic CCR, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia CACM.
PSE S.A. pełniące, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, typu C oraz typu D, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „TESTY SAT DLA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW ZAINSTALOWANYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Konsultacje dotyczą raportu końcowego z pierwszego etapu przeglądu Obszarów rynkowych (Bidding Zones).
Informal Workshop - Imbalance Settlement pursuant the GLEB Art. 52(2)